Records of the Bergmann family in the All Galicia Database

There are currently 845 records for the surname Bergmann (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • [no given name]
  school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Juda Leib BERGMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • [stillborn], child of Motio BERGMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • [stillborn], child of Leib BERGMANN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Maier BERGMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chane BERGMANN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Moses BERGMANN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Mordke BERGMANN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Moses BERGMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Jacob Feibesch BERGMAN
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 845 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bergmann family:

There are 14 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BERGMAN in
Skala Podolskaya, Ukraine
GG Member Monsey, NY
USA
Dec 18, 2019
BERGMAN in
Melnitsa Podolskaya, Ukraine
GG Member Monsey, NY
USA
Dec 18, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bergmann family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 176 search results for the surname Bergmann at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 325 {d3534}
  ... WW. Świę- tych 3. 105-28 Altendorf Szymon, dr., adw., św. Krzyża 3. 105-29 Grosse Juljusz, Rynek Gl. 34. 105-30 Apteka pod „Aniołem", Dietla 76. 105-31 Bermaóski Lucjan, dr., Bonerowska 2. 105-32 Droguerja Jakób Wilkosz, Karmelic- ka 14. 105-33 Freiwald Lazar, bazar tow. bławatn., Florjańska 44. 105-35 Dunikowski Juljusz, dr., notarjusz, Sławkowska 4. 105-36 Bergmann, dr., Grodzka 62. 105-38 Mańskowski Antoni, Zygm. Augusta 11. 105-39 Kohn Leon, dr., adw., Dietlowska 47. 105-40 Goldmann Stanisław, szkoła języków, Szewska 17. 105-42 Kawiarnia „Secesja", św. Anny 2. 105-43 Binzer Dawid, Radziwiłłowska 8 b. 105-44 „Zemper" fabr. wyrób, ślus., Łob- zowska 3. 105-45 Kornbauserawa Ernestyna, Koperni- ka 32. 105-46 Rowiński ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 344 {d3534}
  ... skład mat. bud., Mo- gilska 27. 160-46 Pileski Tadeusz, Topolowa 46. 160-47 Krzyżanowski Franciszek, przedsięb. bud.. Piaski 55. 160-48 Engländer Markus, Dietlowska 45. 160-49 Perlberger Teodor, Długa 41. 160-51 Kalfus Mojżesz, Dietlowska 77. 160-54 Sturmwind Józef, św. Stanisława 6. 160-55 Eisen Jakóh, Arjańska 7. 160-56 Freund Fryderyk, al. Słowackiego 60. 160-57 Bergmann Izaak, Dietlowska 23. 160-59 Reinstein Jakób, zakł. wodoc., Kro- woderska 44. 160-60 Zieliński Kazimierz, inż., Krowoder- ska 46. 160-62 Rosenberg P., Starowiślna 37. 160-63 Mańkowska Antonina, św. Anny. 11. 160-64 Loch Zygmunt, konc. przeds. komin., Lubicz 24. 160-65 Siegman Pinkas, św. Agnieszki 7. 16G-G6 Birnhock Naftali, ag. handl., J. Sa- rego 28. 160-67 ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 85 {d696}
  ... Chorych: Inż. W7aligórski Stanisław, tel. 18-90, 18-91. Dyrektor: Janik Robert. Szpital krajowy: Naczelnik Dr. Drobniewicz Zygmunt, tel. 13-09. Rzymsko-katolicki Urząd parafjalny: Proboszcz Ks. Schneider Jan, kanonik, tel. 29-68. Ewangelicki Urząd parafjalny: Proboszcz Ks. Porwał Brunon. Urząd metrykalny izraellcki: Rabin Dr. Hirschfeld Samuel. Adwokaci: Dr. Aronsohn Maurycy, Dr. Bergmann Zyg munt, Dr. Bogaczewski Bernard, tel. 28-10, Dr Ebersohn Ludwik, tel 26-54, Dr. Feuereisen D., Dr Figiel Wojciech, tel. 19-28, Dr. Gross Daniel, tel 10- 12, Dr. Hammerman Eljasz, tel. 27-34, Dr. Klein feld Ozjasz, tel. 16-12, Dr. Plessner Abraham, tel 11- 94, Dr. Rosner Jan, tel. 23-89, Dr. Schmetterling Józef, tel. 11-45, Dr. Segel Edmund, tel. 25-98, Dr. Tochten Maurycy, tel. 24-26, Dr. Wasser Józef ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 52 {d20}
  ... Dr Różański Marjaa, adwokat i aotzrpsz SKOCZÓW. Dr Czaja Albrecht, ootariusz Dr Kiszą Karol, adw o tal Dr Ne u mann Edwin, adwokat TARNOWSKIE GÓRY. Dr Börner Paweł, adwokat Kempka Paweł, adwokat i setanasz WODZISŁAW. Dr Fitipek Franciszek, adwokat Podkowik Jan, adwokat B. Okrąg Sądu Apelacyjnego w Krakowie. ANDRYCHÓW. Dr Landau Leon ,, Łowicz Chaim ,, Malec Jan BIAŁA. Dr Aronsohn Maurycy Bergmann Zygmunt Bogaczewski Bernard ,, Feuereisen Dawid „ Gross Daniel „ Kleinleld Ozyasz ,, Plessner Abraham „ Rosner Jan a) ADWOKACL biała. Dr Rosner Oskar „ Schmetterling Józeł „ Segel Edmund BIECZ, Dr Daniel Jerzy „ Maci ej owak i Michał BOCHNIA. Dr Jakobsohn Stanisław. „ Klimek Franciszek „ Maiss Ferdynand „ Müller Gustaw BOCHNIA. Dr Popiel Wckał „ Scaaazer Tobiasz _ ^cWtler Ad*. BRZESKa ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 71 {d20}
  ... Romuald. Nadzór i oddział straży skarbowej: kierownik Belli btamsław. Powiatowa Kasa Chorych : kierownik vacat izpital krajowy: naczelnik Dr Juras Antoni. Tel. 309. Rzymsko-katolicki Urząd parafjalny: proboszcz vacat. Tel. SWS VIII. Ewangelicki Urząd parafjalny: proboszcz Ks. Porwal Brunon. Adwokaci: Dr Aronsohn Maurycy, Dr Bergmann Zygmunt. Tel. 476. Dr Bogaczewski Bernard. Tel. 810 IV. Dr"Feuereisen D. Tel. 786 VIII. Dr Gross Daniel. Tel. 12. Dr Kleinfeld Ozyasz. Tel. 12. Dr Plessner Abraham. Tel. 104. Dr Rosner Jan. Tel. 789 VI. Dr Rosner Oskar. Tel. 789 VI. D, Schmetterling Józef. Tel. 145. Dr Segel Edmund. Tel. 798 VIII- Notarjusz: Karpiński Kazimierz. Tel. 814 II. Lekarze : Dr Bober W., Dr Dadlez .Zygmunt, Dr Daimlowa Małgorzata. Tel. 397- Dr Gerher Rudolf, Dr jampel Seinwel ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bergmann family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org