Records of the Braverman family in the All Galicia Database

There are currently 28 records for the surname Braverman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Salomon BRAWERMAN
  1831 death record from Bolechów Jewish Deaths (1811-1846, 1860-1876)
 • Leon BRAWERMAN
  1921 birth record from Stanisławów Jewish Births (index book) (1921-1923, 1935-1937, 1939)
 • Race, daughter of Jakob BRAWERMAN and Etie SCHILLING
  1925 birth record from Stanisławów Jewish Births (1924-1925)
 • Maks BRAWERMANN, son of Wolf BRUCH and Sara BRAWERMAN
  and Jasa Brana NEMETH, daughter of Moses NEMETH and Dwojra Marjem NEMETH
  1925 marriage record from Stanisławów Jewish Marriages (1924-1925)
 • Wilhelm, son of Maks BRAWERMANN and Izza Brana NEMETH
  1926 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)
 • Zygmunt, son of Maks BRAWERMAN and Jasa Brana NEMETH
  1928 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)
 • Edmunda, daughter of Maurycy BRAWERMAN and Klara DEUTSCHER
  1929 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)
 • Mirjam, daughter of Jakob BRAWERMAN and Etia SCHILLING
  1929 birth record from Stanisławów Jewish Births (1926-1930)
 • Izrael BRAWERMAN
  1936 other record from Stanisławów Jewish Marriages (index book) (1936)
 • Rut BRAWERMAN
  1936 birth record from Stanisławów Jewish Births (index book) (1921-1923, 1935-1937, 1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 28 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Braverman family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Braverman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 30 search results for the surname Braverman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 447 {d20}
  ... 11. Ohrenstein Tauba, Kalwaryjska 3. Oppenheim Nussyn, Dietlowska 55. Ormian Sala, Podbrzezie 10. Ostrowiecka Sara, Rab. Meiselsa 1. Ostry Gabrjel, Rab. Meiselsa 34. Parnes Nuta, Rab. Meiselsa 13. Pawliger Leon, Grodzka 69. Pawlikowska Julja, Karmelicka 56. Peiper M. i Zeisler H., Dietlowska 46. Penzer Józef, Szewska 19. Perlman Juda, Mostowa 21. Perlman Małka, Stradomska 25. Pernes Nuta, Rab. Meiselsa 9. Prefferman Herman, Barska 5. Pluczenik Henryk, Dietlowska 44. Pluczenik Hirsch Wolf, Bożego Ciała 6. Pluczenik Samuel Józef, Dietlowska 41- Polauer Markus, Dietlowska 59. Praus Marja, Rynek Gł- 7. Tel. 132. Proksz Jan, Rakowicka IIa. Propper Leizer i Rappaport Józef Chaim, Miodowa 5. Przeworski Jakób, Bożego Ciała 8. Raab Liha, Dietlowska 21. Rab Simche, św. Wawrzyńca 13. Rakower Freida ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 509 {d20}
  ... do Krakowa Oclenia, asekuracja, magazynowanie, transport ra e b I i 19 Z- Tel.-fou 3040 18 = P. K. O. Kraków 400752 W. własnemi wozami meblowemi o:o:o Maksymilian Neumann Biuro techniczne dla urządzeń fabrycznych KRAKÓW, UL. SZPITALNA 16 — TEŁ. 158S Dostarcza natychmiast ze ■kładu hartował* 1 dctmiłicmaiai 30 Motory elektryczne i ropne, żarówki, Pasy skórzane I z sierści wielbłądziej, Wei* ; spiralne, browarniane, gorzelniane, gazowe I do celów wiertniczych, Płjty mw*___^___m Moorlt, gumowe, azbestowe, Uszczelnienia do włazów i dławików, Gasa o*ygiMł*t* aaw«|earmkM do młynów, Piły gatrowe, cyrkularne, ta ima we. Tarcze ścierne do pił i aart^dsi. Psuj w*s*IkJ«« Armatury parowe 1 wodne, Narzędzia dla wszystkich gałęzi pnesnyała, Tflłarj lis t sjssl ■■■Ii nu Tłuszcze i oleje jakoteż ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 22 {d140} notes
  ... 829. Armatury gorzelń, i browarn. i t. p. 507, (46). Armatury z bronzu i metali 453, 456. 474, 488, 175. (46). Armatury żelazne 453—455, 175. (45). Artykułów drogueryjnych handel 255—261. Artykułów spożywczych handel 238—241, (2, 18. 60. 121). Artykułów z dziedziny sztuki, nauki, muzyki, handel 202—205, (93, 110, 151). Artykuły gorzelń, i browarn.: p. (iorzclnieze i browarniane artykuły. Artykuły sportowe 545, 546. 598. 623, 186. (8). Artykuły techniczne 580, 175—177. (9, 15, 69, 78, 116„ 126. 158). Artykuły żywności, napoje i używki 671—760. Artystyczne hafty: p. Hafty artystyczne. Artystyczne garncarstwo 417 Artystyczne witraże 423, 509, 841 (4, 174). Artystycznych oszkleń fabryki 423, 509, 841, (4, 174). Asbestowego łupku fabryki i składy 380, 385, 386, 844, 154, 161. (78). Asfalt ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 24 {d140} notes
  ... Bratrury 466. Broń myśliwska 458. Broni myśliwskiej handel 261—262. (42). Broni palnej urzędy próbowania 19. Bronki do kartofli 481. (128). Bronzowe wyroby 478, 166, 172. Bronzownictwo 433. 434. 478 479. Bronzu lejarnie 456. 488 (46. 48, 64, U›8). Bronzow niczego przemysłu akademii i stacyi doświadczalnej Tow. 133. Browarniany słód 722. Browarniczych stowarz. austr. Związek centr. 134. Browarników i wytwórców słodu austr. Tow. 134. Browarów urządzenia 486, 488, 492. 822. 826—827. (9, 111. 112. 127, 175). Browary 718—722. (18. 20. 32. 33, 41, 58. 61. 70. 71, 76. 83. 86. 89, 118. 133. 146. 157. 171). Brukarstwo 851—852. Brukowy kamień 363, 364, (58, 75). Brulionów wyrób i handel 663, 196. 199 (138). Brunolina 779, (158). Brykiety trocitiowo-ropne 564, 143. Bryndza 718.244. Brzozowe ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 42 {d140} notes
  ... handel 180. Przyborów i materyałów elektrycznych składy 175—177. (15. 116). Przybory do gospodarstwa domowego 473, 507. 510. 167, (31). Przybory do oświetlenia 177, (36). Przvbory do oświetlenia gazowego 174. (14. 142). Przybory do palenia 664—665. 201. Przybory do pisania na maszynie 198. Przybory do szycia i haftu 195. Przybory gorzelniane i browarniane 457. 486. 507, 556. (31). Przybory kąpielowe 184. Przybory krawieckie 195. Przybory malarskie (152). Przybory młynarskie 555, 185. Przybory myśliwskie1 458. (42. 107). Przybory pasieczne 506. 751, (79). Przybory podróżne 576. 579. 186, 191. 192. (126). Przybory pożarne 481. 506. 507, 603, 167. 186—187. (64). Przybory szewskie 459, 195. Przybory szkolne i kancelaryjne 546. 663. 195—201, (93, 114. 132. 138). Przybory ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Braverman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org