Records of the Dajtelbaum family in the All Galicia Database

There are currently 13 records for the surname Dajtelbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jonas, son of Samul DEITELBAUM
  1846 birth record from Sokal Jewish Births (1831-1858)
 • Naftaly, son of Samuel DEITELBAUM
  1848 birth record from Sokal Jewish Births (1831-1858)
 • Salmen DATTELBAUM
  1850 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1845-1869)
 • Salom DEUTELBAUM
  1859 property record from Nowy Sącz Franciscan Survey (1859)
 • [no given name] DEUTELBAUM
  1859 property record from Nowy Sącz Franciscan Survey (1859)
 • Jakob DEUTELBAUM
  1909 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Personal Records of Lawyers and Notaries (1887-1918)
 • Maria DATTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Nowy Sącz Punishment Books (1940 -1942)
 • Chaskel Feiwel KELLER, son of and
  and Feigel DEITELBAUM, daughter of and
  1942 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Manele DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 13 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dajtelbaum family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dajtelbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 180 search results for the surname Dajtelbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 89 {d3534}
  ... 8. Janczewski Henryk, Małachowskiego 2 c. Jędrzejewski Wiktor, Warszawska 10. Kowalski Juljan, Targowa 8. Kozielski Wacław, 3-go Maja 15. Krzemuski Karol, Dekerta 4. Kuchta Tadeusz, Teatralna 1. Majtlis Paweł — Małachowskiego 2 c. Marc Henryk, Małachowskiego 2 a. Landau Jan, Modrzejowska 2. Łaszczyński Maciej, Dęblińska 1. Rajzman Henryk, Jagiellońska 5. Siłbiger Dawid, Piłsudskiego 18. Tajtelbaum Stefan, Teatralna 1. Wojciechowski Stanisław, Kowalska 2. Zaremba Apolinary, Prez. Mościckiego 10, Lekarze: Dr. Benzef Mieczysław, Dęblińska 7. ,, Bieńkowski Mieczysław, Legjonów 7. „ Billig Adam, Orla 11. „ Branicki Piotr, Diekierta 20. „ Budzyński Bolesław, Piłsudskiego 44. „ Czarski Benedykt, Teatralna 1. „ Faliński Karol, Piłsudskiego 16. „ Glück Izydor, Kołłątaja 11. „ Gosiewski ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 104 {d695}
  ... Ignacy, poseł na Sejm, redaktor. Kre- merowska 6. — St.-fan. słuch. Un lag.. Kremcrowska 6. Data Ludwik, m. szewski. Malv Rynek 5. — Stanisław, tokarz kolej., Arjanska 7 Datka Józefa, wł. realn.. Karmelicka 56. — ladeusz. m krawiecki. Wielopole 15. — Tomasz, krawiec. Wielopole 16. — Władysław, insp. celn.. Celna 12. T. 2302. Datoń Franciszek, komis, powiat. Wojew. Krak., Starowiślna 8. Dattelbaum Adolf, księgarz. Grodzka 13. Duttncr Anna, prywatna, Bonerowska 9. — Dawid, kupiec. Podgórska 11. — Giza, urz. pryw.. Bonerowska 9. — Henryk, wł. magaz. ubrań. Zielona s l'. 2315. — Ludwik, urz. pryw., Bonerowska 9. — Markus, kupiec, Dietlowska 67. — Regina, urz. pryw.. Podgórska 11. — Rubin, kupiec, św. Wawrzyńca 9. — Rudolf, gen. zast. fabr. papieru . Mundus'" i „Solali"' w Żywcu ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 89 {d1122}
  ... Ku - rzelowie. 19 Posterunek policji państwowe), Przedborska 25. 13 Powiatowy lekarz weterynaryjng, Kościuszki. 22 Rajchman A., przemysł drzewny, Krakowska 15. 33 Rapaport Zajnwel, handel drzewa, Kościuszki 68. 25 Sędzia śledczy, Czarnecka. 15 Starosta, Krakowska, a) gabinet, b) łącznica. 4 Starostwo, Krakowska, a—f). 1 Syndykat rolniczy, Kielecki, Ska akc., oddział w Włoszczowej, Długa 77. 29 Tajtelbaum Leibusz, kupiec leśny, Rynek 163. 36 Tartak parowy Podlipie. 12 Wójtowicz August, wieś Podlipie. 32 Zalcman Jakób, Długa 68. 30 Zemel Aba, sprzedaż win i wódek, Rynek 89. 1 Numer załącz. ! WODZISŁAW, i a) Mównica publiczna ; Urząd pocztowy i telegraficzny. b) Abonenci : 3 Posterunek policji państwowej, v\ie-chowska 2. 6 Ra|sman J„ Pińczowska. 7 Urząd ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 177 {d3534}
  ... Ignacy. Rada Pow.: Tel. 3. Przewodniczący: Dr. Łach Maciej. Pow. Kasa Chorych: Tel. 56. Komisarz rządowy: Inż. Głuszczak Łukasz. Inspekcja leśna: Tel. 59. Powiatowy Komisarz odhromy la- sów: Inż. Edward Monseu. Adwokaci: Dr. Baral Maksymiljan, Dr. Barbacki Włady- sław, Dr. Beckerman Chaim, Dr. Bilder Nuchem, Dr. Birn Bernard, Dr. Borowczyk Feliks, Dr. Ćwiikowski Stanisław, Dr. Deutelbaum Jaikób, Dr. Długopolski Franciszek, Dr. Dohnaleik Henryk, Dr. Dzikiewicz Eugenjusz, Dr. Flis Tadeusz, Dr. Holzer Schachne, Dr. Hyży Paulin, Dr. Jagoszewski Hieronim, Mr. Körbel Stanisław, Dr. Nowak Kazimierz, Dr. Pasio.nek Emil, Michał, Dr. Sichrawa Roman, Mg. Sichrawa Kazimierz, Dr. Steinmerz Mojżesz, Dr. Stern Samuel, Dr. Syrop Hersch, Dr. Stern Bertold ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 433 {d696}
  ... 16.' Deiches Adolf. dr. dyr. banku. Zielona 14, tel. 123 T}. — Chaja. dzierż, młyna, Zielona 5. Efroim. inkasent Tow. ..Piast". Starowiślna 43 — Władysław, dr. adwokat. Rvnek Główny 15. tel. 102 53. Deiscnberg Seweryn, podof. zaw. W. P.. Cęglarsku 15. Deissenberg Anna. urz, II. KurJ. Codz., Blich 6. — Stanisław, urz. P. K. P., Blich A. — Teodora, wd. po urz. P. K. P.. Blich 6. Deitel Scheindla. krawcowa. Skawińska 13. Deitelbaum Rosa, kupcowa, Jakóba 31. Deja Janina, urz. prvw., Bracka 13. — Władysław, mechanik. Tad. Kościuszki 27. Dekańska Róża. wd. po urz. kolej.. Wrzesińska 10. Dekowski Józef. ofic. zaw. W. P.. Warszawska 14 Delekta Alfred, elektromonter. Zagrody 8. — Czesław, droguista, Emaus 7. — Henryk, st. sekr. sąd., Friedleina 14. — Stanisław, drukarz, Tad. Kościuszki 57. — Stefan ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dajtelbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org