Records of the Ausfrasser family in the All Galicia Database

There are currently 10 records for the surname Ausfrasser (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Osias OFFROZY, son of and
  and Scheindel BILIG, daughter of and
  1807 marriage record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1807)
 • Moyzes EUFROZY
  1821 property record from Brody Franciscan Survey (1821)
 • Szulim Wolf, son of Luzer AUSFRESER and Ester
  1859 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Jankil AUSFRESER, son of Luzer AUSFRESER and Ester
  1863 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Majer AUSFRESSER, son of and
  and Ettel STEIGER, daughter of and
  1877 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Chaim HELLER, son of and
  and Necha AUSFRESSER, daughter of and
  1899 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Selman AÜSFRESSER, son of and
  and Idys Beila RÜDER, daughter of and
  1912 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Gizela, daughter of Isak Mendel TEMPEL and Riwa AUSFRESSER
  1924 birth record from Stanisławów Jewish Births (1924-1925)
 • Judyta, daughter of Isaak Szulim SCHÄCHTER and Hencia AUSFRESSER
  1924 birth record from Stanisławów Jewish Births (1924-1925)
 • Dawid AUSFRESSER
  1942 death record from Kołomyja Jewish Deaths (index book) (1941-1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 10 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Ausfrasser family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Ausfrasser family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 38 search results for the surname Ausfrasser at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1902 Galicia Schematism, image 422 {d1236}
  ... kat., 15 abat. i 4255 izrael. Miasteczko oprócz 100 morgów gruntu używanego jako pastwisko ęo-siada gminną kasę pożyczkową z kapitałem 43.494 K i budynki wartości 92.052 K i pokrywa wszelkie wydatki swoje poborem do stałych i niestałych podatków i z dochodu targowego. Dochód w ubiegłym roku wynosił 51.736 K 31 h. Eada gminna rozwiązana. Kom. rząd. Sitkiewicz Henryk, star. kom. pow. Sekr. i kont. Ćwikliński Seweryn. Kanc. Offenberger Zygmunt. Kasyer. {Hermański Tomasz. Eew. polic. Murawski Aleksander. Lek. Palester Henryk, dr. med. Akuszerka. Serbińska Ludwika. — Ausfresser Ester.
 • 1902 Galicia Schematism, image 741 {d1236}
  ... , Gorlice. W powiecie gródeckim. Bujak Karolina, Wołezuehy. Tyssowska Rozalia, Janów. Buchman Franciszka, Lubień wielki. Sławkowska Józefa, Gródek. W powiecie grybowskim. Przysieeka Marya, Ciężkowice. Suchan Albertyna, Grybów. Zorowa Anna, Bobowa. Nowicka Marya, Florynka. Lewicka Konstancya, Grybów. W powiecie horodeńskim. Ausfresser Ester, Horodenka. Babij Anna, Serafióee. Czuprun Eudoksya, Toporowce. Dutczak Helena, Żywaezów. Dylewska Konstancya, Jasienów polny. Grund Salomea, Chocimierz. Hoszowska Anna, Czortowiec. llczyńska Agnieszka, Potoczyska. Kajetanowiez Marya, Tyszkowee. Kosińska Marya, Horodnica. Krukiewiez Zofia, Obertyn. Lisowska Julia ...
 • 1902 Galicia Schematism, image 1031 {d1236}
  ... Antoni 415. — Emil 279. — Ludwika 630. — Marcin 349,426,514. Augustynowicz Aleksander 859. — Antoni 692. — Bolesław 274, 777, 806, 822, 839. — Franciszek 183. — Józef Stanisław 166. — Mieczysław 561. — Stefania 621. — Władysław 70, 88. — Zygmunt 11. Augustyński Stanisław 29. Auleitner Anioni 822 Aulich Adolf 811. — Artur 132. Aurżadniczek Alojzy 181. Aur/.ecki Adolf 101. Ausfresser Ester 386. Ausländer Jakób, 84, 85. Auspitz Maks 765. Aussehnirt I/.'dor 112, 114, 313, 789. Aweyde Helena 578. Awran Jan 124 . Aywas Franciszek 803. Axentowicz Józef 831. — Marceli 716. — Stanisław 206. — Teodor 475. — Teofil 750. — Władysław 807. Axer Leon 37. 15. Baabe Józef 97. Baba Józef 439. 440. Babad Abraham ...
 • 1901 Galicia Schematism, Part 1, image 196 {d474}
  ... 5686 gr. kat, 7 akat. i 4389 izrael. Miasteczko oprócz iOü morgów gruntu używanego jako pastwisko posiada gminną kasę pożyczkową z kapitałem 43.494 K i budynki wartości 92.053 K i pokrywa wszelkie wydatki swoje poborem do stałych i niestałych podatków i z dochodu targowego. Dochód w ubiegłym roku wynosił 41.862 K 18 h. Rew. pol. Murawski Aleksander. Lek. Palester Henryk, dr. med. Akusz. Serbińska Ludwika. — Ausfrosser Ester. Burm. Posada opróżniona. Zast. Bokłaszezuk Piotr. Sekr. i kontr. Ćwikliński Seweryn. Kane. Ofienberger Zygmunt. Kas. Giermański Tomasz. Urząd miejski w Husiatynie. Miasto to ma powierzchni 2-51? morgów,' 13203 sążni. 6291 mieszkańców, z tyoh 1106 obrz. rz. kat., 969 gr. kat., 11 ewang., 4205 izrael. Stan czynny majątku wynosi 37.900 K 49 h. Dochód z ubiegłego roku ...
 • 1899 Galicia Schematism, image 492 {d828} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... Emil 263. — Franciszek 389. — Lndwika 513. — Marcin 327,4Jl, 481. — Stanisław 517. Augustynowicz Antoni 626 — Bolesław 258, 697, 713, 735, 751, 756. — Jozef 146. — Zygmunt 9. Augustynski Stanislaw 38. Auleitner Antoni 736 Aulieh Artur 100, 308 Aurzadniczek Alojzy 160 Aurzeeki Adolf 94. Ausfresser Ester 363 Ausländer Jakób, 81,83. Ausschnitt I/vdor 293. Avram Jan 54, Ilu. Ignacy 483, 633,784. Aweyde Helena 538. Janina 601 As Abraham 671. Marya 596. Axentowicz Józef 747. — Marceli 645 — Stanisław 22. — Teodor 44S- — Teofil (71 Axer Leon 31 — Seweryn ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Ausfrasser family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org