Records of the Braunfeld family in the All Galicia Database

There are currently 43 records for the surname Braunfeld (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Simche Meier SOMMER, son of Hirsz SOMER and Rechl BRAUNFELD
  1865 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Schaja Peretz BRAUNFELD
  1872 birth record from Kraków Jewish Births (index book) (1872-1873)
 • Wolf, son of Jakob ZIMERMAN and Brandel BRAUNFELD
  1877 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)
 • Israel Issik BRAUNFELD
  1889 birth record from Muszyna Jewish Births (index book) (1889)
 • [no given name]
  1893 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1893 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1893 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Leibe Henie BRAUNFELD
  1901 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Liebe Henne BRAUNFELD
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)
 • Liebe Henne BRAUNFELD
  1902 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Tax on Alcohol Production and Sale (1900-1914)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 43 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Braunfeld family:

There are 9 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Braunfeld family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 181 search results for the surname Braunfeld at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 365 {d3534}
  ... Francman) (220). 86 223 Patrz ul. Wielopole 19, (21). DŁUGA — Dz. V. 1 81 Izba Handl. i Przemysł, w Kra- kowie (192). 3 35 Silberzweig Helena i Natan (198). 5 36 Ziarko Adam, Zofja i Kośmiń- ska Janina (199). 7 37 Drozdowski Stanisław i Fran- ciszka (200). 9 243 Dr. Braunfeld Zygmunt r. Sza- ja, Ada i Kohan Janina Anna 2 im. (209). 11 244 Syc Wanda Franciszka 2 im. (2101. lla 38 Czarnek Władysław i Helena (211). 15 93 Schleichkorn Leon i Laura (215). 17 39 Scheuer Józef, Dr. Schnabl Jó- zef, Bleier Gertruda, Gottfried Agnieszka ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 456 {d3534}
  ... , kupiec, Długosza 15. — Szymon, urz. pryw., Wolnica 14. — Teofila, wdowa po urz. P. IC. P., Dąb- rowskiego 25. — Włodzimierz, por. W. P., Powroźnicza 6. — Włodzimierz, emer., wł. realn., Powroż- nicza 6. — Zygmunt, współwł. wytw. krawat., Rze- szowska 5. Brauner Abraham Juda, kupiec, Starowiśl- na 28. — Eljasz, kupiec, Starowiślna 28. — Henek, jubiler, św. Wawrzyńca 1. — Juda, kupiec, św. Sebastjana 27. Braunfeld Chaim, naucz, języka liebrajsk., Skawińska 10. Braus Erna, urzędn. pryw., Miodowa 23. — Leon, urzędn. pryw., Miodowa 23. Brautman Jakób, kupiec, Dietlowska 21. — Joachim, urz. pryw., Zabłocie 9. — Markus, urz. pryw., Dietlowska 21. Braw Izydor, kupiec, Starowiślna 27. — Róża, mag. farm., Tenczyńska 6. Brawer Samson Szymon ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 409 {d696}
  ... 105-55. — Zygmunt, współwł. wytw. krawat., Salinarna 2. Brauner Abraham, krawiec, Pi jarska 11. — Abraham Juda, kupiec. Starowiślna 28. — Baruch, krawiec, Kordeckiego 8. — - r. Friedman Bronisława, modn., Szeroka 27. — Eljasz, kupiec, Starowiślna 28. — Henek, jubiler, św. Wawrzyńca I. — Juda, kupiec, św. Sebastjana 27. — r. Friedman Salomon, torebkarz, Szeroka 27. — r. Friedman Samuel, elektromonter, Szeroka 27. Braunfeld Chaim, przykrawacz skóry. Krakowska 35. — Chaim, naucz, języka hebrajsk., Skawińska 10. — Joel, śpiewak w bożn., Berka Joselewicza 17. — Józef, pom. handl., Jakóba 3. — Leib, tapicer, Jakóba 3. — Rozalja, krawcowa, Szeroka 6. Braus Bronisława Breindel, urzędn. pryw. Miodowa 23. — Erna, urzędn. pryw., Miodowa 23. — Józef, rzeznik, Zielona 16, tel. 130-35. — Leon, urzędn ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 54 {d20}
  ... Henryk PRZEWORSK. Dr Jarosiewiez Kazimierz „ Jarosiewicz Maciej ,, Karpf Aleksander „ Kleinmann Anzelm „ Pieniążek Leon ,, Świtalski Stefan „ Wasser Dawid RADŁÓW. Dr Biały Józef ,, Rosenman Henryk ROPCZYCE. Dr Alwin Maurycy „ Federbusz Józef „ Krise Brunon Jan „ Marowski Stefan „ Silbiger Dawid ROZWADÓW. Dr Abend Henryk ,, Isenberg Józef „ Schwarz Dawid ,, Zielonka Paweł RZESZÓW. Dr Braunfeld Zygmunt „ Buch Wolf „ Czarnek Witold Kazwery „ Daniec Wincenty „ Deiches Izydor „ Dintenfass Isser ,, Dzianott Bolesław „ Dzierżyński Jan „ Fröhlich Jakób ,, Frühling Stanisław „ Hakalla Stelan „ Herzhaft Leon „ Hochfełd Wilhelm „ Hopfen Felika „ Kalter Ignacy „ Kieinmann Bernerd „ Krogutski Roman „ Krzyściak Jan „ Lecker Edward „ Liwo Józel M Nowaczyński Konstant/ RZESZÓW. Dr Pelzling ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 466 {d20}
  ... Schulim, Paulińska 24. Tańców szkoły. Deutscher Marja, Radziwiłłowska 4. Doening Oskar, pl. Szczepański 5. Gruszczyński Zdzisław, św. Jana 6. Konserwatorjum Taneczne Leopolda Dolińskiego, Rynek GL 23. Anons 1. 284. Nowotarscy Bracia, Bonerowska 4. Tapicerzy. Ahsler Salomon, Św. Sebastjana 22. Bardach Mojżesz, Florjańska 16. Bardach Wolf, Św. Katarzyny 3. Beer Jakób, pL Wolnica 2. Bogdanowicz Józef, pL Marjacki 3. Braunfeld Leib, Jakóba 3. Czekaj Jan, św. Benedykta 3. Damm Leon, Bonerowska 6. Dudziak Kajetan, Florjańska 47- Anons L 448. Dusza Antoni, pl. Matejki 10. Finkelstein Izrael, Garbarska 12. Frisch Salomon, Stolarska 13. Gaber Eisig, Bonerowska 9. Goldberger Maks r. Majer, Szpitalna 9. Gottlieb Leon r. Leib. Rynek Gł. 12. TeL 4498. Hammer Bernard, Stradomska 23. Iglicki Stefan ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Braunfeld family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org