Records of the Ausfrasser family in the All Galicia Database

There are currently 12 records for the surname Ausfrasser (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Osias OFFROZY, son of and
  and Scheindel BILIG, daughter of and
  1807 marriage record from Galicia Jewish Marriage Permissions (1807)
 • Moyzes EUFROZY
  1821 property record from Brody Franciscan Survey (1821)
 • Szulim Wolf, son of Luzer AUSFRESER and Ester
  1859 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Jankil AUSFRESER, son of Luzer AUSFRESER and Ester
  1863 birth record from Horodenka Jewish Births (1851-1867)
 • Majer AUSFRESSER, son of and
  and Ettel STEIGER, daughter of and
  1877 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Chaim HELLER, son of and
  and Necha AUSFRESSER, daughter of and
  1899 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Chaim HELLER, son of and
  and Necha AUSFRESSER, daughter of and
  1899 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1890-1938)
 • Selman AÜSFRESSER, son of and
  and Idys Beila RÜDER, daughter of and
  1912 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1861-1938)
 • Selman AÜSFRESSER, son of and
  and Idys Beila RÜDER, daughter of and
  1912 marriage record from Obertyn Jewish Marriages (index book) (1890-1938)
 • Gizela, daughter of Isak Mendel TEMPEL and Riwa AUSFRESSER
  1924 birth record from Stanisławów Jewish Births (1924-1925)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 12 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Ausfrasser family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Ausfrasser family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 30 search results for the surname Ausfrasser at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1902 Galicia Schematism, image 422 {d1236}
  ... kat., 15 abat. i 4255 izrael. Miasteczko oprócz 100 morgów gruntu używanego jako pastwisko ęo-siada gminną kasę pożyczkową z kapitałem 43.494 K i budynki wartości 92.052 K i pokrywa wszelkie wydatki swoje poborem do stałych i niestałych podatków i z dochodu targowego. Dochód w ubiegłym roku wynosił 51.736 K 31 h. Eada gminna rozwiązana. Kom. rząd. Sitkiewicz Henryk, star. kom. pow. Sekr. i kont. Ćwikliński Seweryn. Kanc. Offenberger Zygmunt. Kasyer. {Hermański Tomasz. Eew. polic. Murawski Aleksander. Lek. Palester Henryk, dr. med. Akuszerka. Serbińska Ludwika. — Ausfresser Ester.
 • 1901 Galicia Schematism, Part 1, image 196 {d474}
  ... 5686 gr. kat, 7 akat. i 4389 izrael. Miasteczko oprócz iOü morgów gruntu używanego jako pastwisko posiada gminną kasę pożyczkową z kapitałem 43.494 K i budynki wartości 92.053 K i pokrywa wszelkie wydatki swoje poborem do stałych i niestałych podatków i z dochodu targowego. Dochód w ubiegłym roku wynosił 41.862 K 18 h. Rew. pol. Murawski Aleksander. Lek. Palester Henryk, dr. med. Akusz. Serbińska Ludwika. — Ausfrosser Ester. Burm. Posada opróżniona. Zast. Bokłaszezuk Piotr. Sekr. i kontr. Ćwikliński Seweryn. Kane. Ofienberger Zygmunt. Kas. Giermański Tomasz. Urząd miejski w Husiatynie. Miasto to ma powierzchni 2-51? morgów,' 13203 sążni. 6291 mieszkańców, z tyoh 1106 obrz. rz. kat., 969 gr. kat., 11 ewang., 4205 izrael. Stan czynny majątku wynosi 37.900 K 49 h. Dochód z ubiegłego roku ...
 • 1899 Galicia Schematism, image 492 {d828} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... Emil 263. — Franciszek 389. — Lndwika 513. — Marcin 327,4Jl, 481. — Stanisław 517. Augustynowicz Antoni 626 — Bolesław 258, 697, 713, 735, 751, 756. — Jozef 146. — Zygmunt 9. Augustynski Stanislaw 38. Auleitner Antoni 736 Aulieh Artur 100, 308 Aurzadniczek Alojzy 160 Aurzeeki Adolf 94. Ausfresser Ester 363 Ausländer Jakób, 81,83. Ausschnitt I/vdor 293. Avram Jan 54, Ilu. Ignacy 483, 633,784. Aweyde Helena 538. Janina 601 As Abraham 671. Marya 596. Axentowicz Józef 747. — Marceli 645 — Stanisław 22. — Teodor 44S- — Teofil (71 Axer Leon 31 — Seweryn ...
 • 1896 Galicia Schematism, image 168 {d826}
  ... dodatków do stałych i niestałych podatków i ?, dochodu targowego. Dochód w ubiegłym roku wynosił 20.434 zł. 98 ot. Burm. Areiszewski-Bola Albin. (Rew poi. Murawski Aleksander. Zast. Bokłaszczuk Piotr. (Lek. Pal ester Henryk, dr. med. Sekr. Ćwikliński Seweryn. (Akusz. Serbińska Ludwika. Kanc. Offenberger Zygmunt. Kas. Giermański Tomasz. — Ausfresser Ester. Urząd miejski w Musi aty nie. Miasto to ma powierzchni 2517 morgów, 13203) sążni, 6291 mieszkańców, z tych 1106 obrz. rz. kat., 969 gr. kat., 11 ewang. i 4205 izrael. Stan czynny majatku wynosi 18.767 zł. 98 ct. Dochód z ubiegłego roku 7316 zł. 53 ct. Burm. Hegenstreif Maurycy. Zast ...
 • 1896 Galicia Schematism, image 281 {d826}
  ... Korb Dinie, Janów. Linenwald Jittel, Gródek, Oczyńska Karolina, Janów. Reich Gittel, Gródek. Sehmer Rachel. Janów. Sehmer Frimeę Janów. Sławkowska Józefa, Gródek, Zeisner Julia, Gródek. Zupper Ettel, „ W powieeie grybowskim. Lazarowie?. Marya, Ciężkowice. Mordawska Julja, Grybów. Suehan Albertyna, Grybów. W powieeie horodenßkim, Adler Freide, Horodenka. Ausfresser Ester, Horodenka. Dolińska Antonina, Obertyn. Grund Salomea, Chocimierz. Huzar Antonina, Czemelica. Hoszowska Anna, Czortowieo. Janowska Ludwika, Horodenka. Kąjetanowiez Marya, Tyszkowoe. Krukiewiez Zofia, Obertyn. Komanieka Augusta, Siemakowce. Lisowska Julia, Serafinee. Pauezuk Emilia, Czemiatyn. Serbińska Ludwika. Horodenka. Skowrońska Julia, Strzyleze. Smiałkowska Agnieszka, Zuków. Wierzbicka ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Ausfrasser family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org