Records of the Bateman family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Bateman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bateman family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BETMAN in
Drohobych, Ukraine
GG Member Media, PA
USA
Apr 24, 2018
BADIAN in
Kopychintsy, Ukraine
GG Member McLean, VA
USA
Feb 2, 2003

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bateman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 153 search results for the surname Bateman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Husiatyn Yizkor Book (1968), image 219 {y198}
  ... colonels, who occupied a few rooms in our home. Husiatin could boast no finer hotel. Thus, tension ever prevailed in our midst. It was ever neces-sary to manifest high regard for the wealthy folk of the bygone generation. We came into contact with merchants from the other side of the border, among whom were: Morris Margolis, Sholem Horo-witz, Feivish Watman and others. A few years prior to outbreak of World War 1—which erupted in 1914—the Kupitchenitzer Rcbbe, Meier Heschel, of blessed memory, crossed the border and visited his followers in the adjoining towns. He lodged in our home. One day he called in mom. inquiring whether she had koshercd the chicken. He asked this jokingly, certain that all was, indeed, kosher. Annually, summertime, merchants gathered for contractual ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 53 {d20}
  ... DUNAJEC Dr Dąbrowski Tadeusz „ Nowotny Kariańerz „ Pacanower Ssyama DĄBROWA. Dr Hora Karol Enal . Kakaae Maks .* Laaterback jakób _ Snzaaski Stanisław .. Staszo Łatasz „ Weinberg AdoK . Wcasbard jakób DEBCA. Dr Barbarki Zenon v Fnedbety Sydon . Gi u ha ind Enauwel _ Gnldnana EEasz _ Herb; Dawid * KR\KÓW. SKOftOWIPZ I MttflA APRKSOWA DOBCZYCE. Dr Käufer Majer „ Lewandowski Ludomir ., Watdman Izrael DUKLA. Dr Landau Samuel „ Smulowki Dawid GŁOGÓW. O Kolbrr Joachim Lachet.'Li Kaiimien GORUCE. Dr Aleksandrowki Erwin „ Blaustein Michał „ Meciński Celestyn „ Millet Leon .. Maerka Władysław „ Przybylski Bolesław GRYBÓW. Dr Besen Rubin „ Rokach Stanisław _ Schmal Maurycy JASŁO. Dr Austern Aleksander ,. Baranowski Józef „ CzernySzwarzenberg Marjan „ Gabryszewski Włodzimierz „ GottKeb Stanisław ...
 • 1914 Galicia, Bukowina, and Duchy of Krakow Gazetteer, image 166 {d288}
  ... 8-0 — I 4- 5 11 4 5-6 110 5- 0 90; 8-0 3- 0! 4- 3 5- ri 6- 6! 30 Zapytów dw. Krzeszowice Bircza Jaśliska Krościenko k/Cbl Rymanów Olszanica k/Ust Lopatyn Lopatyn Basznia dw. Wojnicz RadłóAY Sieniawa loco Rzeszów 30 Rzeszów 8-2 Izdebnik 5-5 Dobczyce loco loco 4-0! Litwinów 40' Piaseczna 3-0; Mościska 30' Krzeszowice 1-5 Zim. Wod.dw. Wiadysł. hr. Baworowski Fundusz religijny Wilhelm Stanek Hugo br. Wattman Spd. A. hr. Potockiego Karolina Dulębina Kapituła łać. Kraków Henryk Kapiszewski Biskupstwo łać. Przemyśl Skarb Państwa Józef hr. Potocki Gust. Mauthner N. Pohoryles i K. Weisbrod Konrad Weissbrot Aleks. ks. Poniński Dr. Adam Jordan Spd. ks. E. Sanguszki Adam ks. Czartoryski Felicja hr. Skarbkowa Stanisław Dąbski 80 4- 5 11-4 5- 6 110 50 9-0 8- 0 9- 5 4-3 50 6- 6 9-0 i 80 8-2 Kazimierz ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 75 {d3374}
  ... Józef, dyr. tabul. sądu kraj., zloty krzyż zasługi, Pola 4. — Józefa, prywat., Mochnackiego 38. Biskupski Aleksander, adj. konc. Wydz. kraj., Teatyńska 7. — Michał, woź. sąd., Boularda 2. Bitoński Stanisław, urz. banku, Pia- skowa 11. Bitszan Aleksandra, wdowa po dyr. kopalni, pl. Bernardyński 12 a. Bitter Wilhelm, dentyst., pl. Gołuchow- skich 11. Bittman Józef, stoi., Kaźmierzowska 46. Bittner Jerzy, inżyn. Wydz. kraj., Na Błonie 2. — Matylda, wdowa po prof. szk. real., Skrzyńskiego 6. — Ryszard, inżyn. kol., Dworzec główny. Bistran Piotr, rewiz. kol., Gródecka 62. Bizoń Franciszek, prof. gimn., Pola 10. Bistroń Stanisław, urzęd. Mag., Kor- deckiego 1. Bizoń Jan, rzeźnik, Łyczakowska ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 676 {d13}
  ... ce ad Przemyśl Lubomirski ks. Andrzej Przeworsk Lwowskie Tow. akc. browarów, Le- sienice ad Lwów Marmorosch Kazimierz, Waręż ad Sokal Mühlstein i Weissman, Zagórze ad Kałusz Necheles Ch. i Spł. Monasterzyska Pohorilles Ozyasz, Trybuchowce ad Buczacz Rey hr. Mieczysław, Mikulińce Rieger Michel, Bohorodczany Seidman Mozes i Sp. Diatkowce Sedelmayera spadkobiercy Stanisławów Scharf Mayer, Huczko ad Dobromil Stern Izrael F., Nagurzanka ad Buczacz Szeliska hr. Marya, Kombornia ad Krosno Trzcina poczta w miejscu Wattman hr. Ludwik. Dzików stary ad Cieszanów Werner Mojżesz i Spł., Zurawiczki ad Jarosław Wieser Boruch, Wierbiąż niżny ad Kołomya

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bateman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org