Records of the Distler family in the All Galicia Database

There are currently 125 records for the surname Distler (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Bendit DEUTLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Sura DEITLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Nechemias DEUTLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Itzig DEUTLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Dawid DEITLER
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Arnold DISTLER, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Salomon and Rafael Bander Distler
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)
 • Lea, daughter of Abraham DISTLER and Sara
  1821 birth record from Drohobycz Jewish Births (1816-1869)
 • Lea DISTLER
  1822 death record from Drohobycz Jewish Deaths (1816-1852)
 • Chaja DISTLER
  1823 death record from Drohobycz Jewish Deaths (1816-1852)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 125 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Distler family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Distler family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 67 search results for the surname Distler at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 467 {d3534}
  ... ., Bonerowska 10. — Lazar, urzędnik, B. Joselewicza 18. Diłaj Józef, urz. pryw., Wielicka 2. Dindorf Witold, urz. kol., Ogrodowa 4. Diner Ginsberg Samuel, naucz. szk. państw., Smolki 16. Dintenfass Eleonora, kupcowa, Szewska 4. — Pinkas, urz. pryw., J. Lea 14 a. Din ter Bina, wł. realn., Brzozowa 9. — Gabrjel, kupiec, Brzozowa 9. Diringer Rozalja, wd. po rewid. P. K. P., Bonerowska 2. Distler Bernard, urz. pryw., Długa 39. — Emil, urz. bank., Śląska 4. D jako w Waler j an, em. st. kontr, skarb., Emaus 7. Długoń Adolf, funkcj. P. K. P., Grzegórzec- ka 6. Długoniówna Marja, urzędn. pryw., Grzegó- rzecka 6. Długopolska Jadwiga, urz. P; K. O., Die- tlowska 86. — Jadwiga, prof., Garbarska 4. — Stefanja, urz. pryw., Czysta 19. Długopolski Edmund, dr., prof., Garbar- ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 435 {d696}
  ... urz. pryw., Wielicka 2. Dimech Peter, ksiądz, Karmelicka 19. Dindorf Witold, urz. kol., Ogrodowa 4. Diner Gustaw, urz. pryw.. Sienna 2. — dawn. Ginsberg Samuel, naucz. szk. państw.. Długosza 12. Dintenfass Eleonora, kupcowa, Szewska 4, tel. 114-04. — Pinkas, urz. pryw., Batorego 20. Dinter Bina, wł. realn., Brzozowa 9. — Gabrjel, kupiec, Brzozowa 9. Diringer Rozalja, wd. po rewid. P. K. P., Ronerow-aka 2. Distler Bernard, urz. pryw., Lenartowicza 12. — Emil, urz. bank., Śląska 4. Ditrich Jan, funkc. państw., Krzemionki 14. Djaków Walerjan, em. st. kontr, skarb., Emaus 7. Długacz Jakób, naucz, gimn., św. Sebastjana 32. — Markus, naucz .pryw., Kupa 15. Długasiewicz Helena, urzędn., Niecała 6. — Michał, lakiernik, Lubelska 6. Długoń Adolf, funkc. P. K. P., Grzegórzecka 6. Długopolska Jadwiga ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 97 {d20}
  ... . Naj-błiższa stacja kolejowa Iwonicz. Obszar 549 ba. Ludność 3ÄM. Magistrat: burmistrz Typrowicz Antoni, zastępca Dr Samulowicz Dawid. Sąd powiatowy: naczelnik Skwara Paweł. Urząd pocztowy: naczełnik Gądktewicz Franciszek. Ewidencja katastru podatku gruntowego: Naczelnik Inż. Chaszczewski JózeŁ Adwokaci: Dr Landau Samuel. Dr S mulo wicz Dawid. Notarjusz : Wirski Jan, Lekarze * Dr Distler Adolf, Dr Strycbarski Jan. 2 szkoły 7 klasowe powszechne (męska i źeuska). i P^ZJT!^ Brzozów, Województwo Lwowskie. U"ö^osc3J0a Staqa kohgowa, telegraf i poczta w miejscu. Sosnowski^aiuslaw^ Wolan5k' Andrzej, zastępca Dr Sąd powiatowy: naczelnik Skowroński Artur. Dr SÄLe^n.Ha,,Pt DaWid' * W›W8ki Notarjusz: Gwoźdź Leon. lensdcHrT2* ^ MarkiewicZ J"n' ^kar* miejski, Dr Pi- C^metra cywilny: Weinrauch ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 280 {d20}
  ... , Helclów 9. Diller Dawid cholewkarz, Św. Katarzyny 5. Dimand Fischel stolarz, Szeroka 35. Dimitrenko Jan krawiec, Chodkiewicza 10. Dina Abraham właśc. bafciarni, Dietlowska 44. Dintenfas Pinkus urzędn. pryw., Batorego 20. Dintenfass Leonora kupcowa, Szewska 4. Tel. 1404. — Marek farmaceuta, Urzędnicza 14. Dinter Simche kupiec, Wita Stwosza 3. Dintuch Adolf urz. pryw., Zielona 8. Distler Salomon krawiec, Szeroka 26. Ditriech Bolesław monter, Włóczków 16 (10). Dizier-Saint Wincenty pułkownik, Batorego 5. Dlubov Zofja Teofila akuszerka, Zygm. Augusta 9. Długasiewiez Michał malarz, Lubelska 6. Długocki Jan urz. Akc. Miej., Rakowicka 39. Długołęcki Józef dziennikarz, Smoleńska 35. Długoń Adolf funkcj. kolej,, Grzegórzecka 6. Długopolska Jadwiga urzędn. kolej., Wielopole 19. Długopolski Edmund ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 107 {d695}
  ... , Chocimska 26. Dihm Marja, st. ofc. poczt. Długa 80. — Stefania, naucz. Długa 80. Diller Dawid, cholewkarz, Dietlowska 38. Dilaj Błażej, kolejarz, św. Kingi 113. Dinteniass august, słuch, medyc, Batoiego 20. — Leonora. wl. handlu kerz. Szewska 4. I'. 1404. — Marek, magister farmacji. Urzędnicza 14. Uinter Simche, kupiec, Brzozowa 16. Dintuch Jakób, nauczyciel, Dajwor 6. Distler Salomon, krawiec. Miodowa II. Dizier Qerald Wincenty St, podpułkownik W. P, Batorego 5. Pługacz Izydor, akademik, Sołtyka 13. Długołęcki Józei, red. „II. Kur. Codz.". Smoleńska 35. L'lugoń Andrzej, sierż. sztab. W. P„ Fort Rajsko. — Stanisław, ‹zewc. Poseiska 15. Długopolska Jadwiga, urzędniczka P. K. O, Wielopole, (imach P. K. O. — Stefuija kas. handl, Bracka 10. Długopolski Edmund, proi. VII. gimn ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Distler family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org