Records of the Dajtelbaum family in the All Galicia Database

There are currently 11 records for the surname Dajtelbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Salmen DATTELBAUM
  1850 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1845-1869)
 • Salom DEUTELBAUM
  1859 property record from Nowy Sącz Franciscan Survey (1859)
 • [no given name] DEUTELBAUM
  1859 property record from Nowy Sącz Franciscan Survey (1859)
 • Jakob DEUTELBAUM
  1909 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Personal Records of Lawyers and Notaries (1887-1918)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Nowy Sącz Punishment Books (1940 -1942)
 • Maria DATTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Chaskel Feiwel KELLER, son of and
  and Feigel DEITELBAUM, daughter of and
  1942 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Manele DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Hugo DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 11 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dajtelbaum family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dajtelbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 184 search results for the surname Dajtelbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 89 {d1122}
  ... Ku - rzelowie. 19 Posterunek policji państwowe), Przedborska 25. 13 Powiatowy lekarz weterynaryjng, Kościuszki. 22 Rajchman A., przemysł drzewny, Krakowska 15. 33 Rapaport Zajnwel, handel drzewa, Kościuszki 68. 25 Sędzia śledczy, Czarnecka. 15 Starosta, Krakowska, a) gabinet, b) łącznica. 4 Starostwo, Krakowska, a—f). 1 Syndykat rolniczy, Kielecki, Ska akc., oddział w Włoszczowej, Długa 77. 29 Tajtelbaum Leibusz, kupiec leśny, Rynek 163. 36 Tartak parowy Podlipie. 12 Wójtowicz August, wieś Podlipie. 32 Zalcman Jakób, Długa 68. 30 Zemel Aba, sprzedaż win i wódek, Rynek 89. 1 Numer załącz. ! WODZISŁAW, i a) Mównica publiczna ; Urząd pocztowy i telegraficzny. b) Abonenci : 3 Posterunek policji państwowej, v\ie-chowska 2. 6 Ra|sman J„ Pińczowska. 7 Urząd ...
 • 1914/1915 Lwow War Refugees Address Directory, image 60 {d34}
  ... Kuryera Lwowskiego", 31. VIII. 914. Wiedeń, VIII, Strozzigasse 1. 17, I. 2 os. Dąmbski Stanisław, członek Wydz. kraj, 1. IX. 914. Wiedeń, IV, Blechturmgasse 1. 10. 6 os. Deblessem Marya Wanda, wd. po insp. ełow, 31. VIII. 914. Wiedeń II, Ybsstrasse 1. 28, III, d. 32. 7 os. Deblessen Wihelm, ofic. poczt, 2. IX. 914. Cieszyn. 1 os. Dec Stanisław, budowniczy, 1. IX. 914. Wiedeń XVI. Reinhart-gasse 1. 21. 3 os. Deitelbaum Jakób, Dr. adw,, —, Wiedeń II, Hotel Austria. 1 os. Dekańska Jadwiga, słuch, med, 31. IX. 914. Wiedeń, VHI. Laudon-gasse 1. 18, parter. 1 os. Dekańska Olga, żona lekarza, 31. VIII. 914. Wiedeń, V, Schlossgasse 1. 22. 8 os. Dembiec Fryderyk, adj. Wydz. kraj, 30. VIII. 914. Wiedeń, XVIII, Schulgasse 1, 25. 3 os. Dembińska Michalina, wd. po urz. Tow. ubezp, 1. IX. 914. Wiedeń ...
 • 1914 Krakow Calendar, image 222 {d152}
  ... , Lecker Herman, Peiziing Marek, Peszkowski Władysław, Reich Samuel, Reiner Izydor, Różycki Leon, Schaufel Józef, Schnee Adolf, Silber Joachim Saul, Sołtysik Wiktor Kazimierz, Stępek Jan, Szwajkowski Zdzisław Dominik, Wachtel Mordcbe, Weinberg Gottfried, Wilusz Kazimierz, Zangen Baruch Marek. Nowy Sącz: Barbacki Wład., dr Borowczyk Feliks, Chodacki Juliusz, Ćwikowski Stanisław, Dawid Kalman, Deutelbaum Jakób, Flis Stanisław, Gold-finger Samuel, Korbel Maur.. Jagoszewski Hieronim, MannheimerLeon, Neuberger Abraham (Adolf), Pasionek Emil Michał, Pers Karol Wiktor, Sichra-wa Roman Franciszek, Silbermann Baruch (Bernard), Sterkowicz Jan, Stuber Gustaw, Syrop Hersch. Nowy Targ: Borowicz Józef Wojciech, Geisler E., Konn Bernard (Beri), Landau Michał, Styś Franciszek Karol, Uiberal Chaim (Joachim ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 528 {d3374}
  ... „ „ Sulerzycki Wład. Nisko. Dr. Dzierżyńki Franciszek „ „ Fei Dawid Niżankowice. Dr. Głembocki Jan „ „ Müller Abraham Nowe sioło. Dr. Gall Edward Nowy Sącz. Dr. Barbacki Władysł. „ „ „ Borowczyk Feliks „ „ „ Chodacki Juliusz „ „ „ Ćwikowski Stan. ,, „ „ Dawid Kalman » „ „ Deutelbaum Jakób „ » „ Długopolski Franc. » „ „ Flis Stanisław „ „ „ Goldfinger Samuel » » ›. JagoszewskiHieron. » » ,, Körbel Maurycy „ „ „ Manheimer Leon » » » Neuberger Adolf » „ i) Pasionek Emil » „ ,, Pers Karol .. ›, ,, Sichrawa Roman » it ›, Silberman Baruch ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 513 {d13}
  ... Michał ,, Markiewicz Wincenty ,, ., Sanoski Jan Niemirów. Dr. Rosenberg Chaim H. Niepołomice. Dr. Baumfeld Adolf Dobrzański Mich. „ - ,, Salerzycki Wład. Nisko. Dr. Dzierżyński Franciszek „ Fei Dawid Niżankowice. Dr. Głembocki Jan Nowe sioło. Dr. Gall Edward' Nowy Sącz. Dr. Barbacki Władysł. Chodacki Juliusz Cwikowski Stan. Dawid Kaiman Deutelbaum Jakób Flis Stanisław „ Goldfinger Samuel ,,* „ Körpel Maurycy ., Lewandowski Lud. Manheimer Leon „ Neuberger Adolf .. Pasionek Emil „ „ „ Sichrawa Roman „ „ „ Silberman Baruch „ „ „ Sterkowicz Jan „ „ „ Stuber Gustaw „ „ „ Syrop Hersch Nowy Targ. Dr. Borowicz Józef W. „ ., ,, Geisler Ernest „ Kohn Bernard „ „ „ Landau Michał ,, Styś ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dajtelbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org