Records of the Ehelberg family in the All Galicia Database

There are currently 50 records for the surname Ehelberg (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Samuel PAPESZ and Amelie ELBERG
  1805 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Samuel PAPESZ and Amilie ELBERG
  1805 marriage record from Lwów Jewish Marriages (1801-1866)
 • Wolf GELBERG
  1820 property record from Przemyśl, City, Franciscan Survey (1819-1820)
 • Saul GELBERG
  1831 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Antschel, son of Leib GELBERG
  1834 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Anschel, son of Leib GELBERG
  1834 death record from Brody Jewish Deaths (1815-1861)
 • Ester Ribeca, daughter of Leib GELBERG
  1835 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Chaje ELLBERG
  1836 death record from Tarnopol Jewish Deaths (1834-1845)
 • Rifke ELBERG
  1838 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Beile, daughter of Leib GELBERG
  1840 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 50 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Ehelberg family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Ehelberg family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 9 search results for the surname Ehelberg at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 34 {d3353}
  ... Zuckcrkandcl H., towar, tekst 41-34 Zuckcrkandcl M., Dr. lek.------------ Acker J„ skl. galant. 81-16 Menkes i Menkes A.,- tow. blaw. 50-71 „Augarten", proccd. prze-‹ woz. Gutwirth blaw. . Ehelberg Uram S. 35-01 L., hurt, tow.' 38-74 30-01 55-79 27-69 11-48 w M. A.. skl. korz. Stadler J., mat. bud. Werner D., b. sped. Blatt A., ' ajcn. ' komis. handl. 72-19 ...
 • 1925/1926 Lwow V Gymnasium Report (Stanislaw Zolkiewski), image 22 {s112}
  ... Mendel Tomaszewski Władysław Trojanowski Marjan Tuch MaksTmüjan Veit Rudolf Weinbaum Mieczysław Wilgosiewicz Tadeusz Zellermeier Karol Zinober Mojżesz b) Mały Jan (wyst. Ifil 1926) c) Stark Emanuel (jęz. poL). cj Czernik Franciszek Józef Pełechacz Ludwik Maksymiljan Sobołta Marjan Mikołaj Klasa Ib (29). s) Bednarski Szczepan Borus Jan Brezöeü Mieczysław Mar/az? Czudnowski Aron Józef Dombrycz Adam Mieczysław Ehelberg Natan Herman Gottfried Jzak Gros Joachim Leon Jahn Alfred Stanisław Kłęk Edward Kazimierz Łów Mojżesz Lustig Markus Herman Maik Józef Stanisław Maśluk Kazimierz Wojciech Mroczkowski Mieczysław Józef Müblrad Salo Pfeffer Gerszon Pordes Markus Pysznik Stanisław Samborski Jan Seńkowski Władysław Stupiński Zdzisław Michał c) Baron Karol Qcz. pol.) Indyk Simche (jęz. pol.) Lublin ...
 • 1913 Galicia Business Directory, image 286 {d140} notes
  ... ° Śliski Hilary. Podniajerz (p. Stary Sącz). Łukasz Aleksander. Prdinanasterz (p. Bobrka). Humeńczuk Wasyl. Podniestrzany (p. Chodorów). Holak Hayvryło. Podrzecze (p. St. Sącz). Decker Bernard. Podwoloczyska to. Orlita Władysław (ul. Tarnopolska). Podwysoka (p. Śniatvn). Petrowski Stanisław. Polanka to. Kasza Franciszek. Polany (p. Krempna). Faiks Leon. Poluchów wielki (p. Gliniany). Eichelberg Franc. Pomorzany xr. Bajkowski Tomasz. ° Jaworowski Władysław. ° Rzuczkowski Jan. Porąbka (p. Dobra). Adamczyk Jan. ° Pała Jan. Porąbka to. Gałuszka Franciszek. Poręba wielka (p. Dobra). Cichański Kazimierz. ° Zapała Jan. ° Złydaszyk Andrzej. Porohy (p. Sołotwina). Bauer Hieronim. ° Moczary Jan. Poronin to. Chowaniec Jan. ° Szostak Filip ° Ustupski Jan. Posada olchowska to. Bar Ludy\ik Potoczek ...
 • 1913 Galicia Business Directory (Copy 2), image 289 {d3404}
  ... (p. Stary Sącz). Łukasz Aleksander. Podmanasterz (p. Bobrka). Humeńczuk Wasyl. Podniestrzany (p. Chodorów). Holak Hawryło. Podrzecze (p. St. Sącz). Decker Bernard. Podwołoczyska to. Orlita Władysław (ul. Tar- nopolska). Podwysoka (p. Sniatyn). Petrowski Stanisław. Polanka to. Kasza Franciszek. Polany (p. Krempna). Faiks Leon. Poluchów wielki (p. Gliniany). Eichelberg Franc. Pomorzany '&›. Bajkowski Tomasz. 0 Jaworowski Władysław. 0 Rzuczkowski Jan. Porąbka (p. Dobra). Adamczyk Jan. 0 Pała Jan. Porąbka to. Gałuszka Franciszek. Poręba wielka (p. Dobra). Cichański Kazimierz. # Zapała Jan. 0 Złydaszyk Andrzej. Porohy (p. Sołotwina). Bauer Hieronim. 0 Mo- czary Jan. Poronin to. Chowaniec Jan. 0 Szostak Filip. 0 Ustupski ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 350 {d691}
  ... , 29 go Listopada 50 — Zygmunt, urzęd. pryw. Janowski 14 Eibel Makaymilian, urz. pryw, Gródecka 14 — Gustaw, huchaltar, Boimów 10. Eibeuschütz Artur, urz. Banku Związk , A-nyka 9 — Karol, urz pryw, Kohnowska 1 Eibin Józef Edward, prywatysta. Pańska 19 Eichel Daniel, kupiec, Rzeżnicka 8, — Herman, krawiec sw Antoniego 9 — Leon, nancz. Antoniego 9. — Regina, naucz, Bernsteina 14. Eichelberg Daniel, typograf, Batorego 34 Eichelberger Jan, wł. drukarni. Żółkiewska 38 Eichler Abraham, wł. domu. Żółkiewska 34 — Herman, rzeźnik. Słoneczna 6. — Sali, wspótatc. realn, Za Zbrojownią 5 Eichmann Meier, handlarz, Żółkiewska 18 Eichorn Franciszek, rysownik, Boczkowskiego 5 Eidles Edward, mechanik, JózefaU 8. — Jakób, agent handlowy, Klonowicza 7. EideUtein Mojżesz, złotnik. Szpitalna 18. Eidelheit Józef ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Ehelberg family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org