Records of the Goldinger family in the All Galicia Database

There are currently 69 records for the surname Goldinger (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Aron GOLDGER
  1787 property record from Czortkow Josephine Survey (1787)
 • Kalka GOLDENSER
  1803 other record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1803)
 • Isaac Löb, son of Hersch ALDINGER and -
  1806 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Isaac Löb, son of Hersch ALDINGER
  1808 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Ettel OLDINGER, daughter of Hersch
  1813 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Pincas, son of Jud M. GOLDENER
  1818 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Pineas, son of Joel GOLDENER
  1818 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Joel GOLDINER
  1822 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Mindel, daughter of and Eidel HOLDINER
  1823 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Mindel, daughter of Mandel HOLDENER
  1824 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 69 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Goldinger family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Goldinger family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 53 search results for the surname Goldinger at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 481 {d3534}
  ... 54, — Lipinan, współwł. f-my spędyt., Zybli- kiewicza 11 a. — Marja, urzędn. tram w., św. Sebastjana 16. — Pinkus, wł. realn., Dietlowska 54. — Rafał, współwł. firmy, Wrzesińsku 11. Gold gart Abraham, urzędu, pryw., św. Se- bastjana 36. — Leon, dr. lek., Dietlowska 62. Goldhammer Jakób, dr. adw., Rynek Gł. 22. — Justyn, kupiec, pl. Na Groblach 19. Goldinger Dawid, adw., Radziwiłłowska 21. — Maurycy, urz. pryw., J. Sarego 5. Goldklang Abraham, pryw. naucz, rei., Wą- ska 2. Goldkorn Aron, kupiec, św. Sebastjana 16. — Regina, właśc. realn., św. Filipa 13. — Samuel, kupiec, św. Filipa 11. Goldlust Abraliam, urz. pryw., Kalwaryj- ska 5. Goldman Abraham, kupiec, Płaszowska 45. — Abraham, techn. dent ...
 • 1907 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 166 {d9}
  ... 40 — Schemel*, sklep. Józefińska 1. iioldbcrger Dawid, fryzy er, Rynek «. — Jakób, kupiec, Jozeliska 'l — Mojżesz, fiakier, Józefińska 21. Goldfinger Henryk, buchoJler, Salinarna 5. — Ignacy, handlarz, Rynek 8. — Kaiman, właśc. realn.. Lwowsku Pl. — SzajV, handlarz, ŚW. Floryaua 7. GoldiluBB Elias«, woźnica, Lwowska ti. — Mojżesz, handlarz Biana, Lwowska ?t. — Samuel, prywatny, Kalwaryjska 24. Goldinger dr. fUnryk, prakt. kono skarbu, Rynek S. Goldmaiin Henryk, agent handl., Mickiewicza 21 Golddruck f'haim, nuneayciel, Kalwaryjska 14. Goldst-ifl Karach, rzc/nik, Krakusa Id — Tohiusz, handlarz owoców, Staromostowa 1. — Salomon, cholewkarz, Krnktia 9. G 1 1 h nidt l'», blacharz, Lwowska |ti. — Sannum, lakiernik, Lwowpka 20. Goldstein Zofia, mnnd. Związku fibr, Krakusa 'l. Goldstein Adidf ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 186 {d170}
  ... Tryaczer Chaim. Mędrzechów p. Bolesław). Kokaae Jakób Mielec (p. w m.\ Fradman Dawid. Mielnica ip. w taj. Bartoszewski Ludwik • Hin-des Hersz. Mikołajów ip w m.), Dobuszowski Bazvli • Do-buszowski Jędrzej • Lieber Ponen • Muller Hennk • Parnts, rzeźnia prywatna * Tanę Samson • Thutn Leiba. Mi ku li czyn ^p. w m.1, Engelstem Aron • Engel-stfin Dawid • Friedmann Izaak • Schaffer Beri • Schor Hersr. • Zimmer Susie. Mikulince vp w ni), Hitler Alier • Krzeszowski Ignacy • Łopatyński Jan • Mü.v-.ta Grzegorz wiński l.in • Rubin Szymon. Moderówka ip w m.1. Lombik Oawid. Mogielnica tp. w m.\ Szozda Michał. Mogił!)nJ (p. w m ). Goldinger Mauryc)- Ro-
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 2), image 371 {d212} notes
  ... Chaim. Mędrzechów (p. Bolesław), Kohane Jakób. Mielec (p. w m.), Freidman Dawid. Mielnica (p. w m.), Bartoszewski Ludwik • Hin-des Hersz. Mikołajów (p. w m.), Dobuszowski Bazyli • Do-buszowski Jędrzej • Lieber Porten • Muller Henryk • Parnes, rzeźnia prywatna • Tane Samson • Thum Leiba. Miku li czy n (p. w m.), Engelstein Aron • Engel-stein Dawid • Friedmann Izaak • Schaffer Beri • Schor Hersz • Zimmer Susie. Mikulińce (p w m.), Hitler Aiter • Krzeszowskt Ignacy • Łopatyński Jan • Muszka Grzegorz • Ro-I wiński Jan • Rubin Szymon. Moderówka (p. w m.), Lambik Dawid. Mogielnica (p. w m.), Szozda Michał. Mogilany (p. w m.), Goldinger Maurycy.
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 484 {d3536}
  ... , ul. Dietla G9 - Beer Sclieindle, pl. Wolnica 5 - Bienenstock Esther, ul. Szeroka 27 * Brenner Sender, ul. św. Waw- rzyńca 1-Dobrzyńska Eveline, ul. Sław- kowska 12 it. pl. WW. Świętych 9 - Eichner Jos., id. Szeroka 12 -Feldmann Moses, ul. Dietla 71 - Finger Abraham, ul. Krakowska 28 . Frisch Esther, ul. Starowiślna 40 - Gemeiner Salomon, ul. Szeroka 34 * Gemeiner Simon, ul. św. Sebastvana 17 - Goldinger Samuel, ul. Dietla 55 - Grzyhczyk Maria, ul. Szlak 41 * Kaufmann Moses, ul. Miodowa 21 - Kenner Anna, ul. Grodzka39 * Kornblum Wolf, ul. Dajwór 4-Liebermann Mariem, ul. Berka Joselowicza 13 * Lobzower Belo, ul. Krakowska 2G - Makowska Petronella, id. Bracka 17 - Midier Wolf, ul. św. Józefa 2G - pFi Mleczarnia dóbr Łuczanowice, Władysław lir. Mycielski ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Goldinger family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org