Records of the Bankier family in the All Galicia Database

There are currently 5 records for the surname Bankier (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Scheindel, daughter of Salamon BEINHEKER and Nechamke
  1853 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Leib, son of Jona FELLER and Chaja Ruchyl BANKIER
  1865 birth record from Kołomyja Jewish Births (1865)
 • Mordka BANKIER
  1939 school record from Lwów (Lviv) University Applications to Study Medicine and Pharmacy (1939)
 • Jachwed GOLDGRABER, grandchild of Moses Ber GOLDGRABER, Brane GOLDGRABER, Izaak BANKIER, Rachele BANKIER
  1942 Holocaust record from Jewish Doctors' Questionnaires (1941-1942) [Yad Vashem]
 • Rywka DEN, née BANKIER, spouse of , grandchild of Jakub BANKIER, Gitla BANKIER, Samuel SZLECHTER, Rywka SZLECHTER
  1942 Holocaust record from Jewish Doctors' Questionnaires (1941-1942) [Yad Vashem]

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 5 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bankier family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bankier family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 190 search results for the surname Bankier at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 585 {d3534}
  ... Taida Paulina, art. dram., B. Zaleskiego 34. Wodzicki Antoni, hr., wlaśc. dóbr, Wolska 9. — Kazimierz, doc. U. J., al. Krasińskiego 14. Wodziczko Zdzisław, inż., urz. kol., Halic- ka 18. Wodzik Karol, dr., asesor Dyr. Poczt., Ra- dziwiłłowska 29. Wodzinowski Wincenty, art. malarz, Pań- ska 9. Wodziński Władysław, urz. sk., Wiślna 7. Woelfle Zofja, fotogr., Rynek Podg. 9. Wohl Artur, bankier, J. Sarego 2. — Maurycy, kupiec, Starowiślna 18. Wohlfarth Jan, urz. Magtu, Lubicz 32. Wohlfeiler Bernard, kupiec, Lubicz 22. — Eljasz, urz. pryw., Miodowa 29. Wohlfeiler Feigla, wł. zakł. fryzj., Podbrze- zie 2. — Franciszka, urz. pryw., Lubicz 40. — Frejda, pryw., Bonerowska 3. — Henryk, technik bud. masz., al. Krasiń- skiego 15. — Ignacy, zast ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 417 {d696}
  ... 16. Cap Antoni, em. podurz. poczt., Batorego 8. Cap Ludwika, urz. P. K. O.. Batorego 8. Ca pała Janina, krawczyni, Pasterska 22. — Wiktor, monter wodoc., Rybitwy 3. — Władysława, urzędn., Pasterska 22. Capik Piotr, podofic. m. Straży Poż.. Krowoderska 55. Caputa Michał, inżynier, Szewska 22, tel. 140-90. Car Michał, kluczny areszt, m., Skawińska 18. — Stefanja. położna, Skawińska 18. Caro Emil, bankier, Długa 1. Carr Denzel Ray, naucz. jęz. japońsk., pl. Kossaka 8. Caspary Leona, pryw., Studencka 19. Cebula Franciszek, murarz, Król. Jadwigi 13. — Józef, funkcj. P. P., Starowiślna 13. — Józef, ślusarz. Łączna 7. — Michał, funkcj. P. P., Miedziana 60-a. —- Stanisław, murarz, Zielna 8. — Stanisław, urzędn. techn., Elektr. miejsk.. Felicjanek 7. Cebulajka Anastazja, urzędn.. Nowowiejska ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 163 {d3353}
  ... 6-23 Bank Ziemski Kredytowy, 3-go Maja 5 centrala tel. 4-01 centrala tel. 6-33 Bank Związk. Akc., S. A., dyr. sekr., Chorążczyzna 18 1-61 Bank Związku Spółek Zarobko- wych, Oddz. Lw., Kopernika 4 36 wydział giełdowy 3-60 Bankier Zygmunt, m., Szeptyc- kich 10 60-13 Bankowe Tow. Lwow., Kościusz- ki 6 3-59 Banner Chaim, m., Chorążczyzna 1. 5 40-05 Barabasz T., m., pl. 'Bernar- dyński 9 52-82 Barach J. I Laszczower M., mag. konf., Gródecka 52 75-02 ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 247 {d3353}
  ... Wurm S., ściuszki 5. Sikorski Juljusz, kiewicza 3 Silber Bernard, bankier, m. Ko- 3-93 Inż., m. Szasz- 88-50 Dr. lek. chor. dzieci, m. wewn. go 10 Silber Gustaw ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 305 {d3353}
  ... y - 60-00 Hübel j...77: ' , *01 Drexler I. inż.'- : v.' ,-' .77. 02 Pawencki A; dr. . ; 03 Schalit I. 7-7 04 Lewicka H. i Ska (,'Zorza**) 05 Cwenarski St. . j , " 7-- 06 Heintsch St. dr. 7v›;' 07 Krukowa S. V'; : 08 Nowerier J. ' - 09 Glattstein N. 60-10 Szaszkiewicz WI. 11 Handtke G, "7 - . - - 12 Brettler J. . V. 13 Bankier Z. . ' ,7 :- - .; 16 Putler O. .. : vl5 Liudertowa J. dr. 16 Battner II. V-: 17.' Drzażdżyński Ł. 7 18 Ringiowa S. › - 19 Zwiqzek zawod. larmncent. 60-20 Gerstenfeld i Ska V 21 Geffner I. 22 Konsulat francuski 23 Wjjsowicz WI. 24 Rechter M. - 25 Rozwadowski J. , ;---7 26 „Wiasna Chuta ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bankier family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org