Records of the Dajtelbaum family in the All Galicia Database

There are currently 9 records for the surname Dajtelbaum (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Salmen DATTELBAUM
  1850 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1845-1869)
 • Jakob DEUTELBAUM
  1909 austrian_ministries record from Austrian Ministry of Justice - Personal Records of Lawyers and Notaries (1887-1918)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Nowy Sącz Punishment Books (1940 -1942)
 • Maria Dattelbaum, spouse of , grandchild of , , ,
  1940 Holocaust record from Kraków Jewish Residents (July-August 1940)
 • Chaskel Feiwel KELLER, son of and
  and Feigel DEITELBAUM, daughter of and
  1942 marriage record from Tarnów Jewish Marriages (index book) (1936-1943)
 • Manele DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Samuel DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Hugo DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)
 • Sara DEUTELBAUM, spouse of , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Nowy Sącz Forced Labor (1942)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 9 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dajtelbaum family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dajtelbaum family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 189 search results for the surname Dajtelbaum at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 432 {d696}
  ... pryw., Rakowicka 25. — Edward, technik-konslr., Filarecka 9. — Stanisław, em. kol., Rakowicka 25. Datka Józefa, wdowa po adwok., Karmelicka 50. — Michalina, urzędn., Wielopole 15. — Mieczysław, urz. kolej., Karmelicka 50. — Tomasz, krawiec, Wielopole 15. — Władysław, insp. celny, H. Sienkiewicza 10. Dalkowiecki Jan, laborant. Jagiellońska 12 — Michał, szewc, Jagiellońska 12. Datner Matei, wł. realn., Dietlowska 67. Dattelbaum Adolf, księgarz. Grodzka 13. Dallner Dawid, handl. sianem, Pogórska 11. — Gizela. urz. bank., Bonerowska 9. — Helena, urzędn., Kalwaryjska 27. — Henryk v. Joachim, pośrednik, Zielona 8, lei 123-15. — Herman, handlarz, Izaaka 5. — r. Schancer Herman, krawiec. Salinarna 8. — Hirsch, kuśnierz, Podgórska 11. — Jakób, rzeźnik, Wąska 6. - Janina, mgr. farm., Zielona ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 104 {d695}
  ... Ignacy, poseł na Sejm, redaktor. Kre- merowska 6. — St.-fan. słuch. Un lag.. Kremcrowska 6. Data Ludwik, m. szewski. Malv Rynek 5. — Stanisław, tokarz kolej., Arjanska 7 Datka Józefa, wł. realn.. Karmelicka 56. — ladeusz. m krawiecki. Wielopole 15. — Tomasz, krawiec. Wielopole 16. — Władysław, insp. celn.. Celna 12. T. 2302. Datoń Franciszek, komis, powiat. Wojew. Krak., Starowiślna 8. Dattelbaum Adolf, księgarz. Grodzka 13. Duttncr Anna, prywatna, Bonerowska 9. — Dawid, kupiec. Podgórska 11. — Giza, urz. pryw.. Bonerowska 9. — Henryk, wł. magaz. ubrań. Zielona s l'. 2315. — Ludwik, urz. pryw., Bonerowska 9. — Markus, kupiec, Dietlowska 67. — Regina, urz. pryw.. Podgórska 11. — Rubin, kupiec, św. Wawrzyńca 9. — Rudolf, gen. zast. fabr. papieru . Mundus'" i „Solali"' w Żywcu ...
 • 1924 Krakow District Telephone Directory, image 89 {d1122}
  ... Ku - rzelowie. 19 Posterunek policji państwowe), Przedborska 25. 13 Powiatowy lekarz weterynaryjng, Kościuszki. 22 Rajchman A., przemysł drzewny, Krakowska 15. 33 Rapaport Zajnwel, handel drzewa, Kościuszki 68. 25 Sędzia śledczy, Czarnecka. 15 Starosta, Krakowska, a) gabinet, b) łącznica. 4 Starostwo, Krakowska, a—f). 1 Syndykat rolniczy, Kielecki, Ska akc., oddział w Włoszczowej, Długa 77. 29 Tajtelbaum Leibusz, kupiec leśny, Rynek 163. 36 Tartak parowy Podlipie. 12 Wójtowicz August, wieś Podlipie. 32 Zalcman Jakób, Długa 68. 30 Zemel Aba, sprzedaż win i wódek, Rynek 89. 1 Numer załącz. ! WODZISŁAW, i a) Mównica publiczna ; Urząd pocztowy i telegraficzny. b) Abonenci : 3 Posterunek policji państwowej, v\ie-chowska 2. 6 Ra|sman J„ Pińczowska. 7 Urząd ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 83 {d694}
  ... 43. Dasmann Antoni, murarz. Miodowa 28. — Michał, rob., XIX., Żółkiewskiego 58. Daszyński Fryderyk, emeryt, Lubomirskich 41. _Ignacy, poseł do Rady państwa, radca m, redaktor. Krowoderska 7. — Stanisław, c_. k. komisarz budowy sekcyi kons. telegr. Data Ludwik, m. szewski, Mały Rynek 5. — Stanisław, tokarz kolei., Aryańska 7. Datka Józefa, wł. realn. Karmelicka 56. — Tomasz, m. krawiecki, Wielopole 15. Dattelbaum Adolf, buchalter, Dietla 44. Dattner et Falter (firma), wł. parowych tartaków, biuro: Basztowa 25. Tel. 184. Dattner Anna, wdowa, Bonerowska 11. — Dawid, kupiec. Podgórska 11. — Erwin, prokurzysta firmy. Rynek kleparski U. —• dr. Henryk, komis, kolei, Wiślna 3. — Henryk, wł. magazynu ubrań. Zielona 8. T. 2315. — Jakób, kuśnierz — Joel, pom. handl. św. Wawrzyńca 9. — Markus, kupiec ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 433 {d696}
  ... 16.' Deiches Adolf. dr. dyr. banku. Zielona 14, tel. 123 T}. — Chaja. dzierż, młyna, Zielona 5. Efroim. inkasent Tow. ..Piast". Starowiślna 43 — Władysław, dr. adwokat. Rvnek Główny 15. tel. 102 53. Deiscnberg Seweryn, podof. zaw. W. P.. Cęglarsku 15. Deissenberg Anna. urz, II. KurJ. Codz., Blich 6. — Stanisław, urz. P. K. P., Blich A. — Teodora, wd. po urz. P. K. P.. Blich 6. Deitel Scheindla. krawcowa. Skawińska 13. Deitelbaum Rosa, kupcowa, Jakóba 31. Deja Janina, urz. prvw., Bracka 13. — Władysław, mechanik. Tad. Kościuszki 27. Dekańska Róża. wd. po urz. kolej.. Wrzesińska 10. Dekowski Józef. ofic. zaw. W. P.. Warszawska 14 Delekta Alfred, elektromonter. Zagrody 8. — Czesław, droguista, Emaus 7. — Henryk, st. sekr. sąd., Friedleina 14. — Stanisław, drukarz, Tad. Kościuszki 57. — Stefan ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dajtelbaum family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org