Records of the Dubovy family in the All Galicia Database

There are currently 146 records for the surname Dubovy (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Jankel DUBOWY
  death record from Stanisławów Jewish Deaths (1845-1863)
 • Izrael DUBOWY, son of Chaim
  1822 birth record from Jagielnica Jewish Births (1817-1859), Birth Index Book (1896)
 • Hersz DUBOWY
  1846 tax record from Załoźce Purchasers of Vodka (June 1846)
 • Mordche DUBOWY
  1848 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1845-1869)
 • Ester DUBOWA, daughter of Aron DUBOWY and Blima DUBOWA
  1868 birth record from Fond 424 Jewish Births (various towns), part 2 (1890-1911)
 • [infant], son of Schmerl DUBOWY and Duba
  1868 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1845-1869)
 • Sara LEWINTER
  1873 census record from Tarnopol Jewish Residents (surnames G-N, S, T, V) (1930s)
 • Israel Aron NUSSBAUM, son of Elie and Chaje Rachel DUBOWE
  1874 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Moses Hersch NUSBAUM, son of Elias and Chana Beila DUBOWE
  1875 birth record from Zbaraż Jewish Births (1815-1876, 1897, 1899, 1906-1912)
 • Wolf DUBOWY, son of Israel DUBOWY and Hencie DUBOWY
  1878 birth record from Jezierna Jewish Births (1876-1886)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 146 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dubovy family:

There are 5 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
DUB in
Burshtyn, Ukraine
GG Member Elkins Park, PA
USA
May 9, 2019
DUB in
Rohatyn, Ukraine
GG Member Elkins Park, PA
USA
May 9, 2019

