Records of the Artzt family in the All Galicia Database

There are currently 10 records for the surname Artzt (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Gelle ARTZT, daughter of Josel and Chana Rifka
  1832 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • [no given name]
  1833 property record from Chyrów Tabula Register (Jewish names) (1803-1855)
 • [no given name]
  1834 property record from Chyrów Tabula Register (Jewish names) (1803-1855)
 • Samal, son of Antschel ARTZT and Leie Dwore ARTZT
  1835 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)
 • Matel, daughter of Josel ARTZT and Chana FRISCHMAN
  1835 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)
 • Samul BURCH, son of Osios ARTZT and Dwore ARTZT
  1836 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)
 • Chaje Matel ARTZT, daughter of Anschel and Leie
  1836 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Salamon ARTZT, son of Joseph and Chane
  1836 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Sluwa ARTZT, daughter of Josel and Chana
  1838 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Josel ARTZT
  1855 death record from Mościska Jewish Deaths (1827-1885)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 10 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Artzt family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Artzt family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 172 search results for the surname Artzt at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 73 {y147}
  ... zupel-nie wyliczyc assekurujemy si?. Ktdrq to sumq spccyfikowanq, jakotci domostwem. folwarka-mi, szpiklirzem. browarami I wszelkq tak ad prac^ens w domostwie i gdzickolwiek znajdujq-cq si? ruchomosciq. jako tei ad mentem decreti dnia dzisiejszego currentis prolati ostatniej Zelman Wolfowicza konwikcyl I temi jako z rewizyi picrwszej ruchomosci onego przy bra-niu tcgoi roku w areszt czynioncj. czcgo nie dostajc kompertowac si? przez Lcyb? Zelmano-wicza syna I Rayle Zelmanowq malzonk?, — excepto niektorcgo sprzedanego srebra — ma-jqcymi rzcczami cii zacni panowie plenipoten-ci z wiadomosciq jurysdykcyi staroicirtsklej zamkowej na potrzeby a spccialiter na boni-fikacyq ukrzywdzonych mieszczan, przedmieid i wsidw dysponowad i cxdywidowad majq. A i« toz miasto wiedzqc o rdinych do Zel-mana ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 15 {d141}
  ... Akademicki 1, — redakcja i administracja tel. 107-50. WYDAWNICTWA. Państwowe Wydawnictwo Ksiqżek Szkolnych, ul. Kurkowa 21, tel. 288-47, wydaje podręczniki szkolne, ksiqżki dla młodzieży i starszych. Wydawnictwo Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich, Lwów, ul. Ossolińskich 11, tel. 238-59. Podręczniki szkolne — Dzieła naukowe i beletrystyczne — wydaje Bibliotekę Narodowq. Wydawnictwo M. Arct. Zakłady Wydawnicze S. A. w Warszawie, Oddział we Lwowie, ul. Łyczakowska 3, tel. 225-86. Księgarnia Nakładowa. Jakubowski K. S. Wydawnictwo i księgarnia nakładowa, ul. Piekarska 11. — Dyrekcja lei. 115-15 i 115-16 — redak cja wydaw. tel. 205-30. — Eksped. wydaw., buchalteria i drukarnia tel. 212-93. „Ksiqżnica - Atlas" S. A. Zakłady Wydawnicze i kartograficzne, ul. Czarneckiego 12. tel. 298-50. WŁADZE ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 381 {d696}
  ... , krawcowa, Krakowska 33. Aptowicz Ewa, nauczycielka prywatna. Sławkowska 9. — Szymon, urzędnik, Krowoderska 32. — Tadeusz, dr. lekarz, Sławkowska 9. Arabski Mieczysław, podoficer zaw., Stradom 14. Arazy Stefan, podoficer zaw., Kosynierów 4. Arberlmann Maks, urzędnik pryw., Zielona 23. Archutowski Józef, ks. prof. U. J., Jabłonowskich 28. Arcinowska Tekla, urzędniczka pryw., Szlak 47. Arct Karol, dr. em. radca Wojew., Jabłonowskich 8, leL 148-85. Arczyńska Apolonja, krawcowa, św. Wawrzyńca 16. Arczyński Ferdynand, urzędnik Dyr. P. K. P.. Dworzec 5. — Franciszek, murarz, św. Wawrzyńca 16. — Józef, malarz, Bernardyńska 13. — Kazimierz, malarz, Bernardyńska 13. — Marjan, mistrz mai., Lubicz 13. Ardel Marceli, urzędnik bankowy, Grzegórzecka 138. Arendl Stanisław, instalator. J. Kasprowicza ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 417 {d696}
  ... 17. Cammza Alfons, urzędn., Siemiradzkiego 16. — Czesław, urzędn., Siemiradzkiego 16. Cap Antoni, em. podurz. poczt., Batorego 8. Cap Ludwika, urz. P. K. O.. Batorego 8. Ca pała Janina, krawczyni, Pasterska 22. — Wiktor, monter wodoc., Rybitwy 3. — Władysława, urzędn., Pasterska 22. Capik Piotr, podofic. m. Straży Poż.. Krowoderska 55. Caputa Michał, inżynier, Szewska 22, tel. 140-90. Car Michał, kluczny areszt, m., Skawińska 18. — Stefanja. położna, Skawińska 18. Caro Emil, bankier, Długa 1. Carr Denzel Ray, naucz. jęz. japońsk., pl. Kossaka 8. Caspary Leona, pryw., Studencka 19. Cebula Franciszek, murarz, Król. Jadwigi 13. — Józef, funkcj. P. P., Starowiślna 13. — Józef, ślusarz. Łączna 7. — Michał, funkcj. P. P., Miedziana 60-a. —- Stanisław, murarz, Zielna 8. — Stanisław, urzędn ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 441 {d696}
  ... , wdowa, Dietłowską 36. — lzak, pośrednik handl., Starowiślna 77. — Józef, pryw., Jasna 5. — Józef, urz. pryw., Blich 3. — Salomon, kupiec, al. Krasińskiego 13. — Samson, mgr., Józefińska 1. — Samuel, wł. realn., Józefińska 1. — Wilhelm, mgr., Józefińska 1. — Zofja, hafciarka, Augustjańska 30. Duński Jan, czel. stolarski, Konarskiego 15. — Kazimierz, murarz, Lotnicza 4. Dura Antoni, zarządca areszt, m., Skawińska 16, teL 102 06. — Bronisława, naucz, gimn., Kraszewskiego 10. — Ignacy, ogniom. Straży Poż., A. Potockiego 19. — Józef, stolarz, Loretańska 4. — Józef, szofer, Szpitalna 26. — Józef Michał, oficer Straży Poż., A. Potockiego 19. — Karol, emer. sędzia, Pędzichów 18. — Stanisław, kond. kolej., Wiejska 5. — Stefanja, szwaczka, Szpitalna 26. Durbiasiewicz Władysława, em. urz., Helclów ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Artzt family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org