Records of the Blonder family in the All Galicia Database

There are currently 85 records for the surname Blonder (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Szaje BLANDER
  permit record from Czorktów Area - Applications for Passports (1930-1937)
 • unnamed, daughter of Beril BLÜNDER
  1837 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Rifke BLUNDER, spouse of Leib
  1838 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Moses, son of Salomon BLONDER and Beile BERKOWICZ
  1848 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Jüdis BLENDER
  1849 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Rosa STARK, daughter of Jukel STARK and Feige BLONDE
  1849 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Simon, son of Salam. BLONDER and Beile BERKOWICZ
  1850 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Salomon BLONDER
  1850 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Beile Gittel BLONDER
  1850 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Moses BLONDER
  1850 census record from Brody Jewish Census (1850-1857)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 85 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Blonder family:

There are 6 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BLONDER in
Radlow, Poland
GG Member Westfield, IN
USA
Jul 22, 2019
BLONDER in
Oświęcim, Poland
GG Member Westfield, IN
USA
Jan 24, 2016
BLONDER in
Dynow, Poland
GG Member Westfield, IN
USA
Dec 28, 2007

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Blonder family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 182 search results for the surname Blonder at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Krakow Yizkor Book (1967), image 152 {y258}
  ... FELICIA AND ABE IRGANG In Memory of The Family Dawid Schreiber Lieba Schreiber Blonder of Podgorze JOHN SCHREIBER MAX GARSEN In Memory of My Parents In Loving Memory of Our Dear ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 294 {d3534}
  ... ry 4. Prezes: Henryk Lewkowicz, ul. Brzozowa 22. Żydowski Klub Sportowy „Makkabi", ul. św. Gertrudy 8. Prezes: Józef Lilientli ul. Sy- rokomli 12. Klub Sportowy „Jutrzenka". Prezes: Dr. Lo- on Feiner, ul. Zyblikiewicza 17. Żydowski Klub Sportowy „Hagibor", ul. Dajwór 25 parter na lewo. Prezes: Ja- kób Hennefeld, ul. Skawińska 13. Żydowski Kluh Sportowy „Gewira" ul. Kal- waryjska 28, Prezes: M. Blonder, ul. Kalwaryjska 28. Żydowski Klub Sportowy „Hakadur", ul. Bo- żego Ciała 25, I p. Prezes: Wiktor Hoch- hciser, ul. Wolnica 11. Żydowski Klub Sportowy „Hakoah". Prezes: Hieronim Ohrcnstein, ul. św. Sebastjana 28. Żydowski Robotniczy Klub Sport. „Gwiaz- da", ul. J. Sarego 3. Prezes: Israel Ro- sengarten, ul. Starowiślna 86. Żydowski Klub Sportowy „Amatorzy ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 343 {d3534}
  ... 3. 157-36 Dutkiewicz Marceli, Rynek Gł. 39-40. 157-37 Trenczyńskie Teplice, Szewska 5. 157-38 „Kosmos**, Rakowicka 1. 157-39 Czesław Wallis, św. Tomasza 15. 157-40 „Union** Ska z o. o., Płaszowska 15. 157-41 Litawski Józef, pl. Szczepański 2. 157-44 Lehrhaft Dawid, dr., Łobzowska 15. 157-48 Rornstein Bernard, dr., Basztowa 10. 157-49 Chorowiez Izydor, dr.. Mikołajska 6. 157-50 Blonder Künsller i Kalfus, Bożego Ciała 9. 157-51 „Polisliem**, M. Burstenbender, Staro wiślna 21. 157-52 Piotrowicz Ludwik, dr., prof. U. J., Michałowskiego 9. 157-53 „Dentaurum**, H. Gingold, Poselska 17. ' 157-55 Krakowska Fabryka Posadzki ,,Dę- bin a **, Krowoderska 57. 157-56 Szapu Szymon, Grzegórzecka 19. 157-57 Strojek Stefan, inż., Syrokomli 18. 157-58 Glückowa Paulina ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 374 {d3534}
  ... Kampel Tauba Jetty 2 im., Gitla Małka 2 im., Cecy- lja Szejwa 2 im., Ryfka Rache- la 2 im., Nuchem Leib 2 im., Natan Leib 2 im., Berkowicz Sara i Blima (345). 7 170 Fundusz Bractwa Szkoln. Gm. Starozakonnych (344). 2 157 Sternschuss Sara, Majer, Chaim Lejzor 2 im., Bienen- stock Lejzor Dawid 2 im., Sa- ra, Löbl, Blonder Małka, Ru- dowska Miłka, Plotzker Ryfka, Rudowska z Hochstimów Ró- ża, Izaak ze Stosserów Cecy- lja, Stosser Feigla, Sara Ryfks 2 im., Mojżesz, Wolf Aron 2 im., Majer Hochstim Bina Bei- la 2 im. i wsp. (383). 4 Nieobj. masa po Szajenie Sza- ji, Tobiaszu, Samuelu, Józe- fie, Chaimie i Batowicz ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 417 {d3534}
  ... 66 590 Weinberg Chiel i Süssla (446): 68 588 Ehrlich Chaim, Chaja. Monde- rer Dawid i Rozalja (645). 70 583 Lewkowicz Józef i Antonina (647). 72 566 Szyf Marjan i Salomea (651). 74 34 Eisen Ciperla (561). 76 35 Patrz ul. Przemyska 2. 78 593 Künstler Leibisch, Sara, Kal- fus Kalman Mendel 2 im., Mi- na, Blonder Mojżesz Chaim 2 im. i Bozalja (560). 80 Dr. Lewkowicz Jakób Fabjan 2 im., Szymon i Bfeila (556). STASZICA — Dz. IV, 1 194 Patrz ul. Szlak 10. 5 372 Haberko Zofja i Olga (62). 7 358 Färber Zygmunt i Rozalja (61) 9 353 Gałecka Krystyna (60). 11 350 Buszczyński Tadeusz (59). 2 300 Patrz ul. Szlak 8. 4 277 Palczewski ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Blonder family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org