Records of the Bloomfield family in the All Galicia Database

There are currently 3 records for the surname Bloomfield (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Schoel, son of Peisach BLUMFELD
  1830 birth record from Stanisławów Jewish Births (1817-1845)
 • Josef RIFCZES, son of Falik RIFCZES and Cipre ERBER
  and Eleonora SCHENKER, daughter of Berthold SCHENKER and Agathe BARBAN
  1872 marriage record from Brzeżany Jewish Marriages (1825-1874)
 • Chaje , daughter of Marcus BLUMFELD and Liwsze BLUMFELD
  1908 death record from Nadwórna Jewish Deaths (1902-1911)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 3 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bloomfield family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bloomfield family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 8 search results for the surname Bloomfield at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 446 {d20}
  ... 16. Birnbaum Leib i Salomon, Dietlowska 57. Birnbaum Leja, Izaaka 3. Bitterman Henryk, Estery 5. Blakowski Abraham, Bożego Ciała 12. Blakowski Abraham Samuel, Bonerowska 6. Blaugrund Sara Gitel, Izaaka 5. Bleiweiss Arnold, Florjańska 23. Tel. 4142. Blitz Kopel, Józefa 5. Bioder Maks, Dietlowska 45. Blum Kaiman i Kluger Salomon, Dietlowska 31. Tel. 4076. Blumfeld Symche Izaak, Krakowska 12. Blumenkranz Reisla, Szeroka 30. Blumenstock Jakób, Miodowa 15. „Bławat" Ska z ogr. odp., Św. Gertrudy 24. „Bławatnia" Ska z ogr. odp., Stradomska 15. Bornstein Abraham Dawid, św. Agnieszki 12. Bornstein i Ska, Stradomska 27. Anons 1. 67. Bornstein Naftali i Gutter Salomon, Dietlowska 48. Borowski Pinkus, Miodowa 11. Brandstätter Lazar, Dietlowska 49. Tel. 4461. Brauner Juda i Eljasz, Miodowa 3, Brauner ...
 • Krakow Yizkor Book (1967), image 71 {y258}
  ... ; Ctaccu JrieHdAhip ^ccietif Jhc. Jn Wornor., Q( HEROIC FIGHTERS MEMBERS of JEWISH UNDERGROUND IN CRACOW AKIBA HACOFEH HISTADRUTH HANOAR HECHALUTZI HASHOMER HAZAIR HASHOMER HADATI who sacrificed fheir lives for FREEDOM and DIGNITY This page donated in honor of Victims by STATE LUMBER CORPORATION Plainfield, N. J. upon suggestion of Mr. Mossberg
 • 1907 Lwow V Gymnasium Report (Stanislaw Zolkiewski), image 104 {s104}
  ... Tanbe Bernard Turlej Alojzy Waldraann Izrael Wielkopolski Stanisław Zimels Marcin Sześcin nczniów przeznaczono do egzaminu poprawczego. Wynik egzaminu dojrzałości. i. Do egzaminu przystąpiło: a) uczniów publicznych &) « prywatnych c) eksternistów .... U. Uznano dojrzałymi: a) uczniów publicznych (z tych z odznaczeniem 1) 6) uczniów prywatnych c) eksternistów .... III. Przeznaczono do egzaminu poprawczego: uczniów publicznych IV. Beprobowano na rok: (eksternistów) .... Świadectwo dojrzałości otrzymali: Blanfeld Herseh Grzędzie! Michał Habuda Michał Hałaciński Józef Malicki Eugeniusz Nowacki Floryan Semicki Romuald (ckst ) Stadler Alfred
 • 1913 Galicia Business Directory, image 406 {d140} notes
  ... Nadler Pinkas i Hochberg Abraham, młyn gazowy. Zabłotów to. Schreiber Akiba. Zaborze (p. Zielona). Zabielski Jan. PFa. Zadarów xe. Słonecki Albin. Zaduiszówka (p. Podwołoczyska). Links Leon, m. motorowy. Zadwórze to. Bohdan Tadeusz, m. par. Zagrobela (p. Tarnopol). Bartfeld Dawid i Jakób mł. sztuczny walc, mot. ssąco-gaz. 170 HP, rob. 20. ° Horowitz i Sp.. dzierż. Zagwóżdż (p. Stanisławów). Blumeufeld Ozyasz. mł. amer. PFa. ° Horowitz ■ Kahan, szt. m. par, i fabryka skór. Par. masz. 120 HP, robotników 60- 70. Zakopane to. Out Jakób. °Hyc Jan. ° Pawlica Franciszek. ° Hr. Zamojski Władysław. Zalesie (p. Janów). J. E. hr. Gołuchowski Ageuor dzierż.: Wackermann Antoni i Edward. Zamarstynów to. Biernat Kasper." Zarwaniea (p. W iśniow czyk). Żabski Marcin, dzierż. PFa. ° Weissglas Feliks, dzierż ...
 • 1907 Krakow Address and Business Directory, image 135 {d1348}
   Bln- Blunienfeld Jakol Dadrewid. kolei państw, Jasna 3. * Blumenfeld Joachin, jr^ wj realn., Rakowicka 19. 9 Blumeofeld Maksyrnj[jan wj real., TrzeciegoMaja9. Blumenhucht Jakoh, kupiec, Stradom 5. Blumenkranz Adela, ijkiep› Krakowska 35. Blumenkranz Leon, skja(] t0w. gajant, Krakowska 16. Blumenstock Jaköl), si,hjekt, Stradom 27. Blumenthal Emil, asJsj kolei państw. Garbarska 6 Blununer I. G., restauiaCyai Radziwiłłowska 29. Bluth Roman, eksped fa|5r tutek, Podgorze, Wiślana 6. Blühbaiun Izaak. kup,ec Dietla 77. ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bloomfield family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org