Records of the Bergreen family in the All Galicia Database

There are currently 16 records for the surname Bergreen (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chane BERGGRIN, daughter of Löb
  1811 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Hersch Mordche, son of Löb BERGGRIN and -
  1812 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chaja BERGRIN, daughter of Baroch
  1815 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Ahron, son of Mendel BARGRIN
  1825 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Dobrisch BERGGRUN?/BERGGRIM?, son of Isaac and Scheindel
  1825 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Taube BERGRIN
  1827 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • David BERGGRIN, son of Josel and Czarne
  1829 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Malki BERGRINT
  1831 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)
 • Samul BERGRIN, son of Josel and Czarne
  1832 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Herz BERGRIND
  1833 death record from Jagielnica Jewish Deaths (1817-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 16 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bergreen family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bergreen family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 182 search results for the surname Bergreen at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1916 Lwow Address Directory, image 48 {d917}
 • 1914 Krakow Calendar, image 210 {d152}
  ... Damski Wacław. Wiceprezes: Profesor dr Dobrowolski Stanisław. Sekretarz: dr Kostecki Jan. Zastępca sekretarza: dr Weinsberg Jakób. Skarbnik: dr Grzybowski Grzegorz. Zast. skarbnika: dr Żydłowicz Władysław. Wydział: prof. dr Ciechanowski Stanisław, dr Jaugustyn Stanisław, dr Luster Leon, dr Rzegociński Bolesł., dr Stahr Eliasz. Komisya kontrol.: dr Bednarski Józef, dr Berggrün Alfred, dr Bruno Wojciechowski. Sąd polubowny: dr Alfred Bergrün. prof. dr Krzyśztałowicz Franciszek, dr Zygmunt Wachtel (starszy), dr Walczyński Józef, dr Żędzianowski St. Zjednoczenie austryackicb Sędziów w Wiedniu. — Sekcya krakowska, obejmuje okręg Sądu krajowego wyż. w Krakowie. Przewodniczący: radca dworu Kali-towski Nałęcz Teodor, radca Sądu wyż. Zastępca: radca dworu Schnayder Edward -Sekretarz: Wielgus Piotr ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 44 {d13}
  ... Bnku, Sykstuska 10. — Stanisław Antoni, nadoficyał Sądu kraj., Tarnowskiego 20. — Szymon, radca Skar., Żulińskie-go 10. — Tadeusz, urz., Wulecka 6. — Zygmunt, urzędn. Bnku, Lelewela 5. Bergman Binem, kup., Łokietka 6. — Mendel, kup., Słoneczna 27. — Stanisław, archit., Torosiewi-cza 9. Bergner Dawid, magaz., Panieńska 39 — Oskar, ajent handl., Kochanowskiego 83. — Zacharyasz, urzęd., Kochanowskiego 11. Bergrün Juda, majster polit. mebli, Zbożowa 7. — Rózia, wł. realn., Kampiana 11. — Wolf, stolarz, Słoneczna 59. Bergstein Herman, współwł. dóbr, Zygmuntowska 17. — Józef, adj. kol., Balonowa 18. Bergtraun Izydor, ajent handl., Sykstuska 30. Berka Stanisław, ślusarz, Żółkiewska 153. Berke Karol, dr., komis, dyrek. dom. i las., Obertyriska 8. BerkowiczJakób, buchał., Rynek 12 a. Berlas Dawid ...
 • 1907 Galicia Schematism, image 384 {d478}
  ... . W powiecie buczackim Bobek Jan, Potok złoty. Hirschler Mieczysław, j. w. Obler Wolf, Monasterzyska. Borysiewii-z Wiktor, Monasterzyska. Kroo Józef, Buczacz. Krzyżanowski Edward, Buczacz. Naclit Fabiasz, Buczacz. Deisenberg Adam. Jazłowiee. Feller Abraham, Buczacz. Mogilni ki Włodzimierz, Buczacz. Binenwald Jakób. Buczacz. Łoboda Floryan. Monasterzyska. Schmetterling Adolf, lek okr. w Uściu zielonem. W powiecie chrzanowskim. Bednarski Józef, Alwernia. Bergrünn Alfred, j. w. Dura Jan, Krzeszowice. Hochbaum Oskar, Chrzanów. Rieser Adolf, Chrzanów, Sehneek Karol, Sz. zakowa. Wojnarowski Kazimierz Witold, Chrzanów. Walkowski Stanisław, Krzeszowice. Dobrzyński Kazimierz, Trzebinie. Skórkowski Wacław, Trzebinia. W powiecie cieszanowskim. Mosor Kazimierz, j. w. Sochacki Leon, Narol miasteczko ...
 • Bielsko-Biala Yizkor Book (1973), image 190 {y76}
  ... befugt ist, von fremden anhero handelnden und sich kurze Zeit aufhaltenden Leuten ein Schutzgeld fordern zu können, son-dern wollen nur allein dies anfügen, dass wir garnicht begrei-fen können, worinnen denn eigentlich dieser Schutz bestehen sol-le, sintemalen die Juden bei ihrer Anherokunft, entweder in den öffentlichen Gasthäusern oder, bei anderen Bürgern einkehren, die Gewölber zur Einlegung der Wolle von selbigen mieten und lediglich bei der Stadt leben und mit den Einwohnern ihr Ge-werbe treiben. Ob nun also das herzogliche Dominium dergleichen hindern und Leuten, die die benöthigte Ware zuführen und dem Städtchen Nahrung verschaffen, eigenmächtigerweise Imposten auf-legen könne, scheinet wohl wider alle Landesverfassung und Lan-desgesetze zu sein." "Jedoch wir wollen ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bergreen family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org