Records of the Dresner family in the All Galicia Database

There are currently 268 records for the surname Dresner (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Lea DRESNER
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Osias Hersch DRESNER
  census record from Brody Jewish Census (1850-1857)
 • Jzrael DRYZNER
  1788 property record from Brody Josephine Survey (1788)
 • Jasko DREYZNER
  1788 property record from Żółkiew Josephine Survey (1788)
 • Faibel DRESNER
  1820 property record from Kosów Franciscan Survey (1821)
 • Rachel, daughter of Liber DRESNER
  1821 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Gitel, daughter of Isral DREZNER
  1823 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Elke, son of Jakel DRESNER
  1823 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Manasses, son of Jakel DRESNER
  1825 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Wittel, daughter of Israel DRESNER
  1825 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 268 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dresner family:

There are 3 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dresner family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 186 search results for the surname Dresner at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 98 {d696}
  Dział II WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE 37 man. Dr. Dorgenicht Izydor; Dr. Briland Mateusz; Dr. Dresner Juljan, lei. 235; Dr. Ehrcnfreund Henryk, tel. 144; Dr. Fink Aszer, tel. 332; Dr. Fisch Ignacy, lei. 295; Dr. Flaschen Maurycy; Dr. Folner Tadeusz, tel. 13-24; Dr. Fusiarski Karol, lei. 11; Dr. Gałecki Junosz Bronisław; Dr. Goldbcrg Salamon, tel. 307; Dr. Griinberg Henryk, lei. 436; Dr. Heller Herman; Dr. Hochberg Wilhelm; Dr. Hol-lender Jakób; Dr. Klar Jakób; Dr. Klein Ignacy, tel. 12-20; Dr. Kleinberger Ignacy; Dr. Kryplew-ski Juljan, lei. 268; Dr. Lubieniecki Tadeusz, tel. 78; Dr. Małecki Slanisław; Dr. Maschler Wilhelm; Dr. Menderer Mieczysław ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 200 {d696}
  ... Czytelnia Towarzystwa żydowskiej Inteligencji praenjącej im. Dra Maksa Rosenfelda, ul. Dietla 59, oficyny. Prezes: Dr. Joachim Arnold, ul. Grodzka 61. 19) Czytelnia Ludowa „Jedność", ul. Zielona 3. Prezes: Józef Majer, Rynek 12. 20) „Cheder Iwrl", ul. Miodowa 26. Prezes: Aron Schwarz, ul. Grodzka 49. 21 j „Bnej Sjon" Synowie Sjonn, ul. Zielona 17. Prezes: Gerschon Dresner, ul. Starowiślna 37. 22) Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Prezes: Dr. Albert Süsser, ul. Grodzka 11. 23) Towarzystwo żydowskiej szkoły rzemieślniczej, ul. Grodzka 59. Prezes: Inż. Herman Fingerhut. ul. Zyblikiewicza 18. 24) Towarzystwo Blbljotekl I Czytelni pubUcznej „Esra". Prezes: Rosner, ul. Kalwaryjska 37. 25) „Ognisko Pracy", ul. Mikołajska 9/II. Prezes: Dr. Rafał Landau, św. Gertudy ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 76 {d20}
  ... bezpłatnego udzielania pomocy lekarskiej biednym chorym. Adwokaci: Dr Apfelbaum fgnacy. Dr Basier Anzelm. Tel. 179. Dr Berkelhamer Wilhelm. Dr Bober Herman. Dr Borgenicht Izydor. Dr Briland Mateusz. Dr Dresner Juljan. Tel. 235. Dr Ehrenfreund Henryk. Tel 144. Dr Fink Aszer. Dr Fisch Ignacy. Dr Fischler Herzel. Dr Flaschen Maurycy. Dr Folner Tadeusz. Dr Fusiarski Karol Tel. 11. Dr ... . Dr Schalit Edward. Dr Schenkel Bronisława. Dr Schönfeld Simche. Dr Schützer Leon, dyrektor szpitala żydowskiego. Teł. 155. Dr Silbiger Józef. Tel. 125. Dr Szatkowski Alojzy, lekarz kolej. Dr Trammer Abraham Alfred. Dr Walczyński Józef. Tel. 19. a. Dr Warzeszkiewicz Mieczysław, dyrektor szpitala powszechnego. Tel. 2. Dr Wassermanowa Zelt Anna. Dr Weiss Chaim. Tel. 155. Dr Zacharjasiewicz Czesław, sekund, ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 204 {d20}
  ... Konwentu Braci Miłosierdzia (Bonifratrów) w Krakowie (452) 52 54 56 51 341 21 Klein Zygmunt Feliks, Dawid, Ascher, Gutman L'on, Kornhäuser Amal|a i Ernestyna (453) 22 Grubner Izrael i Sima Zwettel 2 im. (454) 23 C ij rz ąc zezy ń ska z Rudolphich Marja, Roguska y. Rudolphicb Jadwiga, Rudolphi Adam, Stanisław i Smorągiewicz z Rudolphich Zofja (455) Klcinman Reisla, Dresner Rozafja, Bioder Licha, Dresner z Tiefcnbrunnów Ruchla, Dallet Anna, 7i':fcnbmnn Izaak, Bernard i Silbiger Szymon '456/ Narożnik ul. Po*lgórskiej. P'j?'jI/'i Bożego Ciała Kom. Ohif.odn 111 r/l.titg Sanitarny V Ukrtg Policji l/wlr,ir.l. V his//. Skorbfry II Kom. Policyjny IV UUca Krakusa - Dz. XXII. Narożnik uL Rękawka. 1 166 Paln oJ. FftWu 15 3 290 Hirscbfeld Mo-żesz i PiUer z Hirschfeldó* Estera «507. 5 parcela ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 245 {d20}
  ... 3 497 Holländer Ella (475) RKOROWIfft 1 K KIRO A ADKEPOWA 137« 490 491 487 11 48H 10 1,3 1 3 5 7 9 11 13 Nchcnzahl Leon i Erna (144) I-cwingcr Salomon i Anna (145 j ! Ruhinslciti Berta vel Bluma, dr juljusz, Dawid, j dr Amaljii, Goldberg z Rubinsteinów Giza (146; ; Diamant Helena recte Hinda (147) Wal kolejowy. j Narożnik ul. DkUoweku-j. \ Pulrr. iil. Dictlowaka 99 i Klipper Abraham Józef i Franciszka (470) ! Dresner false Splitter Schyja i Sara Marja 2 im. ' (142) Stern Szymon i Salomeą (141) Strenger Fischel i Krcindla z Plesnerów (140) ' Wa| kolejowy. Paralju Bożego Ciała ! Kom. Obwodu III j Okręg Sanitarny V | Okręg Policji budowl. V Insp. Skarbowy II i Kom. policyjny IV UUca Wybickiego - Dz. XV. Narożnik ul. Juljusza Lea. parcele 373 533 479 477 486 Narożnik ul. Ruskiej. 3 parcela ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dresner family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org