Records of the Bringer family in the All Galicia Database

There are currently 422 records for the surname Bringer (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chaja FRUCHMANN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Ruchel BRENER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Efroim BRENER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Meier Moses BRENER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Chaskel BRENER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Mendel and Pomum Sura Brener
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Feiwel Brener
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Eidel BRENER, daughter of Abraham
  1811 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Moses BRENER, son of Gerson
  1814 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Eisig Daniel, son of Hersch BRENER
  1814 birth record from Lwów Jewish Births (1814-1816)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 422 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Bringer family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Bringer family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 182 search results for the surname Bringer at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 68 {d693}
  ... , lekarz homeopata. Wolska 28 Bnefel Aron, kupiec. Dietlowska 74 — Chaim, handel żelaza, B. Joselowicza 7. — Jakób. kupiec. Bartosza 2. — Samuel, wł handlu żelaza. Starowiślna 85. Briefer Marya. prywatna. Stradom 13. — Norbert Kazimierz, kuśnierz. Grodzka 21. Bnll A olf. ragoroz. praw.. Krupnicza 14 — Filipina, wd po nadkond, Topolowa 52. ßnlinski Wojciech, majster szewski. Zakrzówek 79. Bringer Markus, przekupień. Józeta 2o Bnon Marya. naucz franc. Długa 78. Broch Rudolt. c k kapitan. Grodzka 26. ßrochocka Joanna, wdowa po inz. Radziwiłłowska 31 Brochocki Jan. technik, Radziw iłłowska Jl — SUnisław, słuch agronomii. Graniczna 2. Brocki Józef, woźny poczt. Lenartowicza 14. Broczkiwska Anna. pxyw.. św Tomasza 2. — Florentyna. wł łazienek. Rybaki 2. - — Frinciszka. wdowa po werkmstrzu ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 173 {d11}
  ... 79. Briksi Józef, monter, Janowska 78. Brilant Izydor, wł. kop nafty, Jachowicza 8. — Laura, wdowa, Kazimierzowska 33. Brill Ignacy, zarząd., hotelu, Sobieskiego 39. — Jakób dr., praw, Żółkiewska 82. — Leon dr. adw., Kopernika 9 — Marcin dr., lekarz, pl. Akademicka 5. — Marya, akuszerka, Gródecka 99. Brillant Isser, wł. real, Jachowicza 8. . — Mateusz dr., kand. adw., Rappaporta 11 Briner Izak, kupiec, Strzelecka 4. Bringer Eliasz, kupiec, Pod Dębem 10. Britto Alfred, nadporucz., Wałowa 16. Broch Efroim, zarz. dóbr, Żółkiewska 56. — Hermann, kupiec, Kotlarska 18. — Herman, kupiec, Berka 5. Brochocka Marya, Kochanowskiego 36 a. Brod Ignacy, malarz, Żółkiewska 26. — Izak, kupiec, Żółkiewska 26. — Maks, kupiec, Sławackiego 6. — Meier Baruch, kupiec, Słowackiego 6. Broda Abraham, gleizlernik ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 331 {d691}
  ... kupiec. Gazowa 12. Bnll Igiacy, zarządca hotelu, Sobieskiego 39 — Jakób, dyetaryusz kolejowy. Słoneczna 15 — dr. Marcin, lekarz, plac Akademicki 4 — Marya, akuszerka, Gródecka 9.1 — Rosa, właścicielka realności, plac Akademicki 4 Brllant Izydor, wlaśc kop nafty, Jachowicza 8. — Ised Wolf, właściciel realności, Jachowicza 8 — Laura, wdowa. Kazimierzowska 33 — Mateusz dr , kand adwok , Rappaporta 11 Bringer Eliasz, handlarz, Pod Dębem 10 Briner Izaak, kupiec. Strzelecka 4 Bntto Alfred, nadporucznik. Wałowało. Broch Efraim, żarz. dóbr Żółkiewska 66 — Herman, kupiee. Słoneczna 31. Brod Izaak, malarz. Żółkiewska 26 — Mozes, malarz. Żółkiewska 26 — Maks, kupiec, Słowackiego 7. Broda Antoni, pom przemysł, Na Bajki 16. — Gertruda, wdowa, Wagilewicza 6. — Jan, woźny magistr., karateka 9. — Matylda ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 406 {d3534}
  ... Emilja i Beglei- ter Klara (148). 2 22 Smolarski Andrzej, Kazimierz, Róża i Kraus Krystyna (149). 3 166 Dr. Pachoński Antoni, Eleono- ra, Sieczkowski Stefan i Ste- fanja (150). 4 177 Dr. Słapa Aleksander i Helena (151). 5 178 Hr. Lamckoroński Antoni (152) 6 194 Patrz ul. L. Zamenhofa 1. 7 200 Beringer Marja (294). 8 225 Szczepański Ludwik (160). 9 202 Haubenstock Maksymil. i Ce- cylja (161). 10 24 Hr. Pusłowski Aleksand. (165). 11 4 Arcybractwo Miłosier. i Bank Pobożny (166). 12 150 Bliihbaum Izaak Michał 2 im. i Ruchla (167). 13 151 Dr. Lauer Aleksander Samuel (168'. 14 25 Patrz ul. Kopernika ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 450 {d3534}
  ... Ujejskiego 8. Bergman Chaja, urzędn.. Brodzińskiego- 10. — Oliarleo, kupiec, pl. Kossaka 3. — Izak, kupiec, Dietlowska 21. — Lazar, kupiec, Przemyska fi. Bergmann Dawid, kupiec, św. Gertrudy 14. — Oskar, urz. pryw., Wolska 19. Eergner Eljasz. dr. adwokat. Lwowska 10. — Leon, prokurent banku Holzer a. Rynek Podgórski 13. Bergoffen Abraham, kupiec, Dietlowska 65. — Antonina, urzędn., Kamienna 19. — Helena, wł. zakładu fryz.. Kamienna 19. Berhang Ada, naucz., Poselska 15. — Maryla, lek. dent., Dunajewskiego 7. — Saul, technik dentyst., Poselska 15. Beringer Marja, w7ł. realn., Łobzowska 12. Berke Anna, wł. składu węgla, Wolska 40,

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Bringer family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org