Records of the Bergenfeld family in the All Galicia Database

There are currently 6 records for the surname Bergenfeld (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Hersz BERGENFELD
  1820 property record from Zaleszczyki Franciscan Survey (1820)
 • Sara STEIN, daughter of Chaim BERGENFELD and Malke STEIN
  1838 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Józef, son of Mojżesz BERGENFELD and Riwka LANGERMAN
  1925 birth record from Stanisławów Jewish Births (1924-1925)
 • Abraham Leib, son of and Ides BERGENFELD
  1929 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)
 • Jakób GLATER, son of Tobiasz GLATER and Keile BERGENFELD
  and Judyta DRATH, daughter of Meier DRATH and Henzie RATZENSTEIN
  1936 marriage record from Tarnopol Jewish Marriage Banns, Marriage Certificates (1916, 1920-1939)
 • Jakób GLATER, son of Tobiasz GLATER and Keila BERGENFELD
  and Judyta DRATH, daughter of Meier DRATH and Henzia RATZENSTEIN
  1936 marriage record from Tarnopol Jewish Marriages (1934-1936, 1938-1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 6 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bergenfeld family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bergenfeld family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 59 search results for the surname Bergenfeld at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933 Krakow Business Directory, image 52 {d1409}
  ... 23. „ Bauminger Strauchenowa Ida, Dietla 60, tel. 117-17. „ Berger Eugenjusz Rakowicka 16. „ Białas Roman, prakt. sżoit. św. Łazarz3, Strzelecka 19. ,, Biberstein Aleksander, Warneńczyka 3, tel. 140-38. „ Bieńkiewicz Augustyn, miejski lekarz szkolny pl. Groble 8. „ Biernacki Henryk, Studencka 25, tel. 127-67. ,, Binzer Wiktor Józef, as. Klin. ch. wewn. U. J., Warszawska 1,1.163-60. „ Birkenfeld Karol (położnik), Lwowska 15, tel. 115-34 ,, Blassberg Maksymilian, Starowiślna 18, tel. 104-57. Błoński Walerjan, Krowoderska 8. ,, Bleiweis Józef, pr. szpit. św. Łazarza, Krowoderska 56. „ Bobak Antoni, lekarz Pol. Państw., Karmelicka 45, tel. 128-75. „ Bober Antoni, Długa 74. tel. 140-85. ,, Bobrzyński Władysław, Stradom 3. „ Böhmerwald Hirsch, Retoryka 17. \ . fi1 Q1 ,, Böhmerwald Zofja ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 61 {d1409}
  ... chorych, lekarz szkolny. „ Zamorski Stanislaw, Rynek Dębnicki 9, tel. 114-09, st. lekarz okręgowy miejski. „ Ziarko Jan, Długa 5, tel. 125-57, ,, Zylber Adam, Prądnicka 50, lekarz w Zakładach sanitarnych miej- . skich, tel. 110-75 „ Źardecki Aleksander, Al. Krasińskiego 12. „ Zuliński Edward. Zyblikiewicza dom P, K, O. Chirurgja. Dr. Bielawski Jan, masaż mech., therapja, ortopedja, Wolska 7, tel. 101-10. „ Birkenfeld Karol, elew Kliniki chirurgicznej, Lwowska 15, 1.115-34. „ Borkowski Władysław, lekarz Kasy chorych, Rynek Podgórski 11, tel. 162-75. „ Chrzanowski Stefan, Mostowa 12. „ Frischer Józef, Zwierzyniecka 15, teł. 157-06. „ Gasiński Józef, praktykant Kliniki chirurgicznej, Kopernika 12. „ Gedl Edward Zbigniew, Biskupia 5. tel. 142-20. „ Glatzel Jan, prof. Uniw. Jag., św. Tomasza ...
 • 1933 Krakow Business Directory, image 123 {d1409}
  113 INFORMATOR PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY KRAKOWA. ALFABETYCZNY SPIS BRANŻ. Arthitektonitzao - budowlane przelsieb. BERETA JÓZEF arch. i upoważ. budowniczy. Biuro Kraków, Szew- ska 25, tel. 129-53. BIRKENFELD BERNARD arch. i upoważ. budowniczy. Biuro Kra- ków, Mikołajska 6, tel. 129-67. DÜNTUCH ALFRED i LANDS- BERGER STEFAN, Inżynierowie arch. i upoważ. budown,, Kraków, Rynek gł. 25, tel. 167-11. HACKBEIL JAN inż., Kraków, Aleja Krasińskiego 47, teł. 182-28, biuro techniczne pomiarowo bu- dowlane. KACZMARCZYK JÓZEF, bu- downiczy, Kraków, Rynek gł. 34, tel. 142-32, przedsiębiorstwo bu- dowy i robót żelbetowych. KLEINBERGER WŁADYSŁAW inż., Kraków, ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 81 {d696}
  ... 2, tel. 134-11; Żeleński Stefan, Bracka 2, tel. 134-11; Barul Józef, Gorlice, Helm-Pirgo Adam, Zakopane, 'Bulwary Słowackiego; Meuyer Stefan. Zakopane. Rynek. Wykaz Członków Stowarzyszenia Zawodowego Budowniczych, Kierowników robót, Techników i Przemysłowców budowlanych. Dawniej Izba Budowlana — w Krakowie, ul, Straszewskiego 28, tel. 100-15. Betler J. i Warczewski W. — Gertrudy 8, Birken-feld Bernard, arch. — Mikołajska 6, Przedsięb. Bu-dowl. „Beton" S. A. — Mikołajska 32, Brzeziński Kazimierz, arch. — Filarecka 10, Eintracht Juljusz, arch. — Wybickiego 6, Inż. Feldman i Ska — na Gródku 3, Gliński Tadeusz, inż. — Anczyca 7, Griin-berg Zygmunt, arch. — Bonerowska 4, Gutman Herman, arch. — Dunajewskiego 6, Hand Rudolf, inż. — Batorego 5, Harband Isser, inż. — Karmelicka 20, Hausner Zygfryd ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 169 {d696}
  ... Dr. Bielerowa Regina, Lubomirskich 23, lek. dentysta. Dr. Bielewski Adolf, Bożego Miłosierdzia 4. Dr. Bieńkiewicz August, pl. Groble 8, chor. wewn. Dr. Biernacki Henryk. Studencka 25, tel. 127-67, choroby wewn. Dr. Bier Leonard, Zygm. Augusta 3. Zakład badania środków spoi. Dr. Bincer Wiktor. Warszawska I. tel. 163 60, Asyst, klin. chor. wewn. Dr. Birkenfeld Karol. Lwowska 15, lei. 115-34. choroby wewn. Dr. Birkenfeld Józef, Lwowska 10. tel. 115-34, chirurg. Dr. Blanksteinówna Felicja. Zielona 12, tel. 115-91. chor dziec. Dr. Blassberg Maksymiljan, Starowiślna 18. tel. 104-57, chor. wewn. Dr. Bleiweis Józef. Czarneckiego 12. prakt. szpit. Św. Łazarza. Dr. Blühbaum Teofil, Smoleńska 25, (el. 148-89, roenl-genolog. Dr. Błoński Walerjan, Krowoderska 8. chor. wewn. Dr. Robak Antoni ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bergenfeld family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org