Records of the Chudzik family in the All Galicia Database

There are currently 95 records for the surname Chudzik (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Amalia HUSIG, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Sczepan HUDZIK
  1788 property record from Bełz Josephine Survey (1788)
 • Chaja, daughter of Dawid HAUTZIG and Schifra
  1815 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chiel, son of Feiwel HUTZEG and Jachet
  1816 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Chiel, son of Feiwel HUTZEK and Jachet
  1816 birth record from Lwów Jewish Births (1814-1816)
 • Jan CHUDZYK
  1820 property record from Bełz Franciscan Survey (1820)
 • Stanisław CHUDZYK
  1820 property record from Bełz Franciscan Survey (1820)
 • Tymko HUZYK
  1820 property record from Pomorzany Franciscan Survey (1820)
 • Abraham HOTZIG
  1821 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Beila HOTZIG, daughter of Aaron and Feiga
  1823 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 95 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Chudzik family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Chudzik family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 179 search results for the surname Chudzik at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Brzezany Yizkor Book (1978), image 370 {y91}
  ... zmifowania. Tak bardzoby si? teraz chcialo zyc — przezyc ten koszmarny okres i zyc dalej. smiac si? do sforica. do catego swiata i zyc. zyc. My trucizny nie mamy. bo o niq dzis bardzo truono. dlatego tez nie mamy innego wyboru. jak isd na wfasny pogrzeb. rozebrac si? do naga. stance twarz% do grobu i dostad kul? w tyi gtowy. pojd? pewno sama. bo mamusia nie moze chodzic. wi?c zafatwiq si? z ni^. w domu. a Tatus ma jeszcze obdz przed sob^. Spodziewamy sie tego na swi?ta Wielkanocne — a przypuszczalnie b?dzie to juz akeja likwidacyjna. Widzicie wife, ie wtedy kiedy u Was z okazji swiqt lafo sif wino. u nas iafa si? czerwona. gor^ca krew ludzka.
 • 1938? Zakopane Business Directory, image 41 {d1005}
  ... nie będziesz : 1. hałasował w górach, z wyjątkiem wcłania o pomoc 6 razy. 2. zanieczyszczać gór 3. niszczyć i strzedz będziesz wszelkiej fauny i flory górskiej. 4. rospalać ognisk w górach bez koniecznej potrz. 5. sam ani drugim osobom nie pozwolisz strącać kamieni ze stoków górskich 6. chodził bez przewodnika nieznanymi drogami, ścierkami lub bezdrożami w górach 7. chodzić, siedzieć lub urządzać miejsc wypo- czynkowych i zabawrowych na terenach zakazanych 8. zanieczyszczać wód w potokach i jeziorach górskich praniem, kąpaniem się lub w jakikolwiek bądź inny sposób 9. czynić nic takiego coby mogło przynieść szkodę dla przyrody w górach 10. czynić nic takiego w górach coby blźniemu twojemu tam znajdującemu się mogło być nie miłe ...
 • Krakow Yizkor Book (1959), image 105 {y259}
  ... ««, ואף זה בליווי משמר צבאי. קשפיצקי הובא אחר כך למבצר בקניגשטיץ ושם התנהל כנגדו יחד עם טיסובסקי משפט ־*. לאחר הכיבוש האוסטרי וההסכם האוסטרי־הרוסי־הפרוסי מיום 16 באוקטובר 1846 שלפיו סופחה קראקא לאוס- :העתק הגאים גס ב .Dzicnnik Rz^dowy Nr 4 (1/5):6, דו־ח ב Bibl. Rappcrswylska: Roczniki Chodzki t. 79 Nr. 142. .Biblj. Rapperswylska: Roezniki Chodzki t 80 Nr. 101 17 W.St.A. Galizien Varia 1846. Fasz 4. Bericht des 18 Kreishauptmanncs Bcrndt an den Kanzler Meitcrnich vom .25/11 1846 קשפיזקי שוחרר רק במארס A.Ztg d.j. 1816, Nr 15. p. 219 19 .1846 1848 עס שאי אס*רים פיליטיים משנת W.St.A. Krakaucr Aktcn Fasz. 52. Untcrsuchungsakten 20 ביוגי 1846 עמדו .Johann Tyssowski c. a. 1846—1847. לשחררו, אילם לאחר ...
 • Przemysl Yizkor Book (1964), image 194 {y4}
  ... ■ imUfl ii 11־ i ■ 11.- 1 ו,.: י. Hi, i'! KaMBTCn 111b rinHi^atc tapem. C*0Ó1׳u1ur Huron u üyjy'tv uprjort nii.irłiu Jin ftY ut.i.wfioiiiin 1. י י. י ־■־׳־׳■:.וי ropeia I lr 14111 *0ין»« u llc|›». ■ u.....-י!׳־ j־Łu■• I 1 ׳1 ־ י■ n i' f 1׳ nr &• 11 : . . ו Gpv0".ll.Hfl DiftS• MtTb IUICIUIUTI1 pMaopWHtHil K0MBTCT1. to a tfy*)■ BH11y*jf111. iipnC.1.1 nyri. » cUiuik Miepi HiiiuHk xtpu»n.: uo.iai. um»n npsiu-neieit luaayauiio hł utcn›a%«« qacu», 110 ny■ tul 70r(n iirjjtnuH■!! iiciihiotu hj !■wini. ‹״e1!n. i i 1: ׳ j 1■ 1■ 1! ן־!!! .1 ׳ . -■-i'! י '. I -■ :■■ !1 ' י וי !־ KHpi0HOB־b DO ŻYDOWSKIEGO KOMITETU WYKONAWCZEGO! Za mikatcm Knntmduiila Iwirrdiy.PrwmjSl" m■* i.ida mi am ■as. « «My?cy tjt|j!i !0 PrKmjSla i po-ntu prirmysiirpo mają wijrthaf z obrębu powiatu ...
 • 1937 Przemysl Business Directory, image 31 {d754} notes
  ... B d 2 Asnyka Df 3 Asza D e ^4 Bakończycka Fh 5 Barcewicza D c "6 Basztowa Df t7 Batorego Gg 8 Bema D c 9 Benszówny Eg 10 Berkowicza De 11 Bialika De 12 Bielskiego Ac 13 Biskupia Cf 14 Bogusławskiego Ed 15 Bolesława Chrobrego Db 16 Bolesława Śmiałego Bc 17 Borelowskiego Dc 18 Brata Alberta Ec 19 Brodzińskiego Eb 20 Brudzewskiego Ed 21 Cerkiewna Fe 22 Chłopickiego Cc 23 Chociirtska Cg 24 Chodkiewicza Bg 25 Chodźki Db 26 Chopina C f 27 Chrzanowskiej A a 28 Cieszkowskiego C a 29 Czarnieckiego E e 30 Czerwieńska D g 31 Czwartaków C c 32 Daszyńskiego C e 33 Dąbrowskiego F e 34 Dąbrówki Be 35 Dekerta E d 36 Długosza Ce 37 Dolińskiego B d

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Chudzik family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org