Records of the Bankier family in the All Galicia Database

There are currently 4 records for the surname Bankier (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Scheindel, daughter of Salamon BEINHEKER and Nechamke
  1853 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Leib, son of Jona FELLER and Chaja Ruchyl BANKIER
  1865 birth record from Kołomyja Jewish Births (1865)
 • Jachwed GOLDGRABER, grandchild of Moses Ber GOLDGRABER, Brane GOLDGRABER, Izaak BANKIER, Rachele BANKIER
  1942 Holocaust record from Jewish Doctors' Questionnaires (1941-1942) [Yad Vashem]
 • Rywka DEN, née BANKIER, spouse of , grandchild of Jakub BANKIER, Gitla BANKIER, Samuel SZLECHTER, Rywka SZLECHTER
  1942 Holocaust record from Jewish Doctors' Questionnaires (1941-1942) [Yad Vashem]

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 4 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bankier family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bankier family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 182 search results for the surname Bankier at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 784 {d696}
  ... 2-a. Wodzik Karol, dr., asesor Dyr. Poczt., pl. Matejki 5. Wodzinowski Wincenty, art. malarz. Pańska 9, tel. 132-95. Wodziński Kazimierz, emer. radca skarb.. Powrożni-cza 6. Michał, monter. Prądnicka 60. - Szymon, rymarz. Gęsia 32. — Władysław, urz. skarb., Wiślna 7. Woelfle Zofja. fotogr.. Rynek Podgórski 9. Woerk Kazimierz, kond. wag. svpialn., Topolowa 15. Wohl Artur, bankier. Zielona 2. tel. 132-43. 106-02. — Majer, pryw., Dietlowska 66. — Maurycy kupiec. Starowiślna 18. — Ozjasz. kupiec, Madalińskiego 10. — Sara. kupcowa, Starowiślna 18. tel. 127-29. Wohlfarlh Jan, urz. Magtu. Lubicz 32. Wohlfeiler Anna, krawczyni, Podbrzezie 2. — Bernard, kupiec. Lubicz 22. tel. 162-46. — Bernard, parasolnik, Dajwór, 25. — Efroim, cholewkarz, Izaaka 3. — Eljasz. urz. pryw., Miodowa 29. -- Feigla ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 387 {d20}
  ... dr dziennikarz wł. Biura Ogłosz , Staro- wiślna 10. Tel. 3472-Sperczyńska Marja krawcowa, A- Grabowskiego 9. Sperling Abraham blacharz, Skałeczna 5. — Anna prywatna, Dietlowska 13- — Bernard kupiec, Szlak 63- — Bernard rzeżnik, Rabina Meiseisa 18. — Chaim kupiec, Kalwaryjska 17. — Dawid kupiec, Józefa 30. — Franciszka właśc restauracji, Florjańska 23. — Godeł prywatny, Dietlowska 68 — Henryk bankier, pl. Dominikański ?.. Tel. 2593. — Ignacy pom. handl., Miodowa 28. — Ignacy spedytor, A. Potockiego 3 Tel. 434H — Jetti właśc- restauracji, Kalwaryjska 12. — Józef wl. bandlu mebli, Sławkowska 12- Tel 2282. — józel kupiec, Szlak 29- — Józef wl. młyna, Długa 41 Tel. 4278. — Juljusz urz pryw., Kołłątaja 4. — Markus właśc. restauracji, Kopernika 8. — Rachela Jetti restauratorka, Kalwaryjska ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 480 {d20}
  ... dr. ktaru Sc^wisŁaa 1. Skąpski Józei dr. adw, św. ›na 12. Bank Komencjałsy S. A, buebafaerja, sw. Marka IS. Horowitz Irydor, Ptótra NficiaJowskiego 3. Oficerska Hurtownia SpołdzieL z ogr. odp. Dolnych Młynów 13. 411. 41A 413. 414. 41'-. 416. 4)7 418. 419. 420. 421. Wl. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438- 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448- 449- 450- 451. 452. 453. 454. 455. 456. Urząd Ruchu Kolep PansŁ. Dąbie-Kaski, Fabryczna. Epstein Juliusz bankier. Rynek GL li. OlszowskiTWoiciech handel tow. koL Mkob|sfc» 2-Kasa Chorych M. Krakowa ataabolaJU Kalwaryfsfca 18-Urząd Giriüczy Okręgowy, sw. Jana 13. Friedlain D. E. księgarnia. Rynek GŁ 17. Polski Bank Handlowy dyr. okręg, Rofjansfca 55. Modrwki dyr- Bank« Pofek. HaodŁ Krokiewiez ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 489 {d20}
  ... -4. 3237. Btezuarz Władysław saż, wŁ hrnry Kama Markos, Waśbsko 10. 3238. Wetsberg i Syn, Dtaga 1. Towarzystwo Naftowe JLäaaaoowV', Dfcnga L 3239. Stowarzyszenie św. Zyty, M**u*mp*i 30. 3240. Rakower Maorycy handel tow. bfcsw. i snsäeB- nych, Maodowa 7. 3241. Scnukfcnrrei Macbal dr. aKłwofcat, rtorweaka 43. 3242. Pacnoński Henryk proŁ, aassno. reasm. OO. inestów. Garbarska 13. 3243. Woal A. bankier. Zaeioaa i Holser A. Dam Bankowy, sw. Gertrady 11. 3244. Zarząd Dróg Wodnych, Kybacka tS. 3245. Magstrat M. Krakowa, Baro AsBystjeaue. 3246. Pisarski Tadeasa dr. łekarz. Daaga Sl 3247. Herstein Artur dr. adwokat Graazka 58. 3248. Micśski Zakład Wycnowawcry • OJcooów, Ffeacka .6. 3249. Agatstem M, z^saäadter N. i Btarndsoorfor D. skŁ tow. błswaU Krakowska 14. 3250. Mikubcy Bracia zafar ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 78 {d695}
  ... nacz. rach. Kurat. Okr. Szk., kier. oddz Finans., Kanonicza 15. Blahut Karol, kier. odlew, zel. Żółkiewskiego s2. Blajda Jan, sierżant szt. W. P., Muzowiecka 1.12. Blak Autom, woźny Banku Małopolskiego., Augustiańska 15. — Jakob. studniarz, Rozana 14. i — Józef, plutonowy W. P., Radziwillowska 12 — Władysław, maj. kraw.. Czarnowiejska 43. I Blankstein Aron, kupiec. Mostowa 4. — - Emanuel, bankier. Zielona 15. - Juda Lcib, agent handl., Mostowa 4. ' Blanksteinowr.a dr. Felicja, lekarz, Zielona 12. J Bl.'rasyni Sylwester, majster mur.. Konarskiego 9. Blasbalg Józct. urzędn. pryw., Dietla 101. — Salomon, kupiec, Dietlowska 101. Blasberg dr. Maksymilian, lekarz. Starowiślna 18. T. 457. Blaschczekowitz Iranc, prokurent Banku Bud.. Siemiradzkiego 10 Blaschke Franciszek, oficjał kolei., Bosacka ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bankier family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org