Records of the Bernklau family in the All Galicia Database

There are currently 14 records for the surname Bernklau (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Szloma BIRNKLAU
  1820 property record from Grzymałów Franciscan Survey (1820)
 • Salamon Hirsch BERENKLAU
  1890 census record from Tarnopol Jewish Census (index book) (1890)
 • Leja BERNKLAU
  1890 census record from Tarnopol Jewish Census (index book) (1890)
 • Anna Dorothea, daughter of Moses BERNKLAU false SCHÖNHOLZ and Reise Doba
  1900 birth record from Tarnopol Jewish Births (1900)
 • Salomea Amalia, daughter of Moses BERNKLAU false SCHÖNHOLZ and Reise Doba
  1900 birth record from Tarnopol Jewish Births (1900)
 • Isser GOLD, son of Mayer GABEL and Elka Golde GOLD
  and Debora FLASCH, daughter of Fatel BERNKLAU and Scheindel Bruche FLASCH
  1930 marriage record from Grzymałów Jewish Marriages (1919-1939, 1942)
 • [stillborn], daughter of Salomon BERNKLAU
  1932 death record from Podwołoczyska Jewish Deaths (1877-1939, 1942)
 • Karol BERNKLAU
  1932 permit record from Czorktów Area - Applications for Passports (1930-1937)
 • Dawid BERNKLAU
  1937 tax record from Grzymałów Jewish Taxpayers (1937)
 • Salo BERNKLAU, son of and
  and , daughter of and
  1938 marriage record from Sanok Jewish Marriages (index book, grooms only) (1916-1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 14 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bernklau family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bernklau family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 194 search results for the surname Bernklau at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 106 {d20}
  ... : Bojczuk Michał, Sohieskiego 42, Brauner Wilhelm, Sobieskiego 3. Doliński Feliks, Zamkowa 23. Kisielewski Adam, Legjonów 10. Tcicber Szymon, Szewczenki 6. Fabryki dachówek cementowych: „Przemysł Pokucki" w Werbiążu Niżnyro. Beck Ludwik. Radziwiłł, Wimmer i Żeleńscy. Klarman Efroim, fabryka rur i dachówek cementowych. Patkowski Ignacy, wyrób kalli i majoliki. Fabryki kartonaży Miziewicz i Hammer w Diatkowcach. Bernklau Salomon, Wałowa 2; fabryka kufrów i torb. Fahryki mydlą Schenirer Jakób, Wałowa Fröhlich L, Karpacka Szczerbiński Władysław i Ska, Rzeźniana Zatwornicki Mikołaj, Tarnowskich 7, Fabryki maszyn i odlewnia metali ■ Bracia Biskupscy, obok dworca Bracia Plezia, Kossaców. Schorr I., Wałowa. Garbarnie: Awner Leib, Karpacka Akselrad Mendel, Karpacka Horowitz Israel, Karpacka. Młyny ...
 • 1914/1915 Krakow War Refugees Address Directory, image 141 {d33}
  ... zapomogowej przez rząd. powstał w łonie Komitetu dla wychodźców osobny Komitet rządowi z Eksc. Dr. Bilińskim na czele. Zastępcą prezesa tego rządowego Komitego wykonawczego jest Radca Dworu Pr. T w a r d o w s k i. a w skład jego wchodzą jeszcze reprezentanci Ministerstwa spraw wewnętrznych (Radca sekcyjny v. Mary net.. Ministerstwa skarbu (starszy Radca skarbu v. Baernklau) i gminj i magistratu') m. Wiednia radni Pr. S c h w a r z - H i 11 e r. W łonie ogólnego Komitetu istnieje jako przyboczny organ Radcy Dworu Twardowskiego Centralne biuro, ktorem kieruje Wieesekretarz ministenalny Dr. Włodz. K o z u b s k i. Centralne biuro utrzymuje ewidencję wszystkich pożyczek i zapomóg i czuwa nad wykonaniem uchwał Komitetu wykonawczego, jak również wypracowuje dla wszystkich sekcyi organizacyjne ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 275 {d34}
  ... finansowania akcji zapomogowej przez rząd, powstał w łonie Komitetu dla wychodźców osobny Komitet rządowy z Eksc. Dr. Bilińskim na czele. Zastępcą prezesa tego rządowego Komitego wykonawczego jest Radca Dworu Dr. Twardowski, a w skład jego wchodzą jeszcze reprezentanci Ministerstwa spraw wewnętrznych (Radca sekcjjnj- v. M a r q n e t), Ministerstwa skarbu (starszj- Radca skarbu v. Baernklau) i gminy (magistratu) m. Wiednia radny Dr. Schwarz-Hiller. W łonie ogólnego Komitetu istnieje jako przyhocznj organ Radcy Dworu Twardowskiego Centralne biuro, którem kieruje Wicesekretarz rninisteryalny Dr. WSodz. Kozubski. Centralne biuro utrzymuje ewidencję wszystkich pożyczek i zapomóg i czuwa nad wykonaniem uchwal Komitetu wykonawczego, jak również wypracowuje dla wszystkich sekcyi organizacj'jne ...
 • Kalusz Yizkor Book (1980), image 186 {y218}
  ... ששוב אפגוש את כולם בארץ ישראל, כי שאיפתם העליונה היתה לעלות לארץ. מי יכול אז להעלות על הדעת שכבר בעוד 3—4 שנים החיים התוססים האלו יימחקו מעל פני האדמה? אין תנחומים! lio Hpt Jtarar-ltair przy stow. „Hitachdut" w Katuszu iradaa w sobot^, dnia 6 czerwca 1936. PICZATEK w sail Domu Narodnego o god7., 8-mej. VIECZDB Vrlm* uncut *rkitMri Gatcnplana. flRTYSTTCZNY m mw p. Mtr. Nadcl- * iMHnlloa ara«r —tan 1) Reieral citonka cemraD Iwawskiel p. Mgra Frankla. 2) NodIoz scenitzny p. 1. WST^P 1 MW 1 24 1L 1 n oo «1 BALLADA 1WKBO l»*rp XI. IMS 0-49 d. 0 nniiin pioiieeze H (אוגכעקאגםער סאלדאט) Retrxr*! p. Fryca BIEOERA artraty mt|. »at«a‹r*«l11H0.
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 161 {d20}
  ... . Kąpiele kwruowęglowe, jodo-bromowe, igliwiowe, solankowe, pólkąpiele, nnsiadówki, natryski szkockie i Charlot'a, kąpiele parowe. Fototerapja, Sztuczne słońce górskie (lampa kwarcowa i lampa Jesionka), lampa „Sołluz", Kąpiele słoneczno-po-wietrzne. Ełektroterapfa. Prąd stały Ąałwani»qa), prąd przerywany (faradyzacja), prądy wysokiego napięcia. Gimnastyka Iecjnicza: metoda Frenkla, gabinet Zander«. Wskazania. Gościec czyli reumatyzm stawowy i mięśniowy. Gościec rzekomy 1 zakaźny (rzerzącnwwy, bloniczy, ptoniczy, poczerwonkowy, gruiliczy, przymio- Zł. 18.- „ 14.-10.- „ 0.50 4.— *°wy). Zesztywnienie stawów pozapalne t pourazowe. Gościec zniekształcający (Arthritis deformans). Podagra lub dna (Arthritis urica). Zołzy (skrofuły) i gruźlica chirurgiczna. Przymiot — szczególniej formy uporczywe ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bernklau family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org