Records of the Eiferman family in the All Galicia Database

There are currently 14 records for the surname Eiferman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Simon EIFERMAN
  1858 property record from Kolomea Homeowners List (1858)
 • Srul EIFERMAN
  1858 property record from Kolomea Homeowners List (1858)
 • Juda EIFERMAN
  1858 property record from Kolomea Homeowners List (1858)
 • Juda EIFERMAN
  1858 property record from Kolomea Homeowners List (1858)
 • Josel EIFERMAN
  1858 property record from Kolomea Homeowners List (1858)
 • Ester , daughter of Benjamin HALPERIN and Reise EIFERMAN false HALPERIN
  1902 death record from Nadwórna Jewish Death Records (1902-1911)
 • [no given name]
  1903 landsmanschaften record from Nadwórna Landsmanschaften Member List (compiled in New York City, early 20th Century)
 • Sima, daughter of and Reisie EIFERMAN
  1906 birth record from Nadwórna Jewish Birth Records (1850-1865 and 1903-1908)
 • Ester , daughter of and Rosa WIENER rechte EIFERMAN
  1906 birth record from Nadwórna Jewish Birth Records (1850-1865 and 1903-1908)
 • Ester , daughter of and Rosa WINTER rechte EIFERMAN
  1907 death record from Nadwórna Jewish Death Records (1902-1911)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 14 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Eiferman family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Family & Location Researcher Researcher's Contact Information Date Added

Sorry, this information is only available to members of Gesher Galicia who are logged in to this website. If you're already a member, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Eiferman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 168 search results for the surname Eiferman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 285 {d20}
  sar SKOROWIDZ 1 KSIĘOA ADRK30WA Eichorn Laura przemysł., T. Kościuszki 24 {10). Eidfer Selig mleczan, Na Stawach 3. Eiferman rłnsch blacharz. Pasterska 16. Eurer Salo emer. urzedn. bankowy, A. Potockiego 13. Edbaom Eliasz kupiec Bartosza 2. — Wilhelm kopiec, Sławkowska 23. Eiłweiner Olga, urzedn. Kasy Ossczęd., Biskupia 6. Eimer Zygfryd, wł. realn., Królowej Jadwigi ii. Ej ner Marja prywatna, iw. Gertrudy 16. Einhorn Ananiasz wł. realn,, Sobieskiego 15. — Chaim Salomon kupiec Dietłowska 5. — Emanuel kupiec Zyblikiewicza 10. — Gusta prywatna, Dietlowska 51. Hirsch kupiec. Szeroka 30. kopiec, Krakusa 7-dr łekarz, Karmełicka 28-kupiec Krakusa 6. — Lob) agent. handL, Pauhnska 26. — Nieba wd. po kupcu, św. Sebastjana 33. Einsiedler Aren prywat ay, ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 105 {d917}
 • 1913 Lwow Address Directory, image 604 {d13}
  ... 10 Toczyski Kazimierz, pracownia tapicerska, magazyn mebli i de-koracyi pokojowych, Sykstuska 19 Telefon 459 Tomaszewski Alojzy, Ossolińskich 9 Uberall Izr. Abr., Łyczakowska 6 Waintraub Leib, Krasickich 7 Weitz Samuel, Bożnicza 19 Weiss Jakób, Rzeżnicka 9 — Abraham, Rerbska 1 — Mendel, Ruska 4 — Samuel, Sobieskiego 15 Zwiebel Mar., Kazimierzowska 23 Techniczne artykuły. Badian Hil. Gródecka 39 ‹Eiferman Juliusz, Krasickich 18 Telefon 614 Hincinger Czesław, Kraszewskiego 25 Hirschhorn Jakób, Sykstuska 8 Kern Robert, Kopernika 18 Liss Paweł, Wałowa 31 Wohl Oskar, Kościuszki 24 Tłumacze sądowi zaprzysiężeni. — Dolmetscher. Dla angielskiego: Postel Paweł prof., Gm. Skarbka Sadowski Leon, Sapiehy 5 Unger Stanisław dr., Akademicka 12 Dla francuskiego: Czuruk Bolesław, pl. Akademicki ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 476 {d140} notes
  ... biuro techn. (Franciszkańska 19). ° Dobrzyński Józef, b. techn. mleczarskie (Gródecka 30). ° Domiczek Karol, elektrotechnik, instalacj e ośw ictlenia elektr. (Sykstuska 23). ° Drzewiecki i Jeziorański, inst. wod. i gaz. PFa. (Leona Sapiehy 2). ° Durbak Paweł. b. techn. urządzeń maszynowych (Czarnieckiego 26). ° Dziakiewicz i Sp., b. techn. PFa. (Młynarska 5) * Eber Henryk, b. techn. PFa. (Mickiewicza 5). ° Eiferman Juliusz, b. techn. (Krasickich 18). ° „Elektryczność", Nagórski Józef i Sp.. inst. elektr. PFa. (Trzeciego Maja 15). ° Finkelstein Michał, b. techn. PFa. (Sykstuska 40). ° Fleischl Antoni, b. techn. PFa. (Trzeciego Maja 7). ° Frisch Stefan, inż., projektowanie fabr. ceramicznych (Anczewskich 12). Lwów (Ochronek 9). Galicyjskie Towarzystwo elektr j czne z ogr. por. A. E. G. Union ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 583 {d140} notes
  ... Chaja. ° Slauser Aron. Kamionka Str. to\ Barasch Majer. °Engel Samuel. ° Feuer Józef. ° Hcbenstreit Hersz. ° Kruger Mojżesz Leib. ° Leider Szulim. ° Schlachter Kcla. Kolbuszowa to. Biinbauin Kelman. ° Blut Naftali.0 Dereszów icz Uszcr. ° Fcingold Mendel. ° Neuman Moj-/s7. ° Silber Samuel. ° Iugendhaft Izrael. ° Weiss Salamon. Kołomyja to. Baidaff Jakób. PFa. Brcuer Mojżesz i Sp. PFa. ° Eiferman Izrael. ° Iwanier Mojżesz i Sp. PFa. ° Kriss Isser (ul. Arcyks. Rudolfa 19). ° Rarn-ler Aron (ul. Sobieskiego 33). ° Ramlcr Hersz. PFa. 0 Rönicr Ozyasz (ul. Jagiellońska 32). Komarno xv. Biegeleisen Hersz. ° Oftner Hersz. ° Pistol Izrael. ° Rubinstein Jakób. ° Schaffcr Szulim. 0 Scckel Elo Abraham. c Selzer Józef. ° Sperling Izak. Kcpyczyńce to. Katz Chaim. ° Rothmau Mayer. ° Scherz Chaucie ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Eiferman family:

Gesher Galicia is a non-profit organization dedicated to helping people research their Jewish family roots in the former Austro-Hungarian Empire province of Galicia, which is today southeastern Poland and southwestern Ukraine. Our organization's primary focus is researching Jewish roots in Galicia, but the diverse community records in our databases contain names that span all the ethnic and religious groups who once lived in this region.

Search our free All Galicia Database, Map Room, and Archival Inventory today, and learn about our terrific member benefits for genealogists, researchers, and families, starting at just $36/year. You can join online!