Records of the Blumenberg family in the All Galicia Database

There are currently 308 records for the surname Blumenberg (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Josezt BLUMENBERG
  1800 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Hersch BLUMENBERG
  1800 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Czilka BLUMENBERG
  1811 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Mordche BLUMENBERG
  1811 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Kalman BLUMENBERG
  1819 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Beniamen BLUMENBERG
  1820 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Hersch BLUMENBERG
  1827 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Elimelech BLUMENBÄRG
  1831 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Leib BLUMENBERG
  1832 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Chaie SILBERMAN, daughter of Abrahm SILBERMAN and Rose BLUMENBERG
  1842 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 308 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Blumenberg family:

There are 4 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BLUMENBERG in
Czudec, Poland
GG Member Randolph, NJ
USA
Dec 9, 2018
BLUMENBERG in
Tyczyn, Poland
GG Member Randolph, NJ
USA
Dec 9, 2018

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Blumenberg family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 39 search results for the surname Blumenberg at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 453 {d3534}
  ... , Starowiślna 64. — Males, kupiec, Dietlowska 21. Blum A brali am, kup., Skawin ska-B oczna 7. — Adolf, mgr. właśc. apteki, Dunajew- skiego 6. — Emanuel, przemysłowiec, Rynek Gł. 11. — Józef, urzędnik kolej., Łobzowska 47. — Kalman, kupiec, Dietlowska 29. Blum Majer, urz. pryw., Augustjańska 18. Blumenberg Kisiel, urz. pryw., Smocza 10. Blumenfela Izaak, naucz., Orzeszkowej 3. — Jakob, emer. kolej., Wielopole 24. — Juljusz, kupiec, J. Lea 34. — Ludwika, wdowa po majorze, Miel opo- le 24. — Marjan, kupiec, św. Tomasza 26. — Rozalja, urzędu, pryw., Zwierzyniecka 27. " ' — Zygmunt, urz. bank., Dunajewskiego 3. Blumenfrucht ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 402 {d696}
  ... — Males, kupiec, Diellowska 21. Itlum Abraham, kupiec, Skawińska-Boczna 4. — Adolf. mgr. właśc. apteki. Dunajewskiego 6. lei. 127-97. — Emanuel, przemysłowiec, Rynek Główny 11, tel. 148-51. — Izrael, lamudysla, Krakowska 18. — Józef, urzędnik kolej., Łobzowska 47. — Kalman, kupiec, Dietlowska 29. — Majer, urzędnik pryw., Starowiślna 65. — Mojżesz, blacharz. Kupa 1. — Nisen, szczotkarz, Szeroka 6. Blumenberg Izrael, buchalter, Brzozowa 9. — Kisiel, urzędnik pryw., Smocza 10. Blumenfeld Izaak, kupiec, Szeroka 27. — Izaak, nauczyciel, Orzeszkowej 3. — Jakób, emer. kolej., Wielopole 24. — Juljusz, kupiec, Kujawska 22. Bl umenfeld Laura, wdowa pryw., Sobieskiego 17. — Ludwika, wdowa po majorze, Wielopole 24, tel. 119-52. — Marjan, kupiec, św. Marka 18. — Rozalja, urzędn. pryw., Zwierzyniecka ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 79 {d695}
  ... Ge»zel, obslugarz bożnicy. Szeroka 20 Likób, handlarz drobiu. Kalwaryjska 21. lozef. inz. st. komis, kol.. Łobzowska 47. — Kalman, wlasc. składu win, Jozefińtska 2. I'. 4076. 1 eopold. wl. handlu linoleum. Rynek Gt. 10. I'. 1413. Vlajer. kupiec, Wolnica 5. — Michał, szklarz. Kalwaryjska 35. — Natan, kupiec. Czarnowiejska 124. — Natan, kupiec. Kalwaryjska 29. Bliiiua Wojciech, sierżant W. P.. Koszary Żółkiewskiego. Blumenberg Abraham, kupiec. Jozefa 16. - Chaja, prywatna. Rękawka 8. Bltimeiifeld Adoli, wlaś;. skl. węgla. Szpitalna 36. 1". 59. lakob. em. uadinsp kolei, Wielopole 22. lan Marian, kupiec, św Marka 18 Lieba, handlarka. Rejtana 7.
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 58 {d694}
  ... kupiec, Augustyańska 22. — Maks, pom. handj.. Dietlowska 21. Bludzius Piotr, słuch, medyc, Radziwilłowska 27. Bluj Kazimierz, pom. dentyst. Grodzka 4. Bhrm Dawid, prywatny, Dietlowska 3. — Getzel, obslugacz bożnicy. Szeroka 26. — Kalman, wł. handlu win. Dietla 19. —- Majer, kupiec, Wolnica 5. — Mendel, pom. blacharz, Jakóba 12. — Natan, kuoiec. Czarnowiejska 124. — Ruda, prywatna, Wolnica 5. Blumenberg Abraham, kupiec, Józefa 16. Blumenfeld Adolf. em. dyr. banku hip, radca izby h. i wł. składu węgla. Szpitalna 36. Tel. 1359. —• Abraham, czel. ślusarski, Szeroka 27. — Emanuel, wł. domu handl, biuro Jagiellońska 11. Tel. 1544. m. Szpitalna 36. — Izaak. pom. handl. Orzeszkowej 3. — Jakób. emer. nadinspektor kolej, Wielopole 20. — Juliusz, urz. pryw, XV. Matusińskiego 22. — Józef Karol, czel ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 372 {d140} notes
  ... Eizyk Leib. ° Sager Izak. ° Wiesel Jakób Wolf. Nicmirów to. Wind Jakób. ° Zwibel Kalman, kr. damski. Niepołomice «›. Soldingcr Abraham. Nisko to. Auiang Pinkas. ° Bartoszek Stanisław. ° Litwin Franciszka, kr. dam. ° Wilkenfeld Hersz. Niżankowice to. Cichocki Karol. ° Demkowicz Michał. ° Krasnopolski Piotr. ° Lapiczak Michał. Niżniów to. Zcichner Zinie. Nowy Sącz. Blumenberg Mojżesz. 0 Böhrn Józef. ° Ciążyński Juliusz, kr. dam. ° Fhrenreich Leib. ° Eiger-mann üimpel. ° Finhorn Manuel. ° Fyda Jan. ° Grossmann Chaskel. ° Karpecki Józef .• Koszyk Antoni. ° Kopczyński Michał. ° Krzanowski Wojciech. ° Kuzak Jan. ° Kwolewska Anna, kr. dam. 0 Linker Jakób. ° Ptaszek Franciszek, kr. dam. ° Silberbach Beri. Nowy Sącz (ul. Kościuszki). Sikora Mateusz, pracownia ubrań cywilnych i wojskowych ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Blumenberg family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org