Records of the Dziadura family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Dziadura (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Dziadura family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Dziadura family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 174 search results for the surname Dziadura at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 344 {d696}
  ... w Krakowie (423). 14 11 Nalepa z Chojnackich Katarzyna (190). parcele. 36 9 Galiszkiewicz z Nalepów Marja (32|. 38 204 Gałuszkówna Józefa (381). 40 Michalski Kazimierz i Polska Ska Inży- nierów „Wektor", Ska z ogr. odpow. w Warszawie (441). 42 59 Patrz ul. Masarska 1. Naroinlk nl. Masarskiej. 44 71 Kleinkopf Simche i Feigla (168|. 46 265 Marzec z Buczaków Helena (1691. 48 73 Drżał Feliks i Marja (170). 50 86 Dziadur Flurjan (1801. Ulica WIŚLNA — Dz. I. Narożnik ul. św. Anuy. 1 191 Patrz ul. iw. Anny 2. 3 176 Dr. Bednarski Tadeusz i Helena z Retin- gerów (4811. 5 177 Kozłowska z Borzęckich Zofja, Tadeusz, Kazimierz, Mieczysław, Czesław. Zygmunl i Bocheńska z Kozłowskich Marja (4801. 7 178 Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (4791. Narożnik ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 443 {d696}
  ... Dziadkiewicz Józef, urz., Dajwór 25. — Zdzisław, urz. pryw., Dajwór 25. Dziadkowiec Józef, szewc, Wawel 8. Dziadoń Franciszek, emeryt Mgtu, Boczna 6. — Jan, em. miejski, al. Mickiewicza 41. — Jan Kazimierz, drukarz, Lubomirskiego 3. — Paweł, absolw. Wyższ. Szk. Przem., al. Mickiewicza 41. — Piotr, technik, aL Mickiewicza 41. — Władysław, wł. zakł. szewsk., al. Mickiewicza 41. Dziador Jakób, funkcj. tramwaj., Krasickiego 10. — Władysław, urz. pryw., Krasickiego 10. Dziadosz Jan, ogrodnik. Rakowicka 35. — Józef, urzędn. pryw.. Król. Jadwigi 29. Dziadur Florjan, przem. saraoch., Wiślisko 50. — Wincenty, odlewacz. Mogilska 71. Dziadzia Władysław, woźny P. K. O., Zyblikiewicza 5. Działkiewicz Katarzyna, prac. Mglu, Lubicz 13. Działocha Aleksander, podof. zaw. W. P., Kopiec Kościuszki, koszary ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 796 {d696}
  ... poczt.. Szlak 41. — Helena, naucz.. Szlak 41. - Marja. emer.. Długa 12. — Zofja. naucz., św. Kingi 6. /aćwilichowski Jan, dr., asyst. l'. J.. św. Kingi 6. /.adęcka El/biela. urzędniczka. Kalwaryjska 83. — Józefa, krawcowa. Kurniki 5. — Wanda, pom. kraw.. Slroma 10. Zadęcki F'ranciszek. dr., adwokat. Czysta 21. Ignacy, urz. Maglu. Kremerowska 10. tel. 110-51. Tadeusz, handlowiec. Grzegórzecka 11. Zadora Jan. czel. stolarski. Podzamcze 30. Karol. eksp. druków. Florjańska 53. Marjan. funkc. Monop. Tyl.. Mazowiecka 14. Slanisław. lakiernik. Mazowiecka 60. Zadrazil Kazimierz. I'olocheniigraf. Zwierzyniecka 30. Zadrazil Slefan. szofer. Zwierzyniecka 30. Zaduia Michał, funkc. Iramwaj.. pl. Przystanek 3. Zagajewska Janina, urzędu, poczl.. pl. Szczepański 2. Zagała Jan. moiiler-szofcr. Miedziana ...
 • Baranow Yizkor Book (1964), image 243 {y32}
  ... starting was "Vayikro" (Leviticus). The child's beginning to learn Chumosh was an occasion for celebration. Candies and cookies were to be distributed among the classmates and on the Sabbath neighbors and family were invited to share in the celebration. The child sat in Cheder all day. Contrary to supposition, it was not too strenuous on the child. The studies weren't difficult and the time spent over the Sidur (prayer book—primers were not available in Baranow) was in short intervals. On the other hand the child was always in company of friends—children of his own age, and from early childhood he acquired the social habit of adaption and accommodation. The older the child became, the more strenuous his studies and the more severe the discipline. At the age of nine (9) he would rise about ...
 • Rzeszow Yizkor Book (1967), image 741 {y74}
  ... were mandatory through the Public School system of Austrian Galicia. At the beginning of the 20th century the United States Government introduced a literacy test as a pre-requisite for immigration into the country. The read-ing and writing of Yiddish or Hebrew was then ac-cepted as meeting this ruling. Even the lowliest a-mong Jews was able to read his daily prayers in the Siddur, and could write in Yiddish. Guardians of the laws, rules and regulations of Jewish community life were at that time the Govern-ment-approved Chief Rabbi, the Satanover Rav, and his associates in the Shuts and the Bet Din, the Jewish autonomous judiciary. The Readers in prayer (Baalei Tcfilla) and Readers of the Torah Scrolls, as well as the Cantors, were subject to the approval of these religious ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Dziadura family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org