Records of the Brensel family in the All Galicia Database

There are currently 5 records for the surname Brensel (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • [no given name] BRENZEL
  1879 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • [no given name] BRENSEL
  1880 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Liebe vel Lybe LANDRATH, daughter of Chaim BRENZEL and Cipe LANDRATH
  1891 death record from Lwów Jewish Deaths (1891.01-1891.08)
 • Kalman BRENZEL, son of and
  and , daughter of and
  1894 marriage record from Janów (Gródek A. D.) Jewish Marriages (index book, grooms only) (1877-1939)
 • Rachela BRENSEL, child of Surach and Debora
  birth record from Lwów Jewish Births (index book) (1923-1926)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 5 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Brensel family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Brensel family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 185 search results for the surname Brensel at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 88 {d3374}
  ... cesar., Romanowicza 3. — Chaje, fryzyer. i położn., Sobie- skiego 41. — Debora, pryw., Anny 8. — Franciszek, audytor, Hoffmana 30. — Gedale, kup., Pod Dębem 24. — Getzel, krowiar., Źródlana 21. — Hersch, pośred., Bernsteina 7. — Jakób, kup., Sieniawska 4. — Jan, wł. realn., Brajerowska 15. — Natan, wir., Stanisława 4. — Schulim, pryw., Słoneczna 35. — Zofia, urz. kol., Szeptyckich 35. Brensel Aron, stoi., Słoneczna 59. — Surach, lakier., Pod Dębem 24. Breslau Willy, misyonarz, Tarnow- skiego 32. Bresler Anna, kapital., Słoneczna 2. Bresticzker Juda, dr., kand. adwok., Supińskiego 8. Brett Filip, ag. handl., Sieniawska 10. — Genia, modn., Blacharska 24. — Zygmunt, kup., Furmańska 9. Bretter Gwido, nadpor., Jadwigi ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 100 {d3534}
  ... P.), Schmiegel Jan (Klub Niem.), Sikora Ignacy (N. P. R.), Sosiński Wojciedh (Ch. D.), Syska Józef (N. Ch. Z. P.), Ulitz Oton (Klub Niem.), Wieczorek Władysław (N. P. R.), Witczak Józef (N. Ch. Z. P.), Wolny Konstanty (Ch. D.). Komisje Sejmu Śląskiego. 1) Komisja Administracyjno - Samorządowa: Kędzior Jan (Ch. D.), przew.; Dr. Kocur Adam (N. Ch. Z. P.), za- stępca przewodn.; Broncel Pawel (Ch. D.), sekr.; Breliń- ski Stanislaw (Ch. D.); Kozak Bernard (Ch. D.); Ochmann Oton (KI. Niem.); Ulitz Oton, (Klub Niem.); Koj Jan (N. Ch. Z. P.); Gajdas Emil (N. Ch. Z. P.). 2) Komisja Budżetowo - Skarbowa: Chmielewski Cze- sław (Gh. D.), przewodn.; Witczak Józef (N. Gh. Z. P.), zast. przewodn.; Kowoll Jan (F. S.), sekr.; Sikora Ignacy ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 233 {d694}
  ... po urzęd. poczt. Krowoderska 54. (Preisner, patrz także Praizner.) Preisner Adam. czel. mai, IX, Benedyktyńska 133. — Katarzyna, wdowa. Szlak 36. Prek baron Tadeusz, agronom. Szujskiego I. Preker Majer, malarz pok, Izaaka 7. Preninger Markus, asp. kolej. Topolowa 4. Pren Wincenty, szewc. Jagiellońska 8. Prendowski Henryk, art. rzeźbiarz. Lenartowicza 5. Prenuk Józef, akademik. Jabłonowskich 10. Prenzel Józef, palacz w gaz. mieisk, IX, Walgie-rza 81. Press Józef, pom. handl, Dietlowska 91. Presser Ferdynand, prok. urz. banku wied, związk. Karmelicka 59. Teł. 3262. — Joachim, ag. handl, Wielopole 9, Tel. 1576. — Stefania, urz. yyied. banku zw.. Dietla 71. —• Szymon, rentier, Brzozowa 20. (Pretzel. patrz także Praetzel.) Pretzel Ignacy, fotograf, pl. Szczepański 2. Tel. 2205. ›— Jzef ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 131 {d13}
  ... cza 10. Freiheiter Henryk, agent handl. Buczkowskiego 5. — Meyer, oficł. poczt., Eoczkow-skiego 5. Freilich Abraham, dr. adw., Kopernika 26. — Aron, dr. koncyp. adw. Kopernika 26. — Izak, kup. pl. Zbożowy 5. — Izrael, dr. mag. farm. Kopernika 26. — Juda, kup. Kopernika 26. — Maks, kup. Sykstuska 14. ' — Mojżesz, bandaż. Gródecka 35 Freiman Michał, kraw. Szpitalna IIa Freiss Otto porucz. pl. Bema 4. Frencel Józef, podurzęd. poczt. Rycerska 17. Frendl Adolf, dr. em. radca sąd. Zielona 31. Frenkel Franciszka nauczyć, Mikołaja 18. — Izrael, rabin, pl. Benedyktyński 5. — Marya, wł.pens.Piekarska IIa — Piotr, urz. tow. „Prowidentia", Lelewela 10. — Stefan, dr. adw. JBat#rego 34. Freud Adolf, agent handl. Kasztelańska 3. Freudenberger Stefan, ofic. Namies i sł. Polit. Karpińskiego 17. — Władysław ...
 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 236 {d693}
  ... Wiktorya. prywatna. Długa 34 Preisler Marya. wdowa po urzęd poczt. Krowoderska 54 (Preisner, patrz takzc Praizner) Preisner Adam. czel mai. IX. Benedyktyńska 133* — Katarzyna, wdowa Szlak 36 Preker Majer, malarz pok. Izaaka 7 Preninger Markus, asp kolej. Topolowa 4 Pren Wincenty, szewc. Jagiellońska 8. Prendowski Henryk, art rzeźbiarz. Lenartowicza 5. Prenuk lozef. akademik. Kopernika 36. Prenzel Józef, palacz w gaz. mieisk. IX, Walgierza 81. Presser Ferdy nand. prok banku w ted, Al. Słowackiego 1 Presser Joachim, ang handl. Wielopole 9 Tel 1576. — Szy mon, renticr. Brzozów a 20. (Pretzel. patrz także Praetzel) Pretzel Ignacy, fotograf, pl szc/epanski 2. Tel. 2205. — Józef, kupiec. Koletek. Preusner Zofia, akuszerka. Smoleńsk 15. Pnd ›n Tadeusz, słuch praw. Czarnowiejska 51. Priebe ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Brensel family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org