Records of the Schiffter family in the All Galicia Database

There are currently 19 records for the surname Schiffter (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Nathan SCHIFTER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Sara LÜFTER?/SÜFTER?/-ÜFTER?
  1828 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Hersch, son of Gutman SCHIFTER and Rachel
  1842 birth record from Stanisławów Jewish Births (1817-1845)
 • Hersch, son of Wolf SCHIFTER and Bassie LACHS
  1865 birth record from Kołomyja Jewish Births (1865)
 • Feige, daughter of Nuchim RADSPRECHER and Elka SCHIFTER
  Array birth record from Nadwórna Jewish Births (1850-1865 and 1903-1908)
 • Henryk, son of Eisig SCHIFTER and Mina SCHULMOWITZ
  1926 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)
 • Manek, son of Eisig SCHIFTER and Mina SCHULMOWITZ
  1926 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)
 • Jakob Leon, son of Meier Hersch GEITHEIM and Ester Rifka SCHIFTER
  1926 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)
 • Manek SCHIFTER, son of Eisig SCHIFTER and Mina
  1926 death record from Stanisławów Jewish Deaths (1924-1926)
 • Szulim SCHIFTER, son of and
  and Girl [Gitl ?] GELTNER, daughter of and
  1928 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 19 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Schiffter family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Schiffter family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 166 search results for the surname Schiffter at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Galicia Business Directory, image 279 {d140} notes
  ... Sołotwina to. Brenner Naftali. ° Jung Hersz. Stanisławów (pl. Mickiewicza 7). Gonek Ignacy. Pracownia i skład wyrobów blacharskich. Krycie dachów i wież, urządzanie gro-mochronów. Stanisławów xr. Hundert Aron (ul. Belwederska).0 Kalinowski Stanisław (Kościuszki). ° Muszynkiewicz Kajetan. ° Papierkowski Franciszek (Gosławskiego). ° Perlmutter Nuchim (pl. Mickiewicza). ° Schächter Majer (Belwederska). ° Schifter Nachman Hersz. ° Schranzer Abraham. Stanisławów (ul. Sapieżyńska 23). Śnigu-rowicz Bracia. Pracownia blacharska wyrobów artystyczno-budowlanych i galanteryjnych. Wanny, samowary, krj cie dachów i wież, urządzanie gromochronów i kul szczytowych, wyroby z wszelkich metali. Stara Sól to. Lebgang Abraham. Stary Sambor to. Apollo Mendel Mojżesz. ° Ehrlich Izaak. ° Rother R. ° Süss Józef ...
 • 1912 Galicia Schematism, image 107 {d855} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... Edward. Bohosiew ioz Bogdan Jan. Lineoki Ilcziik Jerzy. BaloselicskicI Byniitr L›o h os i o w i Stanisław. Sokołowski Jan I.iskowarki Kazimierz Kosteniuk JVodor. C/.orkawski Tcolil l.torosuli Piotr. K ntty Grzegorz W eisselberger Józef, ii reit Markus. W ęgrzen owi ez M i eezys I aw. ... Perlstein Maks, dr pr Pridie Atanasi, dr. pr. Rares Hermann, dr pr. Roisch-Goldhacker Juliusz dr pr Rieber Paweł, dr. pr. Rosenheck Maurycy dr pr. Scharf Herseh, dr. pr Schätz Bernatd, dr pr. Schieber Zygfryd, dr. pr. Schiffer Maksymi ian, dr. pr. Schifter Mayer, dr. pr. Schmetterling Markus, dr pr. Schmierer Izak, dr pr Sclmecker Mo/es, dr. pr. Schneycr Arnold; dr. pr. Seloski Emanuel, dr. pr. Selzer Kaiol, dr. pr. Sobel Mendel, dr pr Stadler Jakob, dr. pr. Sternbcrg Juliusz, dr. pr. Steinberg ...
 • 1912 Galicia Schematism, image 756 {d855} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... Schiefelbein Aniceta 604 — A 706. Sc-biefermann Baruch 326 Schikówna Ida 657 Schiele Fryderyk Franci szek 6 Sehier Aleksander 107, 317 Stanislaw 860. Schiff Izak Dawid 209, 213- — Norbert 153. Schiffer Eugeniusz 175, 179. — Jakób 923. — Józef 772 — Maksymilian 175. — Maurycy 175,179 Sehiffmann Breine 670. Sehiffmanówna Helena 680 — Karolina 782. SehiffueT Artur 324. Schifter Mayer 175, 176. Sehik Karol 730. Schikula Jan Józef 158. — Jó/efa 671. Schild Izrael 853. Schildkraut Teodor 140. Sehilhauek Alfred 351. Schill Fryderyk 220. Schiller Antoni 105, 113. — Emeryk 885. — Fryderyk 155. — Jakób 184. — Leon 957, 990. — Markus 120. Schiller de Schildeufeld Maksymilian 9^4 Schillerówna Józefa ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 32 {d34}
  19 kazania się, że posiadam w Wiedniu mieszkanie i odpowiednia gotówkę na utrzymanie rodziny. Ponieważ pierwszego warunku udowodnić nie potrafiłem, przeto postanowiłem sam wyjechać do Wiednia, celem wyszukania mieszkania dla rodziny. Dzięki pomocy inspektorów tut. zawodowrej straży pożarnej pp.: Schiftera i Wagnera, dosiągnąłem pożądanego celu i na podstawie uzyskanej karty meldunkowej, otrzymałem zezwolenie na przewóz rodziny do Wiednia. Zgłosiwszy się u naczelnika kraj. Związku strażackiego JW. Senatora dr. Alfreda Zgórskiego, który mnie, jak i wszystkim rodakom przychodzi zawsze w ciężkich chwilach ze szczerą i serdeczną pomocą, zdołałem ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 377 {d20}
  ... om osiowa 1. — Aron handlarz, Walgierza 11*3. — Beiiiard kupii-‹., (Jazijwa 'i. — (Juaim i^elailnik krawiecki, Saeroka 35. — koza ir"ei«a ku[›.;uwa, L›idlu»-Ka (›!. — Samuel kujiirt, l'a'iiiii-'ka Pi. Sciiacbtem Izaak z^anui.-trz, Szlak 13. scü-icütler Józef kupiec, piae .-szczt-D^uskL ó. ^chaiłel ilarja wdowa pa ikttKZ. ^l-.iiin., Helclów 13. Schafitr Alojza ak.usi'rrk.t, iy^nicjr;ka 11-13. — .Viojzy czuliidnik m;ioa.-L-ki, Zaruejikie^o 4lj. — Hubert woźny Maguiratu, Kai.varyjska 43. — Jau malarz pukojtjwy, t'Uafacka ti. — Klementyna apL-dyturka, św. Krzyża 5. — Btanialaw porucznik, 1'utaokitgo ló i,ll,-Scliallcr Jonasz Leib reatauratur, Wichcka lii. Sihanker Berta kupcowa, Stradoioaka 17. — Joachim kupiee, św. Wawrzyü«! 1- — Lea prywatna, l'odiTzezie 4. Sehuchard ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Schiffter family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org