Records of the Bergmann family in the All Galicia Database

There are currently 838 records for the surname Bergmann (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • [no given name]
  school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Isak BERGMAN, son of Berl BERGMAN and Sara BERGMAN
  birth record from Fond 424 Jewish Births (various towns), part 2 (1890-1911)
 • Aron BERGMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Bernard BERGMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Isak BERGMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Jakob BERGMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Josef BERGMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Josef BERGMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Josef BERGMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Juda BERGMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 838 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bergmann family:

There are 14 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BERGMAN in
Skala Podolskaya, Ukraine
GG Member Monsey, NY
USA
Dec 18, 2019
BERGMAN in
Melnitsa Podolskaya, Ukraine
GG Member Monsey, NY
USA
Dec 18, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bergmann family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 180 search results for the surname Bergmann at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 168 {d3534}
  ... tel. 13-09. Rzymsko-Katolicki Urząd Parafjalny: Biała: Proboszcz: Ks. Sznejder Jan, kanonik, tel. 29-68. Lipnik: Pro- boszcz: Ks. Muras Szczepan. Ewangelicki Urząd parafjalny: Proboszcz: Ks. Porwał Brunon, tel. 23-65. Urząd Metrykalny Izraeiicki: Rabin: Dr. Hirschfeld Sa- muel. Notarjusze: Karpiński Kazimierz, tel. 18-14; Dr. Paknrich Jan. Mierniczy: Fdlarski Tadeusz. Adwokaci: Dr. Bergmann Zygmunt, tel. 14-76; Dr. Boga- czewski Bernard, tel. 28-10; Dr. Ebersohn Ludwiką tel. 26-54; Dr. Feldmann Izafe, tel. 23-89; Dr. Feuereisen BRACIA CZECZOWICZKA FABRYKA WYROBÓW BAWEŁNIANYCH W ANDRYCHOWIE, TEL. 7 i 27 poleca swoje wyroby pierwszorzędnej jakości: Płótna surowe i bielone — Szyfony — Szyrtingi — Dymki — Batysty — Zefi- ry — Popeliny — Prześcieradłowe — Ręcznikowe ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 325 {d3534}
  ... WW. Świę- tych 3. 105-28 Altendorf Szymon, dr., adw., św. Krzyża 3. 105-29 Grosse Juljusz, Rynek Gl. 34. 105-30 Apteka pod „Aniołem", Dietla 76. 105-31 Bermaóski Lucjan, dr., Bonerowska 2. 105-32 Droguerja Jakób Wilkosz, Karmelic- ka 14. 105-33 Freiwald Lazar, bazar tow. bławatn., Florjańska 44. 105-35 Dunikowski Juljusz, dr., notarjusz, Sławkowska 4. 105-36 Bergmann, dr., Grodzka 62. 105-38 Mańskowski Antoni, Zygm. Augusta 11. 105-39 Kohn Leon, dr., adw., Dietlowska 47. 105-40 Goldmann Stanisław, szkoła języków, Szewska 17. 105-42 Kawiarnia „Secesja", św. Anny 2. 105-43 Binzer Dawid, Radziwiłłowska 8 b. 105-44 „Zemper" fabr. wyrób, ślus., Łob- zowska 3. 105-45 Kornbauserawa Ernestyna, Koperni- ka 32. 105-46 Rowiński ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 344 {d3534}
  ... skład mat. bud., Mo- gilska 27. 160-46 Pileski Tadeusz, Topolowa 46. 160-47 Krzyżanowski Franciszek, przedsięb. bud.. Piaski 55. 160-48 Engländer Markus, Dietlowska 45. 160-49 Perlberger Teodor, Długa 41. 160-51 Kalfus Mojżesz, Dietlowska 77. 160-54 Sturmwind Józef, św. Stanisława 6. 160-55 Eisen Jakóh, Arjańska 7. 160-56 Freund Fryderyk, al. Słowackiego 60. 160-57 Bergmann Izaak, Dietlowska 23. 160-59 Reinstein Jakób, zakł. wodoc., Kro- woderska 44. 160-60 Zieliński Kazimierz, inż., Krowoder- ska 46. 160-62 Rosenberg P., Starowiślna 37. 160-63 Mańkowska Antonina, św. Anny. 11. 160-64 Loch Zygmunt, konc. przeds. komin., Lubicz 24. 160-65 Siegman Pinkas, św. Agnieszki 7. 16G-G6 Birnhock Naftali, ag. handl., J. Sa- rego 28. 160-67 ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 450 {d3534}
  ... majster malarski. Estery 14. — Tadeusz, wł. sklepu, św. Jana 9. — Wolf, kupiec, Oboźna 12. Berggruen Helena, wd. po st. lek. pow., Biskupia 2. — Józefa, prof. państw, gimn.. Biskupia 2. Berglas Leib, kupiec, Skawińska-Boczna. fi. — Szajer. wł. realn., Agnieszki 2. Bergler Henryk, dr., naucz. szk. powsz., Ujejskiego 8. Bergman Chaja, urzędn.. Brodzińskiego- 10. — Oliarleo, kupiec, pl. Kossaka 3. — Izak, kupiec, Dietlowska 21. — Lazar, kupiec, Przemyska fi. Bergmann Dawid, kupiec, św. Gertrudy 14. — Oskar, urz. pryw., Wolska 19. Eergner Eljasz. dr. adwokat. Lwowska 10. — Leon, prokurent banku Holzer a. Rynek Podgórski 13. Bergoffen Abraham, kupiec, Dietlowska 65. — Antonina, urzędn., Kamienna 19. — Helena, wł. zakładu fryz.. Kamienna 19. Berhang Ada, naucz., Poselska ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 85 {d696}
  ... Chorych: Inż. W7aligórski Stanisław, tel. 18-90, 18-91. Dyrektor: Janik Robert. Szpital krajowy: Naczelnik Dr. Drobniewicz Zygmunt, tel. 13-09. Rzymsko-katolicki Urząd parafjalny: Proboszcz Ks. Schneider Jan, kanonik, tel. 29-68. Ewangelicki Urząd parafjalny: Proboszcz Ks. Porwał Brunon. Urząd metrykalny izraellcki: Rabin Dr. Hirschfeld Samuel. Adwokaci: Dr. Aronsohn Maurycy, Dr. Bergmann Zyg munt, Dr. Bogaczewski Bernard, tel. 28-10, Dr Ebersohn Ludwik, tel 26-54, Dr. Feuereisen D., Dr Figiel Wojciech, tel. 19-28, Dr. Gross Daniel, tel 10- 12, Dr. Hammerman Eljasz, tel. 27-34, Dr. Klein feld Ozjasz, tel. 16-12, Dr. Plessner Abraham, tel 11- 94, Dr. Rosner Jan, tel. 23-89, Dr. Schmetterling Józef, tel. 11-45, Dr. Segel Edmund, tel. 25-98, Dr. Tochten Maurycy, tel. 24-26, Dr. Wasser Józef ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bergmann family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org