Records of the Armel family in the All Galicia Database

There are currently 99 records for the surname Armel (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jona HERMEL
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chaim ARMEL, spouse of Roza , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Hersch ARMEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Ignatz ARMEL, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Sara, daughter of Sam HARMEL
  1816 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Moses, son of Juda HARMEL
  1817 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Mendel, son of Juda HARMEL
  1819 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Mendel, son of Juda HARMEL
  1819 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • stillbirth, son of Juda HARMEL
  1821 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Samuel HARMIL
  1821 property record from Brody Franciscan Survey (1821)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 99 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Armel family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Armel family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 84 search results for the surname Armel at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1905 Krakow and Podgorze Business, Address, and Telephone Directory, image 460 {d432} [to view, after clicking link, change 1 at top to 460]
  152 Nowe Siylo k. Zbaraża; Amsterdam Naftali, Krajowiec, p. i. Kołaczyce; Anlauf Alojzy. Wieru-szyce, p. 1. Łapanów; Antler Ludwik, Kurdwanów, p. t. Osowce; Antoniewicz Zofia, Szypowce, p. 1. Tłuste; Armel Chaim, Żupaniec. p. t. Klimicc; Arlwiński Tadeusz, Żukowce stare, p. t. Lisia góra; Aschheim Izaak, Ottinów, p. t. Siedliszo-wice; Aschkenazy Jakób, Bazar, p. t- Jazłowiec; Ästan Mikołaj, 1'ruchiszcZe, p. t. Gwożdziec; Auerbach Salamon, Tuczępy, p. t. Popielniki. B. Baborsky Otomar, Plebanówka, p. t. 1 rembo-wla; Bachman Gustaw, Ulicko zaręb., p. Potylicz, t. Wcrthrata; Badian Mark., Wisłowice, p. t. Rudki; Bajewski Ignacy, Horodyszczc, p. ...
 • 1904 Lwow Address Directory, image 401 {d3376}
  ... Krecliów. *Altstädter Izaak, Suchowce pocz. Nowesioło k. Zbaraża. *Amsterdam Naftab, Krajowice p. Kołaczyce. Andruszewska Józefa, Smolin pocz. Niemirów. Anlauf Józef, Bystrowiee p. Pruchnik. *Anlaut Aloj., Gierezyce p. Łapanów. Antler Franciszek, Soroki poczta Buczaez. *Antler Ludwik, Kurdwanówka pocz. Osowce. Antoniewicz Kajetan, Zywaczów p. Niezwiska. — Bołoz. Antoni, Winograd pocz. Gwoździec. *Antonowicz Zofia, Szypowce pocz. Tłuste. Araten Markus, Przebierzany poez. Wieliczka. Arcyksiążę Karol Stefan, Isep pocz. Żywiec. *Armel Chaim, Zupaniec p. Klimiec. Artymowicz Oktaw, Chłopiatyn p. Bełz.
 • 1909 Galicia Schematism, image 486 {d480}
  ... . Karłowski Stanisław, nacz. filii Banku kraj. w Krakowie. Członkowie. Czeez - Lindenwald Karol, wł, d., prez. Bady pow. wielickiej, pos. na Sejm kraj. Hupka Jan, dr., wł. d., pos. na Sejm kraj. Paszkowski Franciszek, dr., dyr. refer. Tow. wzaj. ubezp. Sędzimir Mieczysław, dyr. Banku galie. dla handl. i przein., deleg Rady do Dyr. Surzycki Józef, dr., lekarz w Krakowie, Komisya rewizyjna. Armół*wioz Jan. Krzyżanowski Adam, dr. , Starzewski Tadeusz, dr. Dyrektorowie. Malkiewicz Antoni, dr. Strzyżowski Józef. Stafiej Sebastyan, dr., zast. Syndyk. Tomik Stanisław, dr. Towarzystwo »KóIek rolniczych« we Lwowie. Cel: podniesienie dobrobytu, oświaty i moralności ludu przez zakładanie „Kółek rolniczych" i dawanie im opieki i-pomoey. Pouczanie ludu ustnie i za-ponioeą pism o rolnictwie i przemyśle ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 469 {d20}
  ... , św. Sebastjana 30. Bąk Leon, Miodowa 32. Bertram Abraham, Mostowa 4. Bochner Samuel (Leon), Stradomska 25. Bohrer Hirscb. Dietlowska 2). Bohrer Szymon, Dietlowska 1. Bojarski Marceli, Florjańska 4. Brenner Aron Józef, Stradomska 6. Brüll Leib, Starowiślna 29. Bochsbaura Benjamin, Krakowska 9. Cyankiewjez Józef Stanisław, Sławkowska 1. Cypre* Ignacy. SiewsU 13. Dauzigrr liaak, T. Kościuszki fi. Drucker Urnel. Mostowa 8. Dtiarski Władysław, Wielopole 5. Eltor Manc*. Horj(iit*k,s 38, Feil Jöicf, Grodtka VS. Frevei Jakóh, Karmelicka 40. Fn-vlich Lea. I.nhjci 3. Ginirold Heiirvk, Krakowska |9. Gormkiauv Chaim. Stradomska 19, Gullirb Morit» iMoszfVL Herka Josrlrwicrn 11. Grimberg Chaskiel Dawid. Bożego Ciała 4. Griinfeld Saul. C.mdika 71. Hol,k Tadeusz. Niecała łO. Holn-r Leon. św. Sebastjana ...
 • 1912 Galicia Schematism, image 39 {d855} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... 87 814 w 78 "minach nolit1 oznyeh i 76 gminach katastralnych. c p - 2 sądy powiatowe w Mościskach i Sądowej Wiszni Kanc. Naui. W ladaf-Semlitsch Arnol 0, 4«, baw KRL.-KJ. Oddział techniczny. Odnośne sprawy załatwia oddział hniczny c. k Starostwa w Przemyśl ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Armel family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org