Records of the Altmann family in the All Galicia Database

There are currently 758 records for the surname Altmann (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Abraham Leib ALTMAN
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chaje Czarne ALTMAN
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Israel Juda ALTMAN
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Pesi ALTMAN, daughter of Wolf and Liebe
  death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1885-1907)
 • [no given name], child of Pinches SASS and Beile SASS
  birth record from Jezierna Jewish Births (1876-1886)
 • Feiga ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Hinda ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Maks ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Mina ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Osjosz ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 758 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Altmann family:

There are 9 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
ALTMAN in
Ternopil, Ukraine
GG Member Westminster, CA
USA
May 27, 2020
ALTMAN in
Wolka Zapalowska, Poland
GG Member Houston, TX
USA
Apr 21, 2020
ALTMAN in
Lviv, Ukraine
GG Member Ramat Gan,
ISRAEL
Feb 6, 2018

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Altmann family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 154 search results for the surname Altmann at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Rawa Ruska Yizkor Book (1973), image 193 {y73}
  ... זכרונות. דמױות והווי 185 אױס םאליםישע סאטיוון. אזוי אז פראטעקציע פון מיין זייט קען איצט דיר בלױז שארן ברענגען: אבער כדי דאך דיר צו העלפן. ראם איר דיך, שרייב אן א בריװ צו פיל-סודסקין אליין, איך װעל אים באשטעסיקו את איר האף. אז דאם װעט א סך העלסן. PEISACH ALTMANN niKAKI OlamiiT יוזןמו mh!l 1 uuta wiiiirrt 1 RAWA RUSKA UL. 3-go MAJA Nr. 23 ר* פסח בײגיש׳ם װיזיס־קארס פסח האם תיכף סטכים געווען און דער ריכטער האט אגגעשריבן מיט זייגע אייגענע הענט דעס בריװ און דער־ גאך נאר מיט דער מאשין אנגעשריבן א באשטעטיקונג. אז אלץ איז אמת את געהייטן ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 637 {d695}
  ... złotej, srebrnej i brylantowej. Magazyn zał. w r. 1869. Głowacki Wacław, Rynek gł. 20. Franciszek Zając, Rynek gl. A-B. 46. (patrz inserat.) Żegluga. „Żegluga Polska" S. A., Rynek gł. 19. Tel. 462. (patrz inserat.) Żelbetowych budowli przedsiębiorstwa. Karol Hechter, Krupnicza 12. Tel. 1092. g E. Lderski i Sp., św. Sebastjana 20. Telei § 1268. (patrz inserat.) Żelazo i żelazne towary. L. Altmann, Katowice, Rynek 11. Hurtownia żelaza. Berisch Abraham, Sienna 1. Iel. 1083. Handel towarów żelaznych i urządzeń gospodarskich. S. Breit, Sienna 1. (patrz inserat.) kxCOOOOnOOOO • 11 › 11' IJIinf ll.lK,: ›I1,1«»› XlXXŁXx cx^xxxxxc xx x› § J. Freulich & Karmel. Hurtownia żelaza 8 § i metali. Założona w r. 1817. Tel. dla skla- | g dii 14-1. Dli Biura i międzymiastowy ...
 • 1914/1915 Galicia and Bukovina War Refugees Address Directory, Vol. III (excl. Lwow, Krakow), image 111 {d32}
  ... . naucz., 27. VIII. 914. Wiedeń, IL, Joscfinengasse 1. 5, d. 16. 1 os. Zaleska Duminika, urz., —. Wiedeń, IX., Feehtergasse 1. 4. 1 os. Zienkiewicz Władysław, inżynier, 23. VIII. 914. Cilłi, Poste restante, Styrya. 4 os. DROHOBYCZ. Aberbach Michał, Dr., adwokat, —. Wiedeń, IX., Porzellangasse 1. 60. 4 os. Aleksandrowicz Oskar, Dr., adwok., —. Wiedeń, VIII., Alser-strasse 1. 21. 2 os. Altmann Jakób, przem., —. Wiedeń, L, Kolberhofg. L 9. 1 os.
 • 1913 Lwow Address Directory, image 21 {d13}
  ... , właść. realn., Szpitalna 60. Alter Abraham, współwł. realn., Sobieskiego 45. — Adolf, właść. biura dzień., Rynek 12a. — Bernard, ajent handl., i. k Josselowicza 11. — Ignacy, kup. i wł. realn. Rynek 12a. — Marya, wdowa po ofic, Głowińskiego 25. Altengut Jakób, kup., Serbska 2a. Altkorn Henryk, ofic poczt. Kord-yana 10. — Laura, wł., realn., Kochanowskiego 11. — Samuel, faktor, Zbożowa 7. Altmann Alojzy, aspir. poczt., Mu- ' rarska 11. — Andrzej, maszyn, kolej., Gródecka 127. — Emilia, kapitał., Na Skałce 1. — Markus, inkas., Szpitalna 28. Altschüller Izrael, ajent handl., Peł- tewna 7. — Juliusz, dr., adwokat, Podlew-skiegq 10. — Lazar, ajent, Ormiańska 22. — Leon szewc, Nenckiego 4. — Salomon, urzęd. kolej., Panieńska 41. Altstadt Ozyasz, kup., Krasickich 7. — Samuel, taksat. sądów ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 406 {d140} notes
  ... n elektryczny dla krup hreczanych, jagieł i t. d. (Ins. str. 167). Brody Lipschütz Zygmunt, pierwszy galicyjski młvr jagieł i krup hrcczaitvch. Mot. elektr. 5‹› HP., rob. 12. Eksp.: Węgiv. Niemcy. Szwecya. Brody to. Porter i Gausiicr Józef. ° Ptitz Rubin ° Schwebisch Aron, Izaak. ° Sessler Szmaric. Bursztyn to. Feldkleiu Szmerl. Chorostków xe. üottiried Jakób Marek. Drohobycz to. Altmann Ajzyk Hersz. ° Edelstcin Ozyasz. ° (;ensberg Nachman. ° Mühlrad Dawid. Gliniany to. Augstreich Izaak. ° Nadler Ita. Gołogóry to. Dawidsohn Samuel. Grzymałów to. Goldberg Manelcs. ° Kramer Ak. Husiatyn to. Hornstein Benjamin. ° Schönhrunn 1 vel Scharfspitz Alter. Jagieinica to. Weeiisler Samuel Leib. Jaworów to. Paar Ferdynand, młyn turbinowy i fabryka krup perłowych PFa. Jezierna xe. Goldberg ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Altmann family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org