Records of the Bilgraier family in the All Galicia Database

There are currently 6 records for the surname Bilgraier (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jona BILGRAWER
  1810 census record from Skała Jewish Residents (1810)
 • Ch. Lea BILGRAUER
  1874 death record from Husiatyn Jewish Deaths (1816-1876)
 • Ryfka BILGROJER
  1932 census record from Probużna Jewish residents (1932)
 • Mozes BILGROJER
  1932 census record from Probużna Jewish residents (1932)
 • Majer BILGROJER
  1932 census record from Probużna Jewish residents (1932)
 • Fancia BILGROJER
  1932 census record from Probużna Jewish residents (1932)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 6 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bilgraier family:

There are 29 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bilgraier family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 7 search results for the surname Bilgraier at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1916 Lwow Address Directory, image 53 {d917}
 • 1914 Lwow Address Directory, image 72 {d3374}
  ... — Bazyli, podurzęd. poczt., Żółkiew- ska 125. — Bazyli, prof. gimn., pl. Jura 8. — Józef, oficyant kol., Gródecka 127. — Karol, rysów., Gródecka 127. Bilek Alojzy, wł. instal. gaz., Gró- decka 46. Bileńska Helena, wdowa, Sadowni- cka 40. Bilewicz Marya, kraw., Piekarska 26. — Maurycy, urzędn. pryw., Gróde- cka 101. — Sabina, pryw. naucz., Jadwigi 20. Bilgraier Izak, kup., Szpitalna 21. Bilicz Emil, woźny pocztow., Nowy Świat 4. — Karol, buchał., Friedrichów 4. Biliczka Jan, asyst. Wydz. kraj., Le- szczyńskiego 8. Biliczko Eliasz, em., Sapiehy 71. Bilij Anna, wdowa po werk. kol., Ku- basiewicza 1. Bilik Adam, oficyant skarb., Kocha- nowskiego 102. — Antoni, kup., pl. Bernardyński 9. — Józef, tokarz kol., Szeptyckich ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 49 {d13}
  ... . gr. kat. kom. ord. Fr. Józefa, pl. Jura 5 — Bazyli, podurzęd. poczt., Ogórkowa 4. Bazyli, prof. gimn. pl. Jura 8. — Józef, ofic. kolej., Gródecka 127. — Karol, rysów., Gródecka 127. Bilek Alojzy, wł. instal. gaz., Gródecka 46. Bileńska Heiena, wdowa, Sadownicka 40. Bilewicz Klementyna, wdowa po notaryuszu., Jadwigi 20. — Marya, krawcz., Piekarska 26. — Maurycy, magaz., Gródecka 99. Bilgraier Izak, kup., Szpitalna 21. Biliczr Emil, woźny poczt, Nowy Świat 4. — Karol, buchał., Friedriechów 4. Biliczko Eliasz, em, Sapiehy 71. — Jan, urzęd. Wydz. kr., Szumlań-skiego 8 Bilij Anna, wd. po werkm. kolej., Kubasiewicza 1. Bilik Adam ofic. skarb., Zielona 36. — Antoni kupiec, pl. Bernardyński 9. — lózef, tok. kol., Szeptyckich 64" — Mikołaj, dr., adwok, Kraszewskiego 21. Bilikowska Stefania, ofict ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 163 {d11}
  ... Sadownicką 42. — Julian, ślusarz kolej., Błonna 14. — Ludwik, maszyn kolej., Sadownicką 7. Bilor Tomasz, eksped. pocztowy, pl. Dąbrowskiego 4. — Władysław, oficyant poczt., pl. Dąbrowskiego 4. Bilowicki Rudolf, emer. kap., Łyczakowska 49. Bilska Helena, modniarka, Łyczakowska 22. Bilski Józef, introligator, Łyczakowska 22. — Kazimierz, dozorca więźni, Zielona 4 — Zygmunt, urząd, podatk., Słodowa 4. Bilgreier Izaak, graizlernik, Szpitalna 15. Bilo Mikołaj, emerytów, konduktor pocztowy, Szpitalna 20. Bilogram Jan, krawiec, Szkarpowa 7 a. Biluk Franciszek, rzeźnik, Krupiarska 24. Bilwin Stanisław, st. radca skarbu, Teatyńska 7. Biłecka Marya, pryw., św. Jura 8. Biłecki Andrzej, archiprezbiter kap. greckiej, pl. Jura 5. Biłek Kazimierz, wł. dorożk., Zielona 51. Biłeńko Teodor, woźny poczt ...
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 1039 {d3536}
  ... , ul. Gródecka 67 - Bialic Anna, ul. Szep- tyckich 15 A - Bialobrewka Sebast., ul. Unii Brzeskiej 15 - Bialska Maria, ul. Czarneckiego 26 . Bielańska Stani- sława, ul. Sykstuska 58* Bielecki Peter, ul. Szeptyckich 16 * Bielska Maria, ul. Czarneckiego * Bieniewicz Anna, ul. Kochanowskiego 1 (' * Biernacki Ant., ul. Zimorowieza 7 * Biesiada Anastasia, ul. Długosza 28 * Bikeles Chaje Netti, ul. Ruska 14 * Bilgerajer Isaak, ul. Szpitalna 9 * Bilik Johanna, ul. Moch- nackiego 30 * Biłous Maria Angela, ul. Batorego*Binkowski Adalb., ul. Go- łębia 6 * Birn Pessie, ul. Zamarsty- nowska 12 - Bisset Josełine, ul. Dłu- gosza 1 * Blank Moses, ul. Gró- decka 42 - Blank Moses, ul. Królowej Jadwigi 23 * Blank Moses, ul. Żół- kiewska 61 * Blassberg Jos., ul. św. Teodora 6 - Blaustein Majer, ul. Szpi- ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bilgraier family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org