Records of the Brzaza family in the All Galicia Database

There are currently 37 records for the surname Brzaza (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Elias BRAGER
  1803 other record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1803)
 • Mattel BRASER, daughter of Israel and Malke
  1825 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Mattel BRASER, daughter of Israel and Malka
  1825 birth record from Lwów Jewish Births (1822.11-1828.04)
 • Ewider BRANCE, child of Leizer Brance and Chaie
  1826 birth record from Zborów Jewish Births (1819-1838)
 • Moses Leib, son of Israel BRASE? and Chane BLAUER
  1834 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Moses BRASER, son of Israel BRASER and Chana
  1836 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • [no given name] BRASER, daughter of Israel BRASER and Chane N. [Nescio=not known], spouse of -
  1840 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Ruchel, daughter of Eisig BRASER
  1843 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Ruchel, daughter of Eisig BRASER
  1843 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Jona Samuel, son of Eisik BRASER and Breindel CHAMINZ
  1846 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 37 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Brzaza family:

There are 32 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BARSKY in
Town Uncertain, Unsure
GG Member Hamilton, ON
Canada
Apr 19, 2020
BURG in
Lviv, Ukraine
GG Member Fullerton, CA
USA
Aug 3, 2019
BURG in
Podkamen, Ukraine
GG Member Fullerton, CA
USA
Aug 3, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Brzaza family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 173 search results for the surname Brzaza at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Bobrka Yizkor Book (1964), image 26 {y80}
  ... 62, No. 1201 Mairicularium par* III, Warzawa 1908. p. 5, No. 66-It מ» .1509 Mairicularium p. IV. 2. No. 9182, No. 11694, II 881 «* (1518). Spi* oblat w aklach Rrodu i ziermtwa lwow*kiego 4יי A. gr. i z. 1. X, p. 69. No. 1031, I.wow 1881 A. gr. i 2.1. X. p. 15. No. 233 -it *Tcnuta B^bik.1, ktorej poW.ec tr/yma W. Cratu* -»י Tarrvow»ki Ca*iellan 2arnow*ki. ’l’erai przcz incur*!) la!ar*k) y*z *rwyvtko rnia*io *palone ieM, ttCryra *if proveni sadeA nie naiduie, mylo jednak y vmmioh« klad/ie »ig accidenialiler na fl. 30 (B.1lin*ki Lipirnki. Staroiytna PoLka, I. 1. p. 730-731. A. Rr. I. X. p. 252, Nr. 4121, 1. X. p. 263. Nr. 4326 -לו Sochamrwicz: Wojtottwa i *olty»twa, p. 352, 362, 388 -יי Balifaki-LipiAtki 1. c. I. I, p. 371 -1» A. gr. i /. 1. 22, I.auda ...
 • Borszczow Yizkor Book (1960), image 249 {y84}
  ... מאטעריאל. ייוו״א האט דאם שטארק געוואלט האבן. אויף א ספעציעל קארטל (דריט) צוגעשריבן: W tj'ch zeszytach: dzionniki Leiba i Muli (Meszulema) Meiselsa. Pisala Idusia Meisels (z domu Blumenthal). Prosz? b. dobrych ludzi zachowac v/szystko: zeszyty i notatki, bo to jest cenny pedag.-psychol. material. Wszystko pisane przez rutynowanego pedagoga. Po wojnic oddac synowi Jej, Leibusiowi Meiselsowi albo braciom Blumenthal. J. Meisels. אויף דער אגדערער זייט פון דעם זעלבן קארטל: .8.VI.15)43. List do L. Meiselsa od ojca zalaczony די דאזיקע בריוו פון יעקב מ יי ז י ל ז״ל, וואם איז אומגעקומען א טאג נאכן אנשרייבן דעם לעצטן בריוו, האב איד געפונען אויפן בוידעם פון זיין לעצטער וווינונג (ביי בערל ...
 • Brzezany Yizkor Book (1978), image 127 {y91}
  ... שטענדיק כאראקטעריזירט אט די דאזיגע טיפן און זײ אײנגעפלאכטן אין שטײגערלעבן פון דער ײדישער גאס. אויד אין אופזער שטאדט זעפען געווען עטליכע אזאלכע יידן. פיער טיפן א יעדער אפדערשט פופם צווײטן. לייזער פיף, דודיע־מורגע, אברהמצע פאלעמקע, הערשעלע־דזיא־האפ. Przytud ZUty Rubin do Brzc2«n New-York (Td. wUiny Cat. Pur.) Bokaterk* *Jjr.ocjo procrau w Przrmyilu ZUu Rubin tapowiedtiaU »wij prxyiatd do Brieian an redut{ w celj riloifau »«› na oku. Doitojoy yoid b^dnc ba-wid w nattym grodjv* 1 D‹x, UplCr 1 Cuciieldorfu arctzlowmy Kotow*. (TeL wUuiy Gal- Por.) Up*dr x Ddaatldorlu 10»t*aee *reaitowany w Koiowep 24cch U› ...
 • Buchach Yizkor Book (1955), image 81 {y95}
  ... Potocki, Strainik wielki ko-ronny, Trembowelski, Kaniowski etc. etc. Starosta. Wiadomo 0 tym czyni? komu wiedziec bfdzie naleialo, poniewai per de-solationem hosticam zbor iydowski miasta Buczacza d6br moich dziedzicznych maj^c opisane prawo, wolnoSci swoje od Jasnic Wielmoinych niegdy Panow antecesordw moich, one per praeno-minaztam calamitatem utracili, teraz im one renowuj^c, osadzac 1 osiadac w pomienionych dobrach moich pozwalam mieszkanie w temze miescie, wolne handldw swoich zwyklych zaiywanie i rzemiosla podlug przemystu, ich pozywienia obmyslewania. Ktdrym to 2ydom najprzod daj? slobod? na lat dwanascie, tak, ze zadnej powinnosci ani zamkowi, ani dodawac nie b?d?, ai do wyjScia lat dwunastu, a po wyjSciu pomienionej slobody, ta ich powinnosc b?dzie: oddawac po talaru bitemu ...
 • Busk Yizkor Book (1965), image 301 {y99}
  ... Likwidacja Ghctta w Busku 297 zgrabnie wchodzi na platformę, zostaje niemiłosiernie zbity i zmasakrowany. Znajdujemy się wreszcie wszyscy na autach. Patrzymy tępo wokół siebie. Oto prowadzą znowu spodleni bandyci grupę ludzi, składajacą się z kilkunastu ... po sobie następujące kilkanaście strzałów i — dzikie śmiechy zbirów. Nie słychać żadnego jęku ani krzyku ofiar... Warkot motorów, maszyny odrywają nas od dna piekła, w którym byliśmy pogrążeni przez tyle długich godzin. Na każdej platformie znajduje się obok nas 6-ciu uzbrojonych askarów. Za kolumną aut jedzie pancerka. Dokąd nas wiozą ? Przy gmachu żandarmerii auta skręcają na szosę ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Brzaza family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org