Records of the Blauvelt family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Blauvelt (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Blauvelt family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Blauvelt family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 182 search results for the surname Blauvelt at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 100 {d3353}
  ... „ Berlstein Wilhelm, Kopernika 1 32-58 „ Berner Samuel, Krasickich 6 „ Bielański Witold, Romanowicza 3 31-62 „ Bilik Mikołaj, Kraszewskiego 21 . - - , . 32-10 „ Blank Emil. Krasickich 6 26-36 „ Blaufeld Markus, Wołyńska 2 „. Blumenfeld Bruno, Biclowskic- go 3 - * - 9-20 „ Blumenthal Meszulim, Szopena 3 . 57-06 ',,Bobrowski Marjan, Zyblikiewi- cza 47 - V. 37-60 „ Bodek Arnold, Sykstuska 33 ' ' ' 48-8r" ,, Bogen ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 76 {d3374}
  ... — Markus, urz. pryw., Rapaporta 11 a. — Moses, włr., pl. Teodora 5. — Schije, lakier., Gródecka 33. — Simon, kup., Pełtewna 7. — Zygmunt, urz., Kleparowska 7. Blauer Abraham, ajent handl., Sło- neczna 55. — Adolf, ajent handl., Słoneczna 40. — Bronisława, modniar., Serbska 11. — Jakób, kup., Serbska 11. — Józef, włr., Kaźmierzowska 13. — Leon, majst. lakier., Boimów 31. Blaufarb Dawid, kraw., Żółkiewska 73. Błaufeld Samuel, dzierż, rzeźni, bo- czna Żółkiewska 2. Blaustein Aron, kufer., Żółkiewska 69. — Bernard, ajent hadl., Anny 7. — Fani, restaur., Rzeźnicka 3. — Franciszka, fryz., Skarb kowska 13. — Jakób, kup., Łyczakowska 117. — Joachim, kier. fabr., Tatarska 8. — Józef, kup., Stary Rynek 4. — Leon, podofic., Pijarów 11 a. — Leon, radca rach., Strzemię ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 53 {d13}
  ... — Izak, podróż., Gliniańska 4. Jakób, kup., Stanisława 10. — Jakób. wł. real., Żółkiewska 32. — Mala, kupc, Borkowskich 10. Schije, lakier, Gródecka 33. — Simon, kup., Pełtewna 7. Blauer Adolf, ajent handl., Słoneczna 40. Bronisława, modniarka, Serbska 11. — Jakób, kupiec, Serbska II. — lózef, wł. realn., Kazimierzowska 13. — Leon, majs. lakier., Boimów 31 Blaufarb Dawid, krawiec, Żółkiewska 73. Blaufeld Samuel, dzierżawca rzeźni, boczna Żółkiewska 2. Blaustein Aron, kufernik, Żółkiewska 69. — Bernard, ajent handl., Anny 7. — Fani, restaur., Rzeżnicka 3. — Franciszka, fryz., Skarbkow-ska 13. — Jakób, kup., Łyczakowska 117. Joachim, kier. iabr., Tatarska 8. — Leon, podofic, Pijarów 11 a. — Leon. radca rach., J. Strzemię 9. Majer, szynk., Ruska 4. Majer, kuśnierz, K. Ludwika 37. — Marek ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 164 {d11}
  ... 26. — Ozyasz, lakiernik, Gródecka 33 a. — Salomon, subj. handl., Pasaż Hermanów. Blauer Adolf, ajent handl, Szpitalna 10. — Izydor, ajent handl., Szopena 4. — Józef, dostawca wojskowy i wł. realn., Kazimierzowska 13 — Leon, lakiernik, Boimów 29. — Róża, wdowa, Jachowicza 20. — Sala, krawczyni, Serbska 11. — Sindel, kupiec, pl. Bernardyński 15. Blaufarb Rafael, kupiec, Słoneczna 25. Blaufeld Samuel, dzierżawca akcyzy, Żółkiewska 125 a. Blaustein Bernard, ag. hand., Gródecka 11. — Dawid, prywatny, Serbska 1. — Efroim, stolarz, Tkacka 2 a. — Emil, urz. pryw., Janowska 18. — Emil, kupiec, Kamifiskiego 3. — Fani, wdowa, Rzeźnicka 3. — Franciszka, wdowa Strzelecka 4. — Hersch, malarz pokój., Lwia 15. — Jakób, kupiec, Łyczakowska 101. — Joachim, urz. pryw., Żółkiewska 59 b. — Józef, kupiec ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 326 {d691}
  ... lb Blaner Eilel, wł realności, Każmierzowska 18 — Henryk, ajent Każmierzowska 13 — Izydor, pisarz przy budów.. Źródlana 11 — Jakob, prywatny, Boiruów 23 — Józef czapnik, plac Teodora 2 — Jozef Majer, dostawca wojskowy, Każmierzowska l' — Leon, lakiernik, Boimów 29 — Reiss Jakob, właśc pracowni kufrów. Słoneczna 9 — Sindel kramarz, pl. Bernardyński 15 Blaufarb Rafael, kupiec Żółkiewska 3 Blaufeld Samuel, dzierżawca Żółkiewska 44 Blaustein Aleksander, urzędnik. Janowska 18 — Bernard, agent handlowy, Krasickich Ib — Dawid, zarządca pralni. Serbska 1 — Emil, urzędnik piywatny, Janowska 18 — Franciszka, fryzyerka, Skarbkowska 13 — Izydor, kolektant, Rynek 12 — Jakób, urz pryw plac S.rzelei ci 14 — Joachim, kier składu wódek. Żółkiewska 09. — Joachim, magaz.. Smocza 3 — Józef pomocnik handlowy ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Blauvelt family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org