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dubovy family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 184 search results for the surname Dubovy at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 36 {d141}
  ... 7, tel. 283-99. Dr Chmura Stanisław, Łyczakowska 34. Lek. Cholewa Teofil, Kulparków — Zakład, tel. 200-58. Dr Czapliński Leon, Lw. Dzieci, 57 a. Dr Czarmk Leszek, Rewakowicza 12. Dr Czynciel Stanisław, Kraszewskiego 21, tel. 249-30. Dr Damelski Zygmunt, Pasieczna 29, tel. 228-08. Dr Długosz Henryk, Ujejskiego 5, tel. 118-56. Dr Doliński Eugeniusz, Potockiego 28, tel. 223-53. Dr Dubowy Michał, Kościuszki 4. Dr Duda Rudolf, Łyczakowska 106, tel. 210-18. Dr Dżułyński Witold, Łyczakowska 101, tel. 275-56. Dr Ehrlich Seweryn, Piłsudskiego 11 a. Dr Engelkreis W., Łyczakowska 24 a, tel. 253-19. Dr Feuer Józef, Źródlana 51, tel. 285-62. Dr Feuetstein Neuman N., SwięŁokrzycka 23, tel. 224-71. Dr Friedfeld Herman, Wałowa 23, tel. 270-12. Dr Friedman Ignacy, Gen. Tokarzewskiego 87. Dr Gimpel ...
 • 1914 Galicia, Bukowina, and Duchy of Krakow Gazetteer, image 60 {d288}
  ... j i Urząd podat.l Urząd parafialny Ludność Urząd pocztów y Odl. kim, Urząd j telegraficzny Odl. kim. Właściciel posiadłości Dmytrowice Loś z Kątami. 1 ; 1 ! t Koniuszkami iZagrJdkami w. Mośt-iska Sąd. Wisznia 1. Sąd. Wisznia g. loco 126-2 ! Sąd. Wisznia 4-5 Sąd. Wisznia 4-5 Cecylia hr. Konarska Dmytrzc w. Lwów Szczerzec 1. Szczerzec g. loco 1537 Czerkasy — Szczerzec 60 Konstanty br. Brunicki Dniestizyk dubowy w. Turka n St. Turka 11 St. g. loco 635 Lomna 5-8 Lomna 5-8 B. Kampf, I.Tlnimin i wspł Dnioetrzyk hołowiocki w. Turka n/St. Turka n/St. g. loco 643 Lomna 4-C Łomu aa 4-6 Meier Scheiner Dniestrzyk p. Mosty Dolicza z Kowalami. Lupą i Mysanami w. Jarosław Sieniawa ł. Sieniawa g. loco 1005 Adamówka 60 Adamówka 60 Adam ks. Czartoryski Dobczyce z Gaikiem m. Wieliczka ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 89 {d694}
  ... elektr. m. Łobzowska 9. Dubiecka Paulina, nauczycielka. Grodzka 54. Dubiecki Maryan, literat, prof. kursów im. Baranieckiego, Jabłowskich 20. Dubiel Jan, murarz, Łobzów 24. — Józef. wł. dorożek. XIX, Żółkiewskiego 85. Dubil Stefan, urz. poczt, XII, Kościuszki 20. Dubiński Naftali, tandeciarz, Warschauera 11. Dubis Helena, wdowa po zecerze, XI, Pułaskiego 3. Dubowski Julian, słuch, praw, Asnyka 3. i Dubowy Franciszek, słuch. praw. Librowszczyzna 6. Duchan Antoni, litograf, Kochanowskiego 14. Ducker Abraham, kupiec, św. Sebastyana 4. Duckler Salomon, urz. pryw, Dietla 19. — Salomon, wł. realn, handl. korali, Józefa 1. Duczymiński Jan, słuch. praw. XIII, na Salwatorze. Duda Antoni, murarz. Zwierzyniec 161. — dr. Franciszek, adjukt archiw. kraj, Batorego 1. — Franciszek, m. kaflarski, XIII ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 127 {d3374}
  ... mai., Głęboka 16. — Leon, urzęd. pryw., Wagilewicza 8. — Wiktor, inż., Wagilewicza 8. Dubik Kamilla, wd., Szeptyckich 103. Dubil Adam, urzęd. Wydz. krajów., Snopkowska 10. — Józef, emer., Żółkiewska 153. Dubin Marcela, wd., Na Bajki 23. Dubiniak Jan, woź., Szeptyckich 19. Dubiński Józef, urzęd. Tow. „Wisła", Potockiego 7. Dubowski Franciszek, dr., dyr. Kas. kr., Kadecka 2. Dubowy Chaim, kup., Żółkiewska 153. Dubowy Joachim, agent handl., Szpi- talna 18. Dubrawska Helena, wdowa po rewid., Chodorowskiego 2. Dubrawski Franciszek, naucz., Zba- razka 4. — Konstanty, podurzęd. poczt., Ka- sztelańska 9. Dubs Izydor, kup,, pl. Strzelecki 15. — Majer, kup., Pod Dębem 24. — Maks, prac. kołdr., Słoneczna 45. — Saul. kup., Kościuszki 20. Dubska ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 108 {d13}
  ... Bernard, urzęd. asek. Wagilewicza 8. — Józef, emer. inspek. kolej. Wagilewicza 8. — Leon, urzęd.pry w.Wagilewicza8. Dubik Kamila, wdowa po urzęd. Rycerska 33. Dubil Adam, urzędn. Wydz. kraj. Snopkowska 10. Dubin Marcela, emer. Krupiarska 41. Dubiniak Jan, woźny, Szeptyckich 19 Dublewski Stanisław, zecer, Krupiarska 5. Dubowski Franciszek, dr. Dyr. kraj. Centr. kasy, Krasickich 6. Dubowy Chaim, kupiec, Żółkiewska 153. — Joachim, agent hand. Szpitalnal 8-Dubrawska Helena, wdowa po rewid. Chodorowskiego 2. Dubrawski Franciszek, naucz. Zba-razka 4. — Konstanty, podurz. poczt. Kasztelańska 9. Dubs Izydor, kup. pl. Strzelecki 15. — Majej, kup. Pod Dębem 24. — Maks, kołdr. Słoneczna 45. Dubski Ludwik, emer. urzęd. kolej. Szeptyckich 74. — Piotr, złot. Sapiehy 85. Dubsky Wilchelm, adjunkt ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dubovy family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org