Records of the Citronenblatt family in the All Galicia Database

There are currently 8 records for the surname Citronenblatt (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Rukel, daughter of Nathan ZITRONENBLAT
  1830 birth record from Żółkiew Jewish Births (1828-1840)
 • Moses ZITRONENBLATT
  1862 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)
 • Chajim Jona ZITRONENBLATT
  1866 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)
 • Isak Leib ZITRONENBLATT
  1866 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)
 • Marcin ZITRONENBLATT
  1913 school record from Lwów (Lemberg) University Jewish Medical Students/Doctors (1894-1918)
 • Emanuel ZITRONENBLATT, child of Izak and Brandel Hesia
  birth record from Lwów Jewish Births (index book) (1923-1926)
 • Jakub Seweryn ZITRONENBLATT, child of Izydor Leon and Ernestyna Betty
  birth record from Lwów Jewish Births (index book) (1923-1926)
 • Rudolfina ZITRONENBLATT, child of Isak and Brandel Hessa
  birth record from Lwów Jewish Births (index book) (1923-1926)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 8 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Citronenblatt family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Citronenblatt family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 12 search results for the surname Citronenblatt at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 338 {d691}
  ... , słuchacz pohtechn Sw, Teresy 30. — Wincenty, em. prof. gimn, Teresy 30. Cissel Zenobia, wd po pob. ped, Piekarska 21 Ciszecki Feliks, nauczyciel, św. Zofii 13 — Jędrzej, wotny banku krajowego, Kościuszki 11 — Karol Dominik, adjunkt kol.. Piekarska 67 Ciszewska Zofia, żona wł. dóbr. Zielona 22 Ciszewski Józef, inżynier. Zielona 34b — Roman, nauczyciel, Kochanowskiego 7a — Wiktor emeryt, św Teresy 16. Citronenblatt Akiwa. wlaśe realności, Hogdanowka 3d — Izaak, kupiec. Kotlarska 10. Ciuchciński Stanisław, prezydent miasta i poseł do sejma kraj, Magistrat (Rynek 1) Ciuman Eliasz, magazynier. Rynek 12. — Józef, ślusarz, Szeptyckich 24. — Michał, kotlarz kol. Na Błonie 62, Ciupa Jan, emeryt. Leszczyńskiego 28 Ciupak Jednej, tor. kol eleklr, Krzyżowa 83. Ciżerki Feliks, naucz, szkoły ciemn ...
 • 1903 Galicia and Bukovina Business Directory (Austrian Central Cadastre, Vol. 10), image 1098 {d3536}
  ... Ehrenfeld Jak., ul. Unii Brzeskiej 8. Wascninstr: Siegel Gustav, ul. Kleparow- ska 9. Wnsserversorgungsanst: Spółka ruro- ciągowa w Schodnicy durch Dr. Micha- łowski, ul. Chorążczyzny 17. Wftttnhdr: Kurzer Herm., ul. Boimów 18. Weinhdr: Bard Regina rekte Chana Rifka ul. Karola Ludwika 41 . Blau- stein Feni, pl. Smolki 3 . Brand Ettel, ul. Wagowa 9 - Citronenblatt Akiwa, Bogdanówka 3 . Jahl Alois, ul. Syk- stuska 47 - Justus Max durch Zitton Ign., ul. Sykstuska 23 . Kościcki Arthur Romuald, ul. Ormiańska * Krampner Salomon, Bogdanówka 6 . Lipschütz Willi., ul. Kopernika 10 . Maüczu- kowska Viktoria, ul. Długosza 23 * Mieses Mendel, ul. Szpitalna 2 - Miko- lasch Franz Jul., ul. Kopernika 1 * Narodna Torhowla, Ruth. Handelsver., Rynek ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 644 {d11}
  ... Leonard, Kr. Jadwigi 21. Ursini Edward, Sienkiewicza 6. Vogel S., Panieńska 19. Wach Ester, Zamarstynow-ska 4. Wąchała Marya, Słodowa 3a. Weher Jętka Skarbkowska 8. Weiss Lepi, Grodzickich 9. Weiss M., Kopernika 28. Winiarz Ludwik (Mag. nafty), Zniesienie. Kant: Kopernika 20. Wischnowitz E., pl. Weks-l3rsł\i 3 Wittlin Chane, pl. Unii Brzeskiej 1. Wolken Małka, Rzeźni 2. Zitronenblatt Nesche, Słoneczna 13 a. Żelazko Anna, Zielona 28. NAFTOWE^ PRZEDSIĘB. (Napbtaunternebmen) Angerman, Macher i Ska, Akademicka 26. „Erdölwerke Galizien", gen. pełnomocnik Dr. Ludwik Röhr, Romanowicza 3. Galie, górnicze akc. Towarzystwo naftowe (Montan), Akademicka 10. Galicyjskie Tow. magazynowe produktów naftowych Chorążczyzna 7. Gawroński Ludwik, Ochronek. Gold Norbert, Pańska 9. T Gwarectwo naftowe Rogi ...
 • 1907 Galicia Schematism, image 395 {d478}
  ... . Śliwińska Paulina, Skwarzawa. Mantuani Teofila, Krasne. Tkaczuk Marya, Trośeianiee. Dzioba Katarzyna, Płuchów. Sawicka Antonina, Złoczów. Siebert Chaja, Gołogóry. Kroczyńska Paulina, Olesko. Mitulińska Tacyanna, Biały kamień. Babirecka Marya, Sokołówka. Martynowicz Marya, Sassów. Armbont Amalia, Biały kamień. Aderschliiger Dwojra, Olesko. Wander Ruchla, Sassów. W powiecie żółkiewskim. Zitronenblatt Maryem, Żółkiew. Wołyniec Katarzyna, Mierz-\ica. Maszek Anna, Baliatycze. Stefanus Bronisława, Mosty wielkie. Kuroczka Teodozya, Mohylany. Jarosz Józefa, Kulików. Krasowska Apolonia, Glińsko. Haniszewska Marya, Turynka. Langer Petronela, Kreonów. Glińska Franciszka, Żółtańce. Peneak Marya, Bojaniee. Rosowska Marya, Rekliniee. Chemińska Albina, Dworce. Wytrykusz Anna, Kulawa. Samotyja Marya ...
 • 1906 Galicia Schematism, image 395 {d879}
  ... W powiecie złoezowskim. Śliwińska Paulina, Skwarzawa. Mantuani Teofila. Krasne. Tkaczuk Marya, Trościaniec. Dzioba Katarzyna, Płuchów. Sawicka Antonina, Złoczów. Lotocka Antonina. Sassów. Siebert Chaja, Gołogóry. Kroczyńska Paulina, Olesko. Mituliriska Tacyanna, Biały kamień. Babirecka Marya, Sokołówka. W powiecie żółkiewskim. Zitronenblatt Maryem, Żółkiew. Wołyniee Katarzyna, Mierzwica. Maszek Anna. Batiatycze. Stefanus Bronisława, Mosty wielkie. Kuroczka Teodozya, Mohylany. Jarosz Józefa, Kulików. Krasowska A|iolonia, Glińsko. Heil Marya, Teodorsdorf. Unniszęwska Marya. Tu rynka. Langer Petronela, Krcchów. Glińska Franciszka, Żółtańce. Pencak Marya ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Citronenblatt family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org