Records of the Adwokat family in the All Galicia Database

There are currently 14 records for the surname Adwokat (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Rachel
  1843 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Sachor ADVOCAT
  1846 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Chaje
  1854 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Joel
  1863 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Schaie
  1863 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Rachel
  1866 death record from Leżajsk Jewish Deaths (1827-1866)
 • Majer ADWOKAT
  1884 birth record from Leżajsk Jewish Births (index book) (1881-1890)
 • Ruchl ADWOKAT
  1886 birth record from Leżajsk Jewish Births (index book) (1881-1890)
 • Leib ADWOKAT
  1888 birth record from Leżajsk Jewish Births (index book) (1881-1890)
 • Sender ADWOKAT
  1890 birth record from Leżajsk Jewish Births (index book) (1881-1890)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 14 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Adwokat family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Adwokat family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 157 search results for the surname Adwokat at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Jezierna Yizkor Book (1971), image 344 {y210}
  ... Juchy, Temu Jest ciasno, duszoay jak dledd, Przenied go i na inne miejsce wiedd* Temu Jest ciemno, on za dycia vr grobie I dyczy - daj to Bode Kronlschu, tobie. Ow narzeka, 3qsiedzi wszy maja» Nietylko raajs» ale i Jemu udzielajs* Jednerau w kuohnl, pakla rura, U drugiego dymi, w kuchni dziura. Tu sia kldcs* a tam mldca* Temu, bo kradnie, groda ze wyrzucs* Wszyscy do niego. Wszyscy dyczs ci Lejbale serdecznie, Byd byl na ich miejscu nietylko teraz, lecz wieoznie. Referentem zdrowia Jest adwokat Bund, Jakded modna tu byd „gesund"? Jego najtajniejsze dsdze Biegna tam, gdzie pienisdze. Od poczqtku nieodmicnnie Zbiera Kopfsteuer sumiennie.
 • 1936 Krosno, Dukla, Frysztak, Iwonicz, Jedlicze, Korczyny Christian Business Directory, image 24 {d353}
  22 MIASTO DUKLA. 1. Wolne zawody. Adwokat: Mgr. SŁOTOŁOWICZ TADEUSZ Lekarz: STRYCH A RS KI JAN 11. Handel. Sklepy spożywcze: ŁĄTKA ANTONI SKWAREK KAROL MUZYK HENRYK (wyszynk piwa, wódek) CZARNOHORSKI BRONISŁAW (wyszynk piwa, wódek) SKŁADNICA KÓŁEK ROLNICZYCH (sklep Kółka Rolniczego) Wędliniarnie: ZAJĄC ST. RÓG ALEKSANDER RAŚ STANISŁAW Swój do swego po swoje
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 196 {d696}
  Dział III MIASTO KRAKÓW l&f Stowaraysaaalc kai nawni uczniów szkół średnich w Podgora wyan—la aaojzeaaowego. Prezes: Dr. A. Schnitzer, adwokat, aL Grodzka 51. 16) „Nasze Dzieci". Prezes: Dr. Paulina Wasserberg. lekarz, ul. Grodzka 48. 17) Towarzystwo Opieki nad młodzieżą „Ezra Chalu- eon", ul. Zielona 17. Prezes: Dr. El. Wanderer, ul. Kolelek 6. 18) Opieka nad żydowską młodzieżą skautową „Ha-szomer Haealr". Prezes: Dr. Otlo Menasche, ul. Florjańska 47. 19) „Chechsluc Pionier", ul. Zielona 17. Prezes' Dr. Dawid Schlang, ul. Lwowska 5. 201 „Machslkeh Llmed" Stowarzyszenie wspierających robotników I pomocników handlowych w nauce rellgjl 1 ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 376 {d696}
  ... (ierlrudv \H AImikI Iti-ruard. krawiec. Kupa 7. ‹ 111: i i 111. nr/ędn Parkowa '2. Dawid kupiec Starowiślna 2H Helena kii]n iiu.i Kupa 7 11 i-ii r v k k u | ii cc. K n |ia 7 Henrvk ‹lr ailwukal W'awr/.vńca II lei I'.'T V2 l.onzovvska .)/ - Marja. Ickar/driilysl ł.oli/ovvska ~›1 Witold ni/ lleklr Miejsk ł.ob/ovv ska ."›7 W'lod/imier/. cli adwokat, slaska (i lei MäD'.l AImiscIi liniale stolarz. Krakowska 'j I Alnaliam \lnaliaiii dysponent. Honerowska .1 AI ›!".-( iii ur/ed prvw . Miodowa .17 llenjainin. kupiec. Zacis/e HI. lei llT-'l'.l. Helis/ llerl kupiec Dietłowską liii lei IOIi.il Cliaint Samuel prvw . Zw ier/v niecka II Dawid kupiec. ,\. Potockiego K. lei Hi.'t 10 I lina ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 377 {d696}
  ... KRAKOWA Dział III \ Abraham Sala, urzędn., Długosza 6. — Salomon, pryw., Krakowska 11. — Samuel, wł. wyszynku, Miodowa 37. — Samuel, talmud., Brzozowa 8. Abrabamer Adolf, sekret. Kas. Chor., al. Słowackiego 34. — Artur, handl. drobiu, Kupa 5. — Chaim Izaak, urz. pryw., Smolki 18. — Dawid, wł. piek., al. 29 Listopada 37. lei 124-14. — Dawid Józef, pryw., Kalwaryjska 21. — Eljasz, dr. adwokat, Siemiradzkiego 9, lei. 127-68. — Em. Mendel, kupiec, Smolki 18. — Feigel Lea, handl. drobiu, Kupa 5. — Gołda, pryw., Krakowska 31. — Herman, urz. pryw., Pomorska 7. — Henryk, dentysta, Barska 95. — Ihser Leiser pom. handl., Krakowska 31. — Izrael, przemysłowiec i wł. realn., Łobzowska 5, tel. 106-32. — Jakób Majer, cholewkarz, św. Sebastjana 28. — Jakób, urzędn., Za Torem 22. — Józef, pośrednik handl ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Adwokat family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org