Records of the Aksel family in the All Galicia Database

There are currently 116 records for the surname Aksel (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Mordko Leib KUGLER, son of Eisik KUGLER and Henie KRÄMER
  and Sara JURMAN, daughter of Majer Joel and Dwojre AKSEL
  marriage record from Horodenka Jewish Marriages (1922-1939)
 • Monia HEGZEL
  1788 property record from Dukla Josephine Survey (1788)
 • Abraham Elieser, son of Osias AXEL and -
  1806 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Abraham Leiser, son of Osias AXEL
  1806 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Moses, son of Osias AXEL and -
  1807 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Moses, son of Osias AXEL
  1807 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Jossel AXEL----?
  1809 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Beile AXEL, daughter of Sische and Malia
  1827 birth record from Lwów Jewish Births (1822.11-1828.04)
 • Serel AXEL, daughter of Sische and Malia
  1827 birth record from Lwów Jewish Births (1822.11-1828.04)
 • Chaje AXEL, daughter of Abrahm AXEL
  1834 birth record from Stanisławów Jewish Births (1817-1845)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 116 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Aksel family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Aksel family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 197 search results for the surname Aksel at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Krakow Yizkor Book (1967), image 124 {y258}
  ... 'em onj Oj OUR BELOVED FAMILIES MEHR FISHER HIRSH KRAUS HOROWITZ AKSEL FIALA LANGER KEIL FILLER By Their Children TULEK MEHR—EMILIA ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 446 {d3534}
  ... ., Al. Słowackiego 50. Aga1stein Irena, dr. med., Sebastjana 20. — Marja, wdow’a po adw., Krupnicza' 34. — Maurycy, kupiec, św*. Sebastjana 7. Ajdukiewicz Mieczysław7, sędzia Sądu Apel., Zyblikiewicza 8. — Władysław7, leśniczy. Piekarska 14. Ajzensztat Hirsz, kandydat rabinacki, Orze- szkowej 10. Aksak Józef. maj. kraw7., Mikołajska 5. — Zofja. właśc. sklepu, Długa 50. Aksel r. Donn Adolf, wł. zakł. fryz. Staro- wiślna 95. Aksman Marja, wi. warszt. blacharskiego, Zielna 11. Alber Jan. st. ofic. techn., pl. Szczepański 2. Alberti Adam, urzędn. Gaz., m., Jabłonow- ski cli 16. Albin Czesław, urz. bank., Kraszewskiego 11 — Józef, urz. P. Z. U. W., Dunajewskie- go 3. Alb in o wska Katarzyna, wdowa po urzędn., P. Michałowskiego 14. Albińska Izabela, urz. pryw7 ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 378 {d696}
  ... 8. — Władysław, leśniczy. Wolska 25. Ajsenberg Hela. eksped., Szeroka 18. Aj zen Szymon, kupiec, Dietłowską 105. Ajzensztat Hirsz, kandydat rabinacki, Orzeszkowej 10, tel. 108-94. Akkerman Henryk, pomocnik kuśnierski, Kupa 10. — Ignacy, pomocnik kuśnierski, Kupa 10. Aksak Józef, majster krawiecki. Mikołajska 5. — Józef, przemysłowiec, Długa 50. — Zofja. właścicielka sklepu, Długa 50. Aksel r. Donn Adolf, wł. zakł. fryz. Starowiślna 95. Aksman Bolesław, elektromonter, Krasickiego 26. — Julja, pryw. Rakowicka 4. — Kazimierz, blacharz, Filarecka 22. — Ludwik, kupiec-przem., Rakowicka 4, tel. 136-88. — Marja, wł. warszt. blacharskiego, Zielna 11. — Meyer, kuśnierz, Czysta 5. — Romuald, wł. zakładu instal. wod. i prac. blach. Zielna 11, tel 149-39. Alber Jan, st. ofic. techn ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 260 {d20}
  ... prywatna, Stradomska 17. — Marja żona adwokata, Lubicz 40. Ag.il.stfin Maurycy kupiec, św. Gertrudy '.'H. ']Y|. s›‹\0. Noc poili, handlowy, Starowiślna liS. Ajdukii'wicT Mieczysław i.idca si|d., Zyblikiewic/a H Sabina wd. po notarjuv,-ii, Krcniei owska M, Aker Herman kupie.-, /.wii't.'yniiii-kłi 17. Akcrni.m Nel li prywat ilu. Kupa 1I). Aksak Józef kupier, Mikołajska S, T,.|. .1111. Aksel v. Piirii Adoll pryw,. Kii|›a K. Aksmnn Ludwik przcuu.sł.. Siemiradzkiego 13. Tel. 3''MH Otto oficer W. I1., Topolowa 48. Kazimierz Mai'lur/, Filarccka '12. Meyer kuśnierz, Oysta 5. Romuald majster blach., Zielna 13. Stanisław, drukarz, Filarecka 22. Zuzann,! urz. pryw., Senalor.ska 17 (15). Alber Jan ur/.. poczt., pl. Szczepański 2. Aibcrg Loizer handlarz, Krakowska 28. Albert i Adani ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 28 {d917}

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Aksel family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org