Records of the Brodawka family in the All Galicia Database

There is currently 1 record for the surname Brodawka (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is the result:

 • Selig BRODAFKE, son of Chaim BRODAFKE and Dine ZEMLER
  1850 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)

Search the All Galicia Database to see the full information available for this record. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Brodawka family:

There are 9 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
BORITZ in
Gologory, Ukraine
GG Member New Hyde Park, NY
USA
Jun 19, 2019
BRADUS in
Rogatin, Ukraine
GG Member Berkeley, CA
USA
Nov 12, 2005

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Brodawka family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 175 search results for the surname Brodawka at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 87 {d695}
  ... Al Mickiewi- cza 17. - Jan. dy spon. handl. Arianska 7 - ks. Leopold, profesor. Pij;›rska 2. — Mieczysław, apl. sędz.. Felicjanek II. — Wincenty, wo/ny pocztowy. Topolowa 2S. Brodów a Agata, pom handl.. Floriańska 47. Bródek Alojzy, technik. Helclow II. Brodzianka Stefanja. poin kanc. sad.. Wislna / Brodac/ik Jan, pracow. stoi.. Św. Sebastjana 12. Brodaczyk Henryk, majster stoi.. Dietla 02 Brodawka dr. Leon. dyr. S-ki Akc. ..Flin". św. Anny 1. lei. Il.ł7. Brodawkin Marta, paków, apt. Kalwaryjska 21 Biodecki Ignacy, ks. kat. Prądnik Czerwony Bródek Stanisław, naucz. lud.. Długa 12. Broder Ignacy, w I. agencji handl., Wrzesińska 4 I. 3212. lakob. kupiec. Stradom 10". — Markus, kupiec, sw. Agnieszki 2. — Samuel, faktor. Kalwaryjska 20 — Szymon, kupiec. Kalwaryjska 40. Brodniger Ignacy ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 455 {d3534}
  ... Maurycy, urz. pryw., LavoavsIvji 52. — Mozes, kupiec, Miodowa 6. — Salomon, kupiec, Długa 33. — Samuel, kupiec. ZAvierzyniecka 17. — Samuel, kupiec, Ska AAińska-13 oczna 10. — Samuel Leib, kupiec, św. Filipa 11. Bornstein Wilhelm, urz. pryAV., LAV0Avska52. -— Zygfryd, dentysta, Zygm. Augusta 5. — Zygmunt, urz. pryw., AL SloAvackicgo 4. Bornsztejn Ksyl, podróżujący, Nadwiślań- ska 1. Borodawka Marta, prac. techn. w aptece, Karmelicka 14. — Stanisława, urz. Magtu, Karmelicka 14. Boroń Emil, urz. kolej., pl. Kolejowy 2. Borończyk Bronisław', cyzeler, Spiska 3. — Feliks, sekret, sąd., Lubicz 27. Borosławska Elżbieta, urz. poczt., Warneń- czyka 3. Bornwiczka Marjan, ksiądz wikary, pl. Mar- jacki 5. — Mieczysław', insp. Dyr. Rob. Publ., al. SloAA’ackiego ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 407 {d696}
  ... 33. — Samuel, kupiec, Zwierzyniecka 17. — Samuel, kupiec, Skawińska-Boczna 10. — Samuel, urz. pryw., Miedziana 63. — Samuel Abraham, handlarz, Skałeczna 5. — Samuel Leib, kupiec, św. Filipa 11, lei. 140-33. — Szulem, handl., Józefa 8. — Wilhelm, urz. pryw., Lwowska 52. — Wilhelm, urz. pryw., Lipowa 3. — Zygfryd, denlysla, Zygm. Augusta 5, tel. 162-64. Bornsztejn Ksyl, podróżujący, Nadwiślańska 1. Borodawka Anna, pom. kraw., Karmelicka 14. — Marta, prac. techn., w aptece, Karmelicka 14. — Stanisława, urz. Magtu, Karmelicka 14. • Borodzicz Ludwik, introlig., Czarnowiejska 62. Boronos Florjan, elektromonter, Pańska 14. Boroń Agata, krawcowa, Wiślna 2. — Anna, krawcowa, Stradom 25. — Emil, urz. kolej., pl. Kolejowy 2. — Jan, urzędnik P. K. P., Przewóz 32. — - Józef, czel. stolarski, Lubicz ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 67 {d3353}
  ... igiil* n-i? Vv-t^Vv mmm -v *?*v. LaboratorjumiTechno-Chemiczne mLAPO*V iVfÄöi poleca następujące własne i- iiU i;': / 'i,; »‹«-.*.' ^ -*»-‹ ;*›: *- — -- — — - «. ^" opatentowane ir y r o b ;,BAKOLD* środek na odciski; który w ciągu 6—8 dni usuwa bezwzględnie' z korzeniami odciski, nagniotki. i brodawki ; i stwardnienia skóry'. Działa bez bandaży i plastrów. " ~ ~.-v w- - "i--.-.: Uniwersalny kit „POLONIA** spaja-szkło; porcelanę, fajans, majolikę, gips, kryształ, alabaster, marmur, 'jrr."'. kość, - płótno, żelazo * i, drzewo. -;.rfV:"* " ; '*/« - w '.Vi-": . ' '. „PLAMEX*1, chemiczna ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 531 {d695}
  — 511 — „Dolina", Sp. akc. w Krakowie. Smoleńska 1. Rada zawiad.: dr. Jan Włodek, Tadeusz Ep-stein, Hipolit Frommer, Jan bar. Qötz Okocimski, dr. Ludwik Roehr, dr. Leon Ader, dr. Wiktor Frommer, Konstanty Srokowski, Artur Wohl i dr. Artur Rosenzweig. „Elin", Sp. akc. dla przemysłu elektrycznego w Krakowie, św. Anny 1. Dyr. dr. Brodavka. „Fabryka bielizny i trykotaży", Sp. akc. w Krakowie, Dąbrowskiego 15. Dyr. dr. Naftali Leimann i Michał Leimann. Fabryka mydeł i wyrobów perfumeryjnych „Cal-derara Bankmann", S. A. w Krakowie, Kącik 17. Rada zaw.: Paweł Heilpern, dr. Rudolf Schwarz, inż. Arnold Schwarz, Gustaw Reim, Józef Hanke, Ignacy Rand ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Brodawka family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org