Records of the Altmann family in the All Galicia Database

There are currently 744 records for the surname Altmann (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Abraham Leib ALTMAN
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Chaje Czarne ALTMAN
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Israel Juda ALTMAN
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Feiga ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Hinda ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Maks ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Mina ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Osjosz ALTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Estera ALTMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Klara ALTMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 744 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Altmann family:

There are 9 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
ALTMAN in
Ternopil, Ukraine
GG Member Westminster, CA
USA
May 27, 2020
ALTMAN in
Wolka Zapalowska, Poland
GG Member Houston, TX
USA
Apr 21, 2020
ALTMAN in
Lviv, Ukraine
GG Member Ramat Gan,
ISRAEL
Feb 6, 2018

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Altmann family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 155 search results for the surname Altmann at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Rawa Ruska Yizkor Book (1973), image 193 {y73}
  ... זכרונות. דמױות והווי 185 אױס םאליםישע סאטיוון. אזוי אז פראטעקציע פון מיין זייט קען איצט דיר בלױז שארן ברענגען: אבער כדי דאך דיר צו העלפן. ראם איר דיך, שרייב אן א בריװ צו פיל-סודסקין אליין, איך װעל אים באשטעסיקו את איר האף. אז דאם װעט א סך העלסן. PEISACH ALTMANN niKAKI OlamiiT יוזןמו mh!l 1 uuta wiiiirrt 1 RAWA RUSKA UL. 3-go MAJA Nr. 23 ר* פסח בײגיש׳ם װיזיס־קארס פסח האם תיכף סטכים געווען און דער ריכטער האט אגגעשריבן מיט זייגע אייגענע הענט דעס בריװ און דער־ גאך נאר מיט דער מאשין אנגעשריבן א באשטעטיקונג. אז אלץ איז אמת את געהייטן ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 531 {d695}
  ... Dębski, dr. Bertold Rappaport, Edmund Metal-mann. Karpackie Two. Leśne, Sp. akc. w Krakowie, Zacisze 14. Dyr. dr. Władysław Kiemik, Bruno Falter, Władysław Rudkowski „Kilof", przedsiębiorstwo robót publicznych, Sp. akc. w Krakowie. Zwierzyniecka 23. Dyr. Józef Kretschmer i Jan Burzyński. „Klasnę", Rafineria, fabryka spirytusu i likierów, Sp. akc. w Krakowie, Straszewskiego 25. Rada zaw. Norbert Perlberger, Maks Alt-mann, Józef Unger, Bruno Perlberger i dr. Rudolf Frühling. „Kolej lokalna Trzebinia-Skawce" w Krakowie. Rada zaw. Stanisław Rybicki i Tadeusz Filippi. „Koncern maszynowy", Sp. akc. w Krakowie, pl. Marjacki 9. Prokur. Kazimierz Czerski w Warszawie. „Kosmos", Powszechne Akcyjne Tow. Ubezp. we Wiedniu z zakładem filialnym w Krakowie, pełnom. na Polskę dr. Herman Krieger. „Krajowy ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 47 {d1122}
  ... 899/VUI Alscher Zofja, Bielsko,' Krasińskie- go 30. 878/VI Alt Wilhelm, dyrektor Śląskiego ... Ęanku przem.. Bielsko, 3. Maja 37. KL1?! Ällar Alfred, Bielsko, Młyńska 9. *"/V111 Altar 1 Leruer, specjalny skład dywanów i biel.zny, Bełsko, plcc lec ?molki T- HBmanu Bernard, Komorowice 16. *W)/VI Altmanna Juljusza uast-pca E. Alt-mann, fabryka likierów, Bielsko, Pod-sienle 3. Numer załącz. 307 c) „Allvater" fabryka likierów Siegfried Gessler i Ska z ogr. odp.. Bielsko. Batorego 32. 64 Amsler Gerson, biuro węglowe, Bielsko, Sixta 13. 541 i „Rpros", Śląskie Towarzystwo apro-300 i wizacyjne, biuro, Bllchowa 1 a—c. 468* „flpros ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 62 {d1122}
  ... Mównica publiczna : Agencja poczt, i telegr. CIESZYN, a) Mównica publiczna : Urząd pocztowy 1 telegraflczng Cieszyn 1. . b) Abonenci: 217/IV Abend Maksymiljan, Niemiecka 11. 160 Alt Aiojzg, kupiec, Zamkowa 18, a-b). 73 Altmann H., fabryka likierów, a-b). 213 Äpfel Lndwik, a) mieszkanie, pl. Teatralny 20, b) cegielnia, Frysztacka 75. W iiApros", śląskie tow. aprowizacyjne, Ska z ogr. odp. w Bielsku, filja w Cieszyn:e, ratusz, I. p., c) magazyn. 13 .lApros", śląskie tow. aprowizacyjne ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 83 {d1122}
  ... Borek szlachecki p. Skawina. 5 Składnica Kółek rolniczych. 4 Tota Roman, wytwórnia win owocowych, Rynek 83. 10 Związek okręgowy stowarzyszeń spożywczych pracowników polskich kolei państw., Stow. zarej. z ogr. nor. w Krakowie, magazyny w Skawinie. SKOCZÓW. a) Mównica publiczna: Urząd pocztowy i telegraficzny. b) Abonenci : 8 Altmann Emanuel, fabryka likierów. 5 Bermann Maksymlljan, młyn parowy, b) mieszkanie, Ustrońska 328. 41 Białoń Jan, przemysłowiec, Harbutowi-ce 210. 27 Blattan Franciszek, fabryka likierów, Ustrońska 42. 37 Czaputowa Emilja, restauracja i handel węgla, Stalmacha 176. 18 Eicfaler i Inochowski, fabryka wyrobów wełnianych. 23 Epstein Leon, sklep blawatny ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Altmann family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org