Records of the Bergreen family in the All Galicia Database

There are currently 17 records for the surname Bergreen (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chane BERGGRIN, daughter of Löb
  1811 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Hersch Mordche, son of Löb BERGGRIN and -
  1812 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chaja BERGRIN, daughter of Baroch
  1815 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Abraham BERGRIN, son of Leib and Mindel
  1817 birth record from Lwów Jewish Births (1816-1822)
 • Ahron, son of Mendel BARGRIN
  1825 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Dobrisch BERGGRUN?/BERGGRIM?, son of Isaac and Scheindel
  1825 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Taube BERGRIN
  1827 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • David BERGGRIN, son of Josel and Czarne
  1829 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Malki BERGRINT
  1831 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Samul BERGRIN, son of Josel and Czarne
  1832 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 17 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bergreen family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bergreen family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 192 search results for the surname Bergreen at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 343 {d3534}
  ... Alter, Celna 11. 157-18 Bank Spółdz., Szewska 21. 157-19 Willman Henryk, Jagiellońska 6. 157-20 Winiarski Stanisław, Wenecja 6. 157-21 Hochwald Maurycy, inż., Kaz. Wiel- kiego 5. 157-22 Macudzióski Bolesław, dr., Wene- cja 1. 157-23 Steinberg Ludwik, dr., Kazim. Wiel- kiego 5. 157-24 Cenzurowski Władysław, Pomorska 1. 157-25 Bargruen Jozefa, Biskupia 2. 157-26 Peterseim Zofja, Długa 34. 157-27 Paraf ja św. Szczepana, Garbarska 24 157-28 Polskie Tow. Księgarni Kol. „Ruch**. S, A., Dworzec GL 157-29 Raster Józef, Zbożowa 2. 157-39 Dudziak Stanisław, Mały Rynek 7. 157-31 Rosenberg Ludwik, Batorego 22. 157-34 Mehl Stanisław, inż., Smoleńsk 10. 157-35 Preger ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 394 {d696}
  P»«t »» A__SPIS MIESZKAŃCÓW M. KRAKOWA 181 Berggruen Helena, wd. po st. lek. pow.. Biskupia 2. — Józefa, prof. państw, gimn.. Biskupia 2, tel. 157-25. Bergiel Elżbieta, fryzjerka, Dekerta 16. Bergieł Franciszek, szewc. Żelazna 3. Berglas Salomon, kupiec, Orzeszkowej 8. — Szajer, wt. realn., Agnieszki 2. Bergler Henryk, dr., naucz. szk. powsz., Ujejskiego 8. Bergman Beri, pryw., Berka Joselewicza 2. — Chaja, urzędn., Brodzińskiego 10. — Charleo, kupiec, pl. Kossaka 4. — Dawid, krawiec, pl. Serkowskiego 8. — Estera, wl. sklepu, Dietlowska 21. — Frania, pielęgniarka. Miodowa 25. — Izak, kupiec, Dietlowska 21, tel. 160-57. — Jankiel, blach., ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 314 {d3353}
  ... : Karz Adam dr. i- . . msBESs - 27 Radjo-Lemat » Krieg Bernard 63-30 Zw. Produc. skór surow. 51 Skleniarski Romaa-y~'^~ i 32 Rosenfeld MaurycywÄ'S -' Sępi, 5J ; Centrala Agudas Israel ' 54 vApteka Hellmana .-v* 35 Szolc' Stefan - M 34 Weider Adolf dr.;; - 7 37 Twarecki Leon . . 38 Marszalek Marjan 39 Bergrün Zygmunt S3-4« Nacher Kazimierz .„ . *. 41 „Polpap** , 42 Gołobów Aleks.y.? -o V- " 43 Silberbusch Juljusz 3?rfc44' Kochanowski Cyryl Prof. HfmŻ Miszel. Zygmunt-*^ ; ^ 44 . Pineles Samnel ' -*- r 4? Kasznbiński Bazyli dr. IsiBbUer,' Hf4*v Roz warze wski Leon -7': 83-50, Hartman Filip"' ? - EBB3L Asderball Filip ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 48 {d917}
 • 1914 Krakow Calendar, image 210 {d152}
  ... Damski Wacław. Wiceprezes: Profesor dr Dobrowolski Stanisław. Sekretarz: dr Kostecki Jan. Zastępca sekretarza: dr Weinsberg Jakób. Skarbnik: dr Grzybowski Grzegorz. Zast. skarbnika: dr Żydłowicz Władysław. Wydział: prof. dr Ciechanowski Stanisław, dr Jaugustyn Stanisław, dr Luster Leon, dr Rzegociński Bolesł., dr Stahr Eliasz. Komisya kontrol.: dr Bednarski Józef, dr Berggrün Alfred, dr Bruno Wojciechowski. Sąd polubowny: dr Alfred Bergrün. prof. dr Krzyśztałowicz Franciszek, dr Zygmunt Wachtel (starszy), dr Walczyński Józef, dr Żędzianowski St. Zjednoczenie austryackicb Sędziów w Wiedniu. — Sekcya krakowska, obejmuje okręg Sądu krajowego wyż. w Krakowie. Przewodniczący: radca dworu Kali-towski Nałęcz Teodor, radca Sądu wyż. Zastępca: radca dworu Schnayder Edward -Sekretarz: Wielgus Piotr ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bergreen family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org