Records of the Bernholz family in the All Galicia Database

There are currently 24 records for the surname Bernholz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Abr. BERNHOLZ
  1823 death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1823-1869)
 • Lea BERNHOLZ
  1824 death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1823-1869)
 • Jacub BERNHOLTZ
  1825 death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1823-1869)
 • Chane BERNHOLZ
  1858 death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1823-1869)
 • Isaak, son of Samuel BERNHOLZ and Ryfke
  1859 birth record from Biały Kamień Jewish Births (1858-1866)
 • Basie BERNHOLZ
  1859 death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1823-1869)
 • Josef Leib BERNHOLZ
  1861 death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1823-1869)
 • Moses Froim, son of Chaim Itsig BERNHOLZ and Basie
  1864 birth record from Biały Kamień Jewish Births (1858-1866)
 • Suri BERNHOLZ
  1867 death record from Biały Kamień Jewish Deaths (1823-1869)
 • Schmaje BARNHOLZ
  Array birth record from Podwołoczyska Jewish Births (1877-1893, 1901)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 24 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bernholz family:

There are 4 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bernholz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 94 search results for the surname Bernholz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1910 Lwow Address Directory, image 158 {d11}
  ... 7. — Nachmann, prywatysta, Sykstuska 35. — Rosa, krawczyni, Gródecka 23. — Teresa, wł. realn., Jabłonowskich 28. — Wolf, kupiec, Słoneczna 11. Bernhardt Antoni, stelmach, Gródecka 127. — Emil, profesor szkoły realnej, Kochanowskiego 7 b. — Fryderyk, zawiad. wojsk., Sakramentek 10. — Henryk, kowal kolej., Kulparkowska 1259. — Walerya, prywatna, Domagaliczów. — Zygmunt, buchalter, Bernsteina 7. Bernholz Izaak, naucz, żyd., Boimów 52. Bernek Teodor, krawiec, Łyczakowska 39 b. Bernhaut Natan, kupiec, Krasickich 11 a. Bernkopf Franciszek, oficyant kolej., Lenartowicza 11. Bernolak Edward, leśniczy, Karmelicka 8 Bernstein Herz, naucz, pryw., pl. Zbożowy 7. — Herman, lakiernik, Sieniawska 1. — Jakób, urz. sąd., Krasickich 11 a. — Klara, wdowa, Zygmuntowska 18. — Leopold, restaurator, Zielona ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 323 {d691}
  ... III Hen — 13 Iii a Lwów Rernfeld Natan, urzędnik pryw , Syksluska 35 — ii ›zalia, krawcowa, Gródecka 23 - Irresa, wł realn. Zielona 1 — Wulerya pryw, Domagalcwii za 2 Bernhardt Antoni, eti linach, Gródecka 127 — Finil prof szkoły realn, Kochmowskiego 7 — Henryk, kowal kulparkowska 1259 — Fridrich, intendent woj-k Sikramentek 10 — Walery*, prywatna, Mikołaja U — Zygmunt buchalter II rnsteina 7 Bernholz Izaak, naucz, Homiow 62 Bemol ik Edward le niczy, Karmelicka 8 Bernstein Dawid Staniał w, auskult. sąl. Krasu kich Ha. — Herman, lakiernik. Lwia fi — Herz, naucz pryw pl Zbożowy 7 — Klara, pryw wd, ZYgmiiutowska li — Leopold, restaurator. Zielona b9 — Mojżesz, handlarz Z mikowa 4. — Samuel, kupiec Podlewskiego 10 — Selda, pryw Chopina 4 — Szvmun, prywatny, pl Zbożowy 4 — /lale ...
 • 1902 Galicia Schematism, image 859 {d1236}
  ... Julian, kniaź. Swadowski Ludwik, ks. Strzelecki Jan. Skiba Mikołaj. Skiba Jakób. Sopel Paweł. Szymański Henryk, dr. Towarnieki Andrzej. Turko Onufry. Wattman Ludwik, br. Zabłocki Mieczysław. Zboril Ignacy Zarzycki Tytus. Oddział drohobyeki. Przewodniczący. Bielski Juliusz, hr., junior. Członkowie. Andrej czuk Iwan. Bielski Juliusz, hr,, senior. 825 Baczyński Michał, ks. Badian Lipa. Bernholz Ozyasz. Bamberger Filip. Bandrowski Bazyli. Biłyj Andrzej. Buiiczek Edmund. Biłaś Hrehor. Bożeneki Maciej. Berchulak Hrehory. Berchulak Andrzej. Breitwiser Mikołaj. Dörn Jakób. Dörn Filip. Dumyń Oleksa. Dumyń Iwan. Dzawała Iwan. Frey Juliusz Frey Rudolf. Frey Józef. Feureisel Henryk. Gawiński Jó/.ef, ks. Garbicz Roman. Gontarski ...
 • 1902 Galicia Schematism, image 1036 {d1236}
  ... Bernard Juliusz 109. Bernardt Max 724. Bernaś Jan 652. — Michał 360. Bernat Józef 536. — Stanisław 830. Bernatek Letus 436, 866. Bernatowicz Maryan 651. Bernes Włodzimierz 214. Bernfeld Chaja 399. — Herman 103, 105. — Izydor 118, 492, 644, «45. — Jakób 123. — Leon 701. — Marek 220. — Mojżesz 87. Bernhard Leopold 267. Bernhardt Emil 497. — Tadeusz 738. Bernhpier Albertyna 429. Bernholz Ozyasz 825. Bernkopf Ludwik 271. Bernstein Józef 25,703. — Maksymilian 687. Bernyk Andrzej 357. Berson Leon 342, 518. — Seweryą 72. Bertig Götzei 723. Berto ni Frydryk 111, 200. Berwid Aleksander 45 — Bolesław 692. — Stanisław 20. Beryez Wanda 530. Beschloss Manisch 699. Beski Józef 642. Bessaga Włodzimierz 740. Bessagowa Melania 648. Besztyga Emilia ...
 • 1901 Galicia Schematism, Part 2, image 147 {d475}
  ... Ludwik, ks. iStrielecki Jan. Skiba Mikołaj. Skiba Jafcńt,. jSopel Paweł. (Szymański Henryk, dr. Towurnicki Andrzej. Turko Onufry. Wattman Ludwik, br. I Węgrzynowicz Miohał, ks. 'Zabłocki Mieczysław. Zlionl Ignacy. ,Zagórski Józef. iŻuk Onyszko. Oddział drohobyofei. Przewodnicząoy. Bielski Juliusz, hrabia, (junior). Członkowie. Andrejczuk Iwan. Bielski Juliusz, hrabia, (senior). Baczyński Michał, ks. Badian Lipa. Bernholz Ozyasz. Bamberger Filip. Bandrowski Bazyli. Biłyj Andrzej, ^iiltezek Edmund. [BÜas Hrehor. Bożcneki Maciej. Borchulak Andrzej, ßerchulak Hrehory. Breitwiser Mikołaj. Dorn Jakób. Dorn Filip. Duuiyń Oleksa. 'Duuiyń Iwan. Dzawała Iwan. Frev Juliusz. Frey Rudolf. |Frey Józef. Feuereisol Henryk. Gawiński Józef, ks. Garbicz Roman. Gontarski Hryhoryj, ks. Greoh Dmytrö. Hampci ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bernholz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org