Records of the Altkorn family in the All Galicia Database

There are currently 79 records for the surname Altkorn (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Cyla ALTKORN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Meilech ALTKORN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Rachela ALTKORN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Abraham, son of Hersch ALTKORN and Sara F. ALTKORN
  1846 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Rachel, daughter of Moses ALTKORN and Feige Leie
  1847 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Isak, son of M. W. ALTKORN and Sielgie M. DAFT
  1847 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Abraham, son of Moses ALTKORN and Leie
  1848 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Male, daughter of Leiser ALTKORN and Udes
  1848 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Samul, son of M. Wolf ALTKORN and Feiga
  1850 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Brandel, daughter of L. ALTKORN
  1850 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 79 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Altkorn family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Altkorn family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 35 search results for the surname Altkorn at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1916 Lwow Address Directory, image 29 {d917}
 • 1913 Lwow Address Directory, image 22 {d13}
  ... Alfred, wł. księg., Sienkiewicza 3. — Maurycy, inż. Lenartowicza 15. — Zuzanna, wł., księg., Zielona 6. Altendorf Adolf, właść. realn., Szpitalna 60. Alter Abraham, współwł. realn., Sobieskiego 45. — Adolf, właść. biura dzień., Rynek 12a. — Bernard, ajent handl., i. k Josselowicza 11. — Ignacy, kup. i wł. realn. Rynek 12a. — Marya, wdowa po ofic, Głowińskiego 25. Altengut Jakób, kup., Serbska 2a. Altkorn Henryk, ofic poczt. Kord-yana 10. — Laura, wł., realn., Kochanowskiego 11. — Samuel, faktor, Zbożowa 7. Altmann Alojzy, aspir. poczt., Mu- ' rarska 11. — Andrzej, maszyn, kolej., Gródecka 127. — Emilia, kapitał., Na Skałce 1. — Markus, inkas., Szpitalna 28. Altschüller Izrael, ajent handl., Peł- tewna 7. — Juliusz, dr., adwokat, Podlew-skiegq 10. — Lazar, ajent, Ormiańska 22. — Leon ...
 • 1912 Galicia Schematism, image 182 {d855} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... kontr. Wonseh Karol, ZKZ z Kr., (fi), *J*. Kontrolor Zipper Józef, (g), «1«. — Antosz Stanisław, 0, * — Rosenbusch Adolf, 0, * — Stolz Stanisław, 0, 0 * — Janieki Stanisław, (gj, * - Wasylewicz Witold ZKZ, ‹g) »3» ofic Zaudorer Jakób, 0, *. — Kouiarnicki Jan, (g), * — Grudnicki Stanisław, (g), *. Ofieyał Tm ba Józel, 0, ty Kormanowicz Piotr, i * Altkorn Henryk, 0, r *. Gałka Wincenty, (w), r * Dzięciołowski Antoni, (0, * Starawski Karol, 0, *. Baron Alfons, 0, 0, 0. Cwikłowski Michał, 0, * Huber Marcin, 0, *. Żołnierczyk Karol, (c, * Pias/. zyński Fratn-is/ek, 0‹ Sclilaib Artur, 0» * Stroknn Antom 0 *. Zalewski Jozef * Asystent Glufty ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 87 {d11}
  ... Komisarze: Saliterman Jakób. Cholewka Leon. Praktykant konceptowy: Lesiecki Włodzimierz. Oficyał: Wasylewicz Witold. Asystenci: Huber Marcin. Żołnierczyk Karol. Praktykant: Sołtys Jan. Dep. X. Sprawy organizacyjne. (Na nasz apel nie otrzymaliśmy odpowiedzi). Dep. XI. Sprawy ekonomiczne. C. k. sekretarz : Patelski Franciszek. .Praktykant konceptowy: Mo-szoro Dominik. Oficyali: Kurmanowicz Piotr. Altkorn Henryk. Asystent: Szczurkiewicz Leon. Konceptowy dyetaryusz: Pi-safik Tadeusz. Komisarz: Musiał Franciszek. Woźny: Szelest Michał. Dep. XII. A. C. k. nadkomisarz: Mokrzycki Kazimierz. Kontrolor : Antosz Stani sław. Starsi oficyali: Kol mer Feliks. Komarnicki Jan. Pomocnik kancelaryjny: Wiśniewski Aleksander. Dep. XII. B. Sprawy telegrafu i telefonu. (Na nasz apel nie otrzymaliśmy odpowiedzi ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 141 {d11}
  ... handlowy, pl. Krakowski 1. — Aron, współwł. realn , Sobieskiego 45. — Bernard, buchalter, Berka 11 — Breindla, akuszerka, pl. Zbożowy 2. — Chaje, właśc. realn., pl. Wekslarski 2. — Feige, restaurator i wł. realn., Rynek 12a. — Ignacy, kupiec, Rynek 12 a. — Marya, wdowa Rzeźnicka 5 — Osias, faktor, Szpitalna 10. Altin Chane, wdowa, Schodowa 3. Altkorn Lea, wł. realn., Trauguta 7. — Henryk, oficyał pocztowy, św. Piotra i Pawła 19. ' Altkorn Samuel, faktor handl., pl. Zbożowy 7. Altmann Alojzy, urzędn. zakładu ubezp., rob. od wyp., L. Sapiehy 59. — Andrzej, maszynista, Na Błonie 8. — Emilia, wdowa, Jabłonowskich 14. — Golda, szwaczka, Lwia 12. — Jakób, trafikant, Szpitalna 16. — Markus, inkasent, Szpitalna 18. — Rubin, buchalter, Żółkiewska 56. Altschüler Chaje, wdowa, Bożnicza 17. — Izrael ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Altkorn family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org