Records of the Rosenkranz family in the All Galicia Database

There are currently 119 records for the surname Rosenkranz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Ruchla ROZENKRANZ
  0 census record from Horodenka Book of Residents 1922-1939, containing information on births, deaths and marriages for the years 1840 - 1939.
 • Fischel ROSENKRANZ
  Array death record from Brzeżany Jewish Death Records (1820-1870)
 • Sara, daughter of Szmul ROSENKRANZ
  1825 birth record from Zbaraż Jewish Birth Records (1815-1876; 1897; 1899; 1906-1912)
 • Ruchel, daughter of Schmul ROSENKRANZ
  1827 birth record from Zbaraż Jewish Birth Records (1815-1876; 1897; 1899; 1906-1912)
 • Ettie ROSENKRANZ
  1827 death record from Zbaraż Jewish Death Records (1804-1858; 1894-1942)
 • Berl ROSENKRANZ
  1829 property record from Zbaraż Homeowners List (1829)
 • Berl ROZENKRANZ
  1829 property record from Zbaraż Homeowners List (1829)
 • Schmul ROSENKRANZ
  1830 death record from Zbaraż Jewish Death Records (1804-1858; 1894-1942)
 • Berl ROZENKRANZ
  1831 property record from Zbaraż Homeowners List (1831)
 • Wolf ROSENKRANZ
  1833 death record from Lviv Jewish Death Records (1805-1880)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 119 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Rosenkranz family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Family & Location Researcher Researcher's Contact Information Date Added

Sorry, this information is only available to members of Gesher Galicia who are logged in to this website. If you're already a member, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Rosenkranz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 126 search results for the surname Rosenkranz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Czortkow Yizkor Book (1967), image 477 {y125}
  ›.v PUILAK MIUiK» JCflA - *HlHIt NUSHUCNAJAB'JUOA REICH iacor ,am REICH MIIA MICH N0R1T, MICH davio MIN Jl'IIA - 0»0*A tOStN 0»C»A ROSIN MINIA ROSIN noisni ROSENKRANZ l»tn* SCHAPIRA IIA HIK1A St HECK 1 am SCHUJCHIRmojishuaaiam SCHWARZ sonitc SC H WAR 2 ANSA SCHWARZ 110,01» SCHWARZ ASRANAM *AM SCHWARZ A«C» »11« JOJtl IIICI SCHWARZ NotivMin .)0:1* C MaANa RINJaMIN Schwarz israii SCHWARZ HtMlA SCHWARZ MfcM SCHWARZ isaak SCHTtREl MIVK - HIM* SHARfeiRO AOClf -ROSIA-IDI saw MOTH CHAIM SllBLRROTH miiiH SKAlKA UKJl MaiIR-CHAKA I AC Nil A Mill SPERBFR misdci rut STIRS rui-owojwa fHCA -CMANA SIOCKIL chain iHOii'M STRUDUR Mrti-k' Hi Mwn STEINER ran WECHSLIR mil 1 am WIHKIER iwt ram ZEL1ERMAYTR iam IANDI LUMA* I AM LANDE nma iah. ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 36 {d20}
  ... Wydział podatków przemysłowych i handlowych. Tel. Nr. '512-70. Naczolnik : Koszko Wacław. 4. Wydział podatków realnych. Tel. Nr. 68-82. Naczelnik: Lubowuliki Lucjan. 5. Wydział podatku majątkowego. Tel. Nr. 171-44. Naczelnik: Brzecki Michał, 6. Wydział podatku spadkowego i od darowizn. Tel. Nr. 512-05. Naczelnik: Falal Stanisław. 7. Wydział opłat stemplowych. Tel. Nr. 512-76. Naczelnik: Rosenkranz Achilles. 5. Wydział finansów samorządowych. Tel. Nr. 512-56. Naczelnik: Tworzydło I. 9. Kancelarja Departamentu podatków i opłat. Tel. Nr. 314-65. VI. Departament akcyz 1 monopolów. Godziny przyjęć": 11—3. Tel. Nr. 512-94, 512-03. Dyrektor: Dr Głowacki Marjan. Wicedyrektor : Lcśniowski 1. 1. Wydział instrukcyjno-rewizyjny. Tel. Nr. 512-07. Naczelnik: Dr Korta Karol. 2. Wydział spirytusowy. Tel. Nr. 512-38 ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 59 {d20}
  ... Ignacy, Wałowa 11. ,, Reiss Józef, Kochanowskiego 14. ,, Reiss Salomon, Słowackiego 8. :, Renner Maks, pl. Krakowski 10. „ Ringel Michał, Zygmuntowska 14. „ Rodkowski Juljan, Kopernika 19. \ • ,, Roiński Emil, Rynek 4. [ „ Roller Izydor, Gródecka 18. ; „ Roman Maksymiljan Otto, Piaskowa 1. „ Rosenbaum Maurycy, Pasaż Hausmana 6. „ Rosenberg Wilhelm, Brajerowska 4. ,, Rosengarten Juijusz, Sykstuska 15. ,. Rosenkranz Leon, Sykstuska 29. „ Rosinkiewicz Jerzy, Szopena 5. „ Rosmarin Adolf, Kołłątaja 4. ,, Rosmarin Henryk, Sykstuska 46. „ Rosmarin Józef, Kościuszki 3. „ Roth Emanuel, Hetmańska 2. „ Roth Maurycy, Sykstuska 8. „ Rothfeld Adolf, Pańska 24. „ Róg Władysław, Goląba 6. ., Röhr Ludwik, Romanowicza 1. „ Salzberg Maks, Klonowicza 8. „ Samuely Albert, Brajerowska 14. ! „ Sandauer Juijusz ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 108 {d20}
  ... Kozakiewicz Michał. Urząd pocztowy : kierownik Moki/ycki Wae law. Urząd ewidencyjny katastru podatku gruntowego : kierownik sl. geometra tiabański |n/.r(. Oddział Kontioli skarbowej: kierów. Krulicki Antoni. Wydział pow ialowy przewodniczący S/.czepanski Piotr, Powiatowa Kasa chorych: dyrektor Knis/rbiicki Józef. Adwokaci : Dr Hönigsber« Saul, Dr Jampoler Saul, Dr Makuch Jan, Dr Rosenkranz Maurycy, Dr Sałat Józef, Dr Trybalski Gustaw. Notarjusz: Czechowicz Jan. Lekarze: Dr Feiierman Ada, lekarz miejski; Dr Gelehrter Gustaw. Dr Hausm Ignacy, Dr Pictrzycki Ignacy, lekarz powiatowy. St. lekarz weterynaryjny pow.: Moj.scowicz Konstanty. Inspektor szkolny : Molczowski Kasper. Szkoły: Gimnazjum państwowe, szkoła ludowa 7 klasowa męska i żeńska. Przedsiębiorstwa: młyn gazowy i elektrownia ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 287 {d917}

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Rosenkranz family:

Gesher Galicia is a non-profit organization dedicated to helping people research their Jewish family roots in the former Austro-Hungarian Empire province of Galicia, which is today southeastern Poland and southwestern Ukraine. Our organization's primary focus is researching Jewish roots in Galicia, but the diverse community records in our databases contain names that span all the ethnic and religious groups who once lived in this region.

Search our free All Galicia Database, Map Room, and Archival Inventory today, and learn about our terrific member benefits for genealogists, researchers, and families, starting at just $36/year. You can join online!