From the archives of The Galitzianer

Published since 1993, The Galitzianer is the quarterly newsletter of Gesher Galicia. A selection of articles from recent issues have been put online, and more pieces will be added to this website in the near future. Articles may also be browsed by issue number or by article type. Members of Gesher Galicia can download full PDF's of past issues, and can opt to receive their subscription to the The Galitzianer in either digital or paper format.

From () ·

Spisy Tabuli: Niewykorzystane źródła genealogiczne w lwowskich archiwach

Istnieje mało znane źródło materiałów do badań nad Galicją, przechowywane w Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie — “Tabula Krajowa” lub Spisy Tabuli (Fond 166, 1780-1891). W roku 1780 Państwowy Departament Rejestrów — założony przez cesarza austriackiego Józefa II — zaczął rejestrować umowy kupna i sprzedaży nieruchomości i ziem, dzierżawy własności, testamenty, akty notarialne, umowy pożyczek, skrypty dłużne, publiczne sprzedaże długów itp. Ponieważ Żydzi aktywnie uprawiali handel — była to jedna z gałęzi przemysłu, w której rząd pozwolił im pracować — wiele rodzin miało możliwość uczestniczenia w różnych relacjach biznesowych i podpisywania kontraktów, w których często były zawarte nazwiska zarówno męża, jak i żony, występujących w umowe w roli uczestników transakcji. Pozostałe dokumenty, takie jak testamenty i umowy sprzedaży długów, zawierały często informacje o kilku generacjach.

Read More →

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org