Records of the Bribram family in the All Galicia Database

There are currently 8 records for the surname Bribram (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leib BRIBRAM
  1906 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Interior - Industrial Plants and Factories (1903-1910)
 • Leib BRIBRAM
  1906 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Trade and Industry - Licenses (1900-1914)
 • Mojżesz BRIBRAM
  1937 death record from Bochnia Jewish Deaths (index books) (1936-1940)
 • Hentsche BRIBRAM
  1939 death record from Bochnia Jewish Deaths (index books) (1936-1940)
 • Sali BRIBRAM
  birth record from Bochnia Births (index book) (1877-1882)
 • Wolf BRIBRAM
  birth record from Bochnia Births (index book) (1877-1882)
 • Herschel BRIBRAM
  birth record from Bochnia Births (index book) (1877-1882)
 • Salman BRIBRAM
  birth record from Bochnia Births (index book) (1877-1882)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 8 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bribram family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bribram family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 181 search results for the surname Bribram at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 171 {d3534}
  ... Krasnołucki, łel. 25. Kontrola Skarbowa: Komisarz: Stanisław Ekioess. Rada Szkolna Powiatowa: Inspektor: Andrzej Marszałek, tel. 94. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych: Inspektor: Marjan Sońta. Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy: Kierownik: Ro- muald Opolski, teł. 101. Kasa Chorych: Dyrektor: Roman Loteczko, lei. 53. Adwokaci: Dr. Bribram Maurycy, teł. 46; Dr. Butterteig Artur, tel. 11; Dr. Cyfer Samuel, łel. 18; Dr. Dallet Jó- zef, tel. 35; Dr. Freudenheim Aleksander; Dr. Galos Andrzej; Dr. Glanz Leon; Dr. Janikowski Tadeusz, teł. 120; Dr. Marczak Piotr, tel. 39; Dr. Mroczek-Wisłocki Ferdynand, tel. 58; Dr. Rieser Gustaw; Dr. Seiden Hen- ryk; Dr. Wiśnicki Jan. Lekarze: Dr. Batko Józef, lekarz powiatowy; Dr. Schim- mer-Głuska Elżbieta, lekarz ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 87 {d696}
  ... telegraficzny: Naczelnik: dyrektor Adolf Gans. Urząd staeyjny ruehu: tel. 25. Zarządca: Ludwik Krasnolucki. Kontrola skarbowa: Komisarz Stanisław Ekioess. Rada szkolna powiatowa: tel. 94. Inspektor: Stanisław Krzanowski. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych: Inspektor: Marjan Sońta. Powiatowa K asa Choryeh: tel. o3. Komisarz Rządu: Dr. Zdzisław Kolkiewicz. Adwokaci: Dr. Bribram Maurycy, teł. 46; Dr. Bultcr-tcig Artur, tel. 11. Dr. Cyfer Samuel, lei. 18; Dr. Dallct Józef, teł. 35; Dr. Janikowski Tadeusz, tel. 120; Dr. Marczak Piotr, tel. 39; Dr. Riescr Gustaw. Dr. Seiden Henryk; Dr. Wiśnicki Jan. Lekarce: Dr. Hochbaum Oskar, lekarz miejski; Dr. Józef Batko, lekarz powiatowy; Dr. Bestcr Józef: Dr. Górka Zygmunt; Dr. Gutentag Witalis Zygmunt; Dr. Paczowska Janina; Dr. Picczcnko Walentyna ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 410 {d696}
  ... tel. 144-48. Brettschneider Władysław, em. urz. kolej., Mazowiecka 136. Breuer Karol, właść. realn., Krakusa 15. — Marja, naucz. Szk. Gosp. Dom., Krakusa 15. — Stanisław, urz. Izby Kontroli Państw.. Krakusa 15. — Teresa, urz. Magtu, Lwowska 29. Breyer Anna, naucz, pryw., Siemiradzkiego 6. — Stanisław, dr. lekarz, Wolska 36. Brezownik Silverius, handlowiec, Wolska 13. Brhel Rudolf, mechanik, Czarnowiejska 19. Bribram Herman, kupiec, Loretańska 3. Brichta Leopold, urz. Magtu, pl. Przystanek 4. Briefel Aron, wł. realn., Miodowa 12. — Chaim, kupiec, Dietlowska 79. — Jakób, kupiec, Bożego Ciała 11, tel. 116-62. — Pesla, wł. realn., Miodowa 12. Briefer Anna, urz. pryw., al. Krasińskiego 6. — Norbert, kuśnierz, pl. Kossaka 3. Briegel Abraham, szewc, Kupa 1. Brill Eleonora, urz. pryw., Prokocimska ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 271 {d20}
  ... , Kync-k GL 15. — dr Szymon adwokat, św. Gcrtudy 29. Bressman f. Guttman Ignacy pnśrednik, al. Krasińskiego 4. Brettncr Bena kupiec, Kyn‹rk Gł. 13. Tel. 4448. — Felicja prywatna, św. Gertrudy 8. Brellschneider Janina urz, pryw., Murowana 14. — Mojżesz kupiec, Stolarska )5. — - Stanislaw maszynista kol., Traugutta 4. Breuer Karol właśc. realn., Lwowska 11. Brcyer dr Stanisław lekarz. Wolska 26. Bribram Herman kupiec, Czysta 1. — Herman kupiec, Krupnicza 14. — Julja kupcowa, Loretańska 3. -- Maurycy pomoc, handl., Długa 17. Brichta inż. Bronisław właściciel hiura budowlanego, Twardowskiego II. 119. — Leopold urz. Adm. Akcyzy, Wielicka 224. Briefel Aron kupiec, Starowiślna 18. — Chaim kupiec, Dietlowska 79. Jakóh handl. pierza, Bożego Ciała 11. — Juda kupiec, Garbarska ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 421 {d20}
  ... Dawid, Dietlowska 19. Tel. 4129. Btuth Rubin, Celna 11. Bohenek Karol, Dunajewskiego 6- Bols Erwan Lukas Fabr. Likierów Ska z ogr. odp. w Kia-śnie, reprezentacja Straszewskiego 25. Tel. 426. Anons Stampila na prawej krawędzi książki. Boraczek August f Ska, pl. Marjacki 1. Tef. 288. Borger Jakób, Starowiślna 29. Borucki Jan, Rynek Gl. 17. Tel. 1495. Bressman 1. Gutt man Ignacy, al. Krasińskiego 4. Bribram Maurycy, Długa 17. Broczyner Markus, Zyblikiewicza IIa. Broda Andrzej, Ducbacka 7. Broder Ignacy, Wrzesińska 4. Tel. 3212. Broder Leon, jasna 6. Bromberger H. i Sk«, Koletek 7. Bross Ignacy, A. Potockiego 4. Tel. 2489. Brozdowski Wojciech Fryderyk, Podwale 3. Buchweitz jakób, K/atiw 6. TeL 41«. Budkiewicz Jan, Krvpr.xza Yl. TeL 3157. Bujań^ki Euzt.-puvz, D'jM.f*wc.fji 2. TeL 4060. Butryna ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bribram family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org