Records of the Driller family in the All Galicia Database

There are currently 201 records for the surname Driller (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Aleksander DRILLICH, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Janina DRILLICH, spouse of Rudolf , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Rudolf DRILLICH, spouse of Janina , grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Zirl, spouse of Saul
  1807 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Taube DRILLER
  1809 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Chaja DRILLER
  1810 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Samuel DRILLER
  1812 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Pinkas DRILLER
  1815 death record from Tyczyn Jewish Deaths (1792-1876)
 • Jacob Maier, son of Hirsch DRILLICH
  1816 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Chaie, daughter of Wolf DRILLICH
  1817 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 201 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Driller family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Driller family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 149 search results for the surname Driller at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 337 {d3534}
  ... , Jasna 4. 136-58 Sikorska Stanisława, Straszewskie- go 1. 136-59 Ziemhicki Zygmunt, św. Filipa 7. 136-GG Spingarn Zygmunt, dr., Starowiślna 60. 136-61 Dzikowska Marja, Gontyna 2. 136-62 Tempka Nowakowski Zygmunt, dr., św. Filipa 7. 136-G3 Bores Oswald, inż., b. reprez. samo- chodów, pl. Groble 5. 136-64 Bank Kupiecki, Spółdz. z o. o., Diet- lowska 37. 136-65 Driller R., św. Sebastjana 10. 13B-G6 Klein Salomon, Dietla 83. 136-67 Urząd Pocztowy Nr. I, Wielopole 2. 136-69 Marcjanek Franciszek, dr., lek. cbor. skórn. i wener., Radziwiłłowska 19. 136-70 Horowitz Salomon, Bonerowska 11. 136-71 Rimlerowa Jadwiga, Sienna 2. 136-72 Brandstater Lazar, Stradom 27. 136-73 Włodek Józef, Karmelicka 44. 136-74 Król Piotr, inż., Konopnickiej ...
 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 468 {d3534}
  ... , św. Gertrudy 29. — Samuel, kupiec, św. Sebastjana 5. Dressner Jakób, kupiec, Izaaka 3. Dreszer Marjan, urz. Kasy Oszezędn., św. Tomasza 22. — Piotr, majster szewski, Krupnicza 28. Dretler Berta, naucz. szk. zaw., Ujejskie- go 8. Drewnioka Helena, kupcowa, dr. Zamen- hofa 9. Drexler Józef, majster rymarski, św. Se- bastjana 16. Dreziński Jan, okr. wizyt, szk., Król. Jadwi- gi 78. — Karol, urz. kol., Krowoderska 29. Dręga Mieczysław, urzędn. skarb., Rako- wicka 4. Driller Rubin, dyr. zakł. przem., św. Se- bastjana 10. Draba Marja, wdowa po doc. U. J., Bracka 10. Drobner Bolesław, dr. urz. pryw., szef biu- ra, Straszewskiego 25. — Eugenjusz, urz. pryw., Bosacka 7. — Jakób, kupiec, Starowiślna 37. — Karolina, wdowa po adwok., Bracka 7. — Lola, urz. pryw ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 438 {d696}
  ... , Podbrzezie 4. Dreyfuss Józef, fryzjer, Smoleńsk 27. — Leon, fryzjer, Smolki 13. • Drezdner Jozua, handlowiec, Dwernickiego 1. Dreziński Jan, okr. wizyt, szk., Król. Jadwigi 78. — Karol, urz. kol., Krowoderska 29. Drezner Symche, kupiec, Miodowa 19. Dreździk Stanisława, krawcowa, P. Michałowskiego 2. Dręga Mieczysław, urzędn. skarb., Wałowa 3. Dridlich Emil, fryzjer, Rękawka 45. Driller Rubin, dyr. zakł. przem., św. Sebastjana 10, tel. 136-65. Dringer Chaim, masarz, Wita Stwosza 11. Droba Marja. wdowa po doc. U. .1., Bracka 10, tel. ; 121-91. Drobek Jan. funkcj. kol.. Lwowska 45. Drobner Abraham, pryw., Orzeszkowej 10. — Bolesław, dr. urz. pryw., szef biura, Straszewskiego 25, lei. 136-20. — Eugenjusz, urz. pryw., al. Krasińskiego 22. — Gustaw, handlowiec. Starowiślna 38. — Jakób ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 281 {d20}
  ... Urryfu* Józel fryzjrr, 1'utełsk* (7. Drryfui* Jakób rrktauralor, Dietlowtka „Aatwja", Drrzdner Jótef kupiec i właic realn., VartrwiilAa 37. Drezińiki Jan kierownik izkoły i wizytator, Kr, Jadwigi 78, Karol urz. kolrj.. Krowoderska 29-Drezner Helena handl. węgla, Józefa II, — Ju^* kupiec, Św. Gertrudy 29. Simche jubiler, Miodowa 17. Drik Alfred majster szewiki, Czarnowiejska 32. Driller Rubin kupiec, iw. Sebastjana 32. TeL 3132. Dringer Maks pokostnik. Podbrzezie 8. Droba Marja wdowa po docencie Uniw. Jag, Bracka 10. Tel. 2191. Drobenko Rudolf dr urzędnik skarbowy, Konarskiego 6. Drobisz Jan krawiec, Barska 57. D rob ner Abraham kupiec, Orzeszkowej 10. Drobner Bolesław dr dyr. firmy i wlaśc droguerji, Straszewskiego 25- Tel. 415. — Czesława dr lekarz dentysta, Karmelicka 46. — Jakób kupiec ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 431 {d20}
  ... Grodzka 35. Sikorska Helena, Szewska 22. Skopiński Antoni, Grodzka 32. Tel. 2162. Stiel Henryk, Rynek Podgórski 4. Tel. 3369. Tomaszewski Stanisław, Zwierzyniecka 4. Waśniewski Kazimierz, Rynek Podgórski 3. Wilkosz Jakób, Karmelicka 15. Tel. 532-Wiszniewski Konstanty „Pod gwiazdą", Ska z ogr. odp., Florjańska 15. Tel. 31. Zopoth Franciszek, Sienna 12. Drożdży fabrykacja i sprzedaż. Beitscher Afon, pl. Nowy 4. Driller Rubin, Skawińska 11. Tel. 3132. Hasenlauf Wolf, Twardowskiego 12. Katz Saul, Szeroka 27. Krakowska Fabryka Drożdży — Ska z ogr. odp., Nadwiślańska 24. Tel. 1538. Krakowska Parowa Fabr. Drożdży Zbożow., Ska z ogr. odp., Tyniecka 151. Tel, 4161. Lubling Efroim, Miodowa 10. Ogorzały Kazimierz, Szczepańska 11. Tel. 3004. Reinhold Pinkus, Józefa 16. Rosenberg Pinkus, Starowiślna ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Driller family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org