Records of the Ausfrasser family in the All Galicia Database

There are currently 12 records for the surname Ausfrasser (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Osias OFFROZY, son of and
  and Scheindel BILIG, daughter of and
  1807 marriage record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1807)
 • Moyzes EUFROZY
  1821 property record from Brody Franciscan Survey (1821)
 • Szulim Wolf, son of Luzer AUSFRESER and Ester
  1859 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Jankil AUSFRESER, son of Luzer AUSFRESER and Ester
  1863 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Majer AUSFRESSER, son of and
  and Ettel STEIGER, daughter of and
  1877 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Chaim HELLER, son of and
  and Necha AUSFRESSER, daughter of and
  1899 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Chaim HELLER, son of and
  and Necha AUSFRESSER, daughter of and
  1899 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1890-1938)
 • Selman AÜSFRESSER, son of and
  and Idys Beila RÜDER, daughter of and
  1912 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Selman AÜSFRESSER, son of and
  and Idys Beila RÜDER, daughter of and
  1912 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1890-1938)
 • Gizela, daughter of Isak Mendel TEMPEL and Riwa AUSFRESSER
  1924 birth record from Stanisławów Jewish Births (1924-1925)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 12 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Ausfrasser family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Ausfrasser family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 32 search results for the surname Ausfrasser at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1902 Galicia Schematism, image 422 {d1236}
  ... kat., 15 abat. i 4255 izrael. Miasteczko oprócz 100 morgów gruntu używanego jako pastwisko ęo-siada gminną kasę pożyczkową z kapitałem 43.494 K i budynki wartości 92.052 K i pokrywa wszelkie wydatki swoje poborem do stałych i niestałych podatków i z dochodu targowego. Dochód w ubiegłym roku wynosił 51.736 K 31 h. Eada gminna rozwiązana. Kom. rząd. Sitkiewicz Henryk, star. kom. pow. Sekr. i kont. Ćwikliński Seweryn. Kanc. Offenberger Zygmunt. Kasyer. {Hermański Tomasz. Eew. polic. Murawski Aleksander. Lek. Palester Henryk, dr. med. Akuszerka. Serbińska Ludwika. — Ausfresser Ester.
 • 1902 Galicia Schematism, image 1031 {d1236}
  ... Antoni 415. — Emil 279. — Ludwika 630. — Marcin 349,426,514. Augustynowicz Aleksander 859. — Antoni 692. — Bolesław 274, 777, 806, 822, 839. — Franciszek 183. — Józef Stanisław 166. — Mieczysław 561. — Stefania 621. — Władysław 70, 88. — Zygmunt 11. Augustyński Stanisław 29. Auleitner Anioni 822 Aulich Adolf 811. — Artur 132. Aurżadniczek Alojzy 181. Aur/.ecki Adolf 101. Ausfresser Ester 386. Ausländer Jakób, 84, 85. Auspitz Maks 765. Aussehnirt I/.'dor 112, 114, 313, 789. Aweyde Helena 578. Awran Jan 124 . Aywas Franciszek 803. Axentowicz Józef 831. — Marceli 716. — Stanisław 206. — Teodor 475. — Teofil 750. — Władysław 807. Axer Leon 37. 15. Baabe Józef 97. Baba Józef 439. 440. Babad Abraham ...
 • 1901 Galicia Schematism, Part 3, image 3 {d476}
  Aagu«tvnowiuü Franc. 171. — Józef 157. — Mieczysław 520. — Seweryn 723. — Stefania 568. — 2jgfll!l!Jt 11. Ausuptyiiski Stanisław 29. Anle'tner Antoni 738 Aulieh Adolf 727. — Artur 122, 308. AurzüdnkzeV- Alojzy 169 — Leo)"›l‹U'ua 522. Aurzecki Adolf 96. Ausfresser Ester 363. Aueländer Jakób, 82, 63. Aussvbnilt Izydor lü6, 107, 293, 708. Avram Jan 115. Awayde Helena 536 Aywas Franciszek 720. Aientowiez Józuf 747. — Marceli 645. — Stanisław 26. — Teodor 448. — Teofil 673. — Władysław 724. Aier Leon 37. B. Baabe Józef 92; Eaas Józef 95. Baba Józef 413. Babad Abraham 418. — Chüjm 418. — Mojżesz 418. — Moses 418. — Simon 418. BaSak ...
 • 1896 Galicia Business Directory, image 161 {d433} [to view, after clicking link, change 1 at top to 161]
  ... handle. (Schnittwaaren-Handlung). Koller Natan. Kramer Eisig. Letzter Jonas. Sj)ielherg B. J. Wasser Nuchiiu. Weich Mojżesz. Cegielnia. (Ziegel-Fabrik). Bergmann Mojżesz. Drzewa handel. (Holzhandlung). Dicker Chaim Wolf. Offenberger Abraham. Scherzer Hersch. Sinnreich Józef. Fotograf. (Photograf). Herger Salomon. Fryzyerzy. (Friseurs) Adler Samson. Adler Wolf. Adler Mendel. Ausfresser Leizer. Kugelmass Th. Rosenkranz Chaje J. Thun Simche. Inżynier cywilny. (Civil-Ingenieur). Lisiewicz Karol. Kołodzieje. (Radmacher). Januszkiewicz Władysław. Laskowski Antoni. Thomas August. Kominiarz. (Schornsteinfeger). Sugkup (wdowa). Korzenne handle. (Colonialwaaren-Handlung). Feuer Mojżesz. Kalmuss Chaim. Kögler M. . Kramer ^alomon. Passweg Juda. Kotlarze. (Kupferschmied). Agatstein Leib. Kupferschmied ...
 • 1896 Galicia Schematism, image 168 {d826}
  ... dodatków do stałych i niestałych podatków i ?, dochodu targowego. Dochód w ubiegłym roku wynosił 20.434 zł. 98 ot. Burm. Areiszewski-Bola Albin. (Rew poi. Murawski Aleksander. Zast. Bokłaszczuk Piotr. (Lek. Pal ester Henryk, dr. med. Sekr. Ćwikliński Seweryn. (Akusz. Serbińska Ludwika. Kanc. Offenberger Zygmunt. Kas. Giermański Tomasz. — Ausfresser Ester. Urząd miejski w Musi aty nie. Miasto to ma powierzchni 2517 morgów, 13203) sążni, 6291 mieszkańców, z tych 1106 obrz. rz. kat., 969 gr. kat., 11 ewang. i 4205 izrael. Stan czynny majatku wynosi 18.767 zł. 98 ct. Dochód z ubiegłego roku 7316 zł. 53 ct. Burm. Hegenstreif Maurycy. Zast ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Ausfrasser family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org