Records of the Citronenblatt family in the All Galicia Database

There are currently 8 records for the surname Citronenblatt (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Rukel, daughter of Nathan ZITRONENBLAT
  1830 birth record from Żółkiew Jewish Births (1828-1840)
 • Moses ZITRONENBLATT
  1862 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)
 • Chajim Jona ZITRONENBLATT
  1866 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)
 • Isak Leib ZITRONENBLATT
  1866 death record from Żółkiew Jewish Deaths (1855-1870)
 • Marcin ZITRONENBLATT
  1913 school record from Lwów (Lemberg) University Jewish Medical Students/Doctors (1894-1918)
 • Emanuel ZITRONENBLATT, child of Izak and Brandel Hesia
  birth record from Lwów Jewish Births (1923-1926)
 • Jakub Seweryn ZITRONENBLATT, child of Izydor Leon and Ernestyna Betty
  birth record from Lwów Jewish Births (1923-1926)
 • Rudolfina ZITRONENBLATT, child of Isak and Brandel Hessa
  birth record from Lwów Jewish Births (1923-1926)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 8 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Citronenblatt family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Citronenblatt family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 11 search results for the surname Citronenblatt at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Lwow Address Directory, image 84 {d13}
  ... Piastów 8a. — Kazimierz, inżyn., Teresy 34. Cisowska Karolina, em., Buczkowskiego 6. Cissel Blaudyna, wdowa po pobór, podat., Piekarska 57. — Marya, wdowa po urz. podat., Leszczyńskiego 17. Ciszecki Andrzej, woź. Bnku, plac Smolki 2. — Feliks Jan, zast. kier., Zofii 31. Ciszewski Karol, rewid. kol., Jabłonowskich 42. — Wiktor, emeryt., Jacka 4. Citron Pronisława, wdowa po geom., Jasna 2. Citronenblatt Sara, wł. realn., Bo-gdanówka 11. Ciuchciriski Stanisław, b. prezydent miasta Lwowa, Hofmana 22. Ciuciura Jarosław, urz., Teatralna 23 Ciupkówna Franciszka, naucz., Szeptyckich 28. Ciżner Franciszek, urz. Bnku, Szeptyckich 28. Claus Adolf, pianista, Gródecka 54. Cnenot Joanna, naucz., Kurkowa 17 Colm Dawid, ajent handl., Kopernika 30. Columban Fryderyk, naucz., Lelewela 9. Combien Franciszek ...
 • 1910 Lwow Address Directory, image 698 {d11}
  ... , plac Bernardyński 2, (Patrz inser. miejsc.) (Feucbtigkeits=Entfetnen) Mossoczy Fr., inż.-specy-alista w usuwaniu wilgoci i grzyba, Lwów, Wulecka 120, (dom wła-sny). (Patrz inser. miejsc.) WINA! BEZALKOHOLIC 21 (Alkoholfreie Weine). Bereżnicki Piotr, Pańska 1. 11. „Ceres", Sykstuska 28. Rawner Chaim, Cebulna 7. Regen Nirl, Słoneczna 11. Tabak P., Arciszewskiego 2. „Turul", Bema 4. T WINA (Weine). _ Bard Ozyasz, Zniesienie 111. Citronenblatt Akib, Bogdanówka 3. d. Czortkower Eliasz, Zniesienie 222. DIDOLIC i PRPIC „DALMACYA" Lwów, Czarnieckiego 3. Polecają wina dalmatyfiskie. (Patrz inser. miejsc.) Frankel Izrael, Kazimierzowska 3. Karniol Szyfry, pl. Gołu- chowskich 11. Krampner Leib, .Zniesienie 380. T Ludwik Jan, Krakowska 7. Mieses Jakób, Wałowa 15. (przechód na ulicę Sobieskiego ...
 • 1916 Lwow Address Directory, image 381 {d917}
 • 1910 Lwow Address Directory, image 567 {d11}
  ... Hilary, Brajerowska 5. Bilikiewicz Bolesław, Kopernika 19. Blumen Naftali, Kazimierzowska 47—49. Blatt Izak, Rappaporta 21. Bergtraun Izydor, Sykstuska 27. T 1035. Bierowski Franciszek, Kraszewskiego 11. Blumengarten Natan, „Vin-dobona", BrajerowskalO.T Blumenkranz S., Słonecznal- Bruliński M. i Wasilewski Z: Gródecka 48. T „Celeritas", Kościuszki 2. Centralny Związek gal przemysłu fabr. 3. Maja 16. Citronnenblatt A., Bogdanówka 3. T Daches Marek, Sykstuskal4 Diamant Dawid, Boczkowskiego 8. Dom dla handlu, przemysłu i rolnictwa, pl. Maryacki 10. Distler Leon, Jagiellońska22. Distler S. i Feitel B., Kopernika 7. Degen Szymon, Kołłątaja 10*
 • 1909 Galicia Schematism, image 445 {d480}
  ... , Skwarzawa. Mantuani Teofila, Krasne. Tkaczuk Marya, Trosciamec. Dzioba Katarzyna, Płuehow. Sawicka Antonina, Moczów. Siebiert Chaja, Go-togóry. Kroczyńska Paulina, Olesko. Mitulińska Tacyanna, Biały kamień. Babirecka Marya, Sokoiówka. Martynowicz Marya, Sassów^ _ Armbont Amalia, Biały kamień, Aderschliiger Dwojra, Olesko. Wander Ruchla, Sassów. W powiecie żółkiewskim. Miehulowicz Ludwika, Żółkiew. Zitronenblatt Maryem, Żółkiew. Korowiec Anna, Batiatycze. Stefanus Bronisława, Mosty wielkie. Kuroczka Teodozya. Mohylany. Jarosz Józefa, Kulików Krasowska Apolonia, Glińsko. Haniszewska Marya, Turynka. Langer Petronela. Krechów. Glińska Franciszka, Żółtańce. Peneak Marya, Bojaniec. Bosowska Marya, Kekliniec. Wytrykusz Anna, Kulawa. Sauiotyja, Marya, Smeryków. Kuzil recte Gudz Katarz, Doroszów ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Citronenblatt family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org