Records of the Bleieveis family in the All Galicia Database

There are currently 120 records for the surname Bleieveis (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Beyle BLEIWEIS
  1816 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1816-1820)
 • Ester BLEIWAS
  1818 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Sure BLEIWEIS
  1818 birth record from Tarnopol Jewish Births (index book) (1816-1860)
 • Sora BLEIWEIS, daughter of Meszylem and Ita
  1818 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Esther BLEIWEIS
  1820 birth record from Tarnopol Jewish Births (index book) (1816-1860)
 • Ester BLEIWEIS, daughter of Szulem and Beyle
  1820 birth record from Tarnopol Jewish Births (1816-1820)
 • Jossel BLEYWEIS
  1820 property record from Kosów Franciscan Survey (1821)
 • Dawid BLEYWEIS
  1820 property record from Śniatyn Franciscan Survey 1820
 • Roise BLEIWEIS
  1826 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)
 • Meszilem BLEIWEIS
  1829 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1820-1834)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 120 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bleieveis family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bleieveis family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 26 search results for the surname Bleieveis at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1860 Lwow Region Directory and Statistics, image 614 {d171}
  Alphabetisches Namen-Verzeichniss. 597 Błażewski Victor 351. Błażowska Florentine 361. Błażowski Carl 58. . . — Caspar S50. — Christoph Freih. v. 108. 273. 417. 479. — Hieronim 489. — Jacob 419. — Victor 531. Blcchschmid Carl 90. Bleiiveiss Johann 271. Błocki Erasm 150. Błońska Catharina 395. 423. 587. Błoński Alexander v. 97. -- Jacob 134 — Johann 204. Błotnicki Arthur 399. — Eduard 268. BI ühdornAugust 345.479. Blum Chane 260. — Etlel 261. Bluincnfeld Anton 257. — Emanuel 77. 101. — Joseph 102. — Maximilian 65. — Peter v. 139. — Sigmund 447. — Wolf 242. . — Wollgang 447. Bluinenthal Jobann 115. Bly Alexander 217. Bobczyński Johann 441. — ...
 • 1907 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 123 {d9}
  ... , prywatny, Starowiślna bl. Plutri^k iSiclimia, wyr. kwiatów szt. Karmelicka IR Plnt tindi Teofil, nrręd. T-.w *z lihcz, Krótka b. Pł.u-bciunki Ludwik, konduktor kolei pa tul. Wo*- niakowakiegi» \{)Ą Płarbecka Stefmia. ement a Paczka 14. Płaebetk i k-. Ka/imierz, o. i k kip lau wojłk., Gertrudy 5 Płacbno \udrzej, kupiec. Nowowiejska 'H. Planeta Wi.je.ioah, kondoktor k lej.. Topolowa 24. Pła-iaews^i Wojciech, podm mur C' irnowiejika 42-Pł.itek Martin, |d.itniezy. Lubicz S. Ptalueka \l k-«an‹!ra, prywatna, Tarłowska 11. PLi -»k Julian, inżynier kolei pa6‹w Dłu^ra 57 — Wit-.ld, c, i k. naJporu znik i wŁac realn Krowoderska 41. Płaz Antonina, krawcowa, 3 go Maja H. rti g .w ki Józef fotoc"*f, Dębniki. Portowa 194. Płonka J\n, mai irz. Grzc^ór«ki 5. — J«n, szewc, Fl rvanska ...
 • 1882 Galicia Schematism, image 768 {d439}
  ... 504. Bukowska Marja 431. Baków ski Adam 607. — Józef 41*. — Romuald 204. — Władysław 208. .Hal Antoni i«. — Józef 17K, 261, 262, 514. 55S, 568. 182. Bala Józef 425. łBałaban Józef 144, 418, — Wincenty 72. Bałabański Marcin 136. Bałabuch Andrzej 56S. Balaeeano Jan 4l,4. Bałaeki Mikołaj 241. Balasits August 342, 343, 353. Bałborzyński Stanisław 430. Balcarczyk Jan 412. — Józef 386, 412. Baleiewicz Jan 304. Baldini Antoni 489. — Kinil 306., Balej Włodzimierz 441. Balicki Jan 445. — Józef 36, 139. — Karol 139, 416. — Ludwik 179, 263, 514, 531, 569. — Stanisław 363, 364, 459, 590. — Wiktor 434. 450. 140. 453; 512 Balik Michał 435. Baliński Edward 251. Bałka Franciszek 5. — Paweł 139. Balko Adolf 65. — Aleksander 140. — Józef 563. — Michał 438. — Stanisław 461. — Władysław 55. lEallan Jerzy ...
 • 1877 Galicia Schematism, image 274 {d704}
  ... zakładowy a następnie cały majątek miasta. Stan wkładek w kasie pozostałych wynosił wraz z narosłą a nieodebraną prowizyą po 6°|0 z końcem 1875 roku P3.377 zł. 17l/s ct. Wydział. Przewodniczący. Komisarz rządowy. Turek Józef, burm. Kndyj Ludwik, Dr. pr., j. w, 18 członków. 4› Dyrekcja. Nachowski Gustaw. Michnik Jakób. Dołkowski Franciszek, Christ Antoni. Niedzielski Paweł. Buleiewicz Jan. Urzędnicy. Kasjer. Ursel Jan. Likwidator. Górski Józef. Kasa oszczędności w Jaśle. Założona w roku 1868 na mocy upoważnienia c. k. namiestnictwa z dnia 25. września 1868 1. 13,484 z funduszem gwarancyjnym przeznaczonym przez gming miasta Jasła w kwocie 12.000 zł. w. a. w obligacjach państwowych. Fundusz rezerwowy z końcem 1875 r. wynosił 4039 ał. 35 ct. Członkowie zarządu. Przewodn. Koralewski ...
 • 1877 Galicia Schematism, image 370 {d704}
  ... Bakowski Józef 555. — Władysław 221. Bal Antoni 79. — Józef 188. 276. 277. 510. 543. 560. Bala Jan 289. — Józef 428. Bałaban Wincenty 86, ßałabański Marcin 155. 188. Bałabuch Wasyl 267. Bałandiuk Michał 435. — Paweł 435. BałaBiewicz Laurenty 105. Balasits Aufrust 154. 363. Balawelder Walenty 389. Bałborzyńaki Stanisław 434. Balcarczyk Agnieszka 418. Balcarczyk Jan 418. Balczarezyk Józef 55. 288 289. 418. Baleiewicz Jan 320. ßaldini Aleksander 132. — Antoni 4Ö3, — Emil 32-3. Balej Włodzimierz 445. . Balicki Jan 448 — Józef 4. 22. — Ludwik 188. 278. 510. 560. 561. Balka Paweł 152. Balko Adolf 77. — Antoni 120. — Michał 442, — Władysław 67. Balkowski Kajetan 333. Bałłaban Józef 158. — Karol 66. Balmosch Jan 106. Balnicka Rozalia 308. 475. Balon Józef 381. Bałoś Jan 42S. Baltorowicz Bazyli ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bleieveis family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org