Records of the Eisenkopf family in the All Galicia Database

There are currently 20 records for the surname Eisenkopf (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Ester HAZENKOPF, daughter of Szulem HAZENKOPF and Leie
  1844 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Ratze HAZENKOPF, daughter of Szulem HAZENKOPF and Leia
  1847 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Marim WEINMAN, daughter of Maier WEINMAN and Sara HASENKOPF
  1849 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Berel EHLZWEIG, son of Szlome EHLZWEIG and Freide HAZENKOPF
  1850 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Nachum HASENKOP, son of Schulem HASENKOPF and Leie
  1851 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Natan HAUSMAN, son of Abrahm HAUSMAN and Tile HASENKOPF
  1851 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Chaim HASENKOPF, son of Moses and Mindel OSTERWEIL
  1857 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Salmen HAUSMAN, son of Abraham and Tille HAUSENKOPF
  1858 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Chaskl HAUSMAN, son of Abraham and Tille HASENKOPF
  1860 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Feige AMSTERDAM, daughter of Schmaya and Hene HASENKOPF
  1860 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 20 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Eisenkopf family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Eisenkopf family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 111 search results for the surname Eisenkopf at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1887 Galicia Schematism, image 390 {d822}
  ... 5, 116 [Ehrlich Daniel 255, 366. — Franeiszek 474. — Herz 367 430. Ehr man Artur 467. |Eihensehütz Emil 107,114 1 — Markus 119, — Zygmunt 111. Eiohel Mojżesz 51, 90. [Eiehler Wilhelm 466. Eiehenkatz Mojżesz 416. lEiebborn Ferdynand 441. [Eigner Antoni 483. EiJardi Antoni 115. Eiselt Jan 355, 478, — Ludwik 63. (Eisen Awigdor 318. Eisen Ferdynand 65. Eisenhaeb Stanisława 368. Eiseubeiser Karol 157. Eisenberg Alojźy 115, 116. — Anna 1.'2. — Jakób 445. [Eisner Henryk 468. — Hugon 468. — Robert 467. lEitelberg Bruno 33, 449-7 Eitner Ludwik 285. Ejdziałowiez Tadeusz 546. Ekielski Józef 308, 551. — Hapoleon 320. — Władysław 340,? lEkstein Jakób 228, 229, 362 [E lektorowi cz Cyryl 425. — Emil 444. — Franciszek ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 111 {d141}
  ... przy' Jarocin Nisko Kuszyna Śr. Rudnik Ulanów Rzeszów Kurzyna Mała r. Oleksaki os Jarocin p. Ulanów t Jaworów Szkłc Jaworów Jaworów Cetula 2 Przemyśl Jaworów r. Olszanica Olsr nim Olszanica g. Lesko Hartfeld e. Olszanica Lesko Olszanica Olszanica 1 Sanok Uherce r. Olszanica Olszanica Hi , Stefkowa g. Mizyiiec r. g. Mi vniec Mi ■yniec Przemyśl Mi/yniec Hermano- izankov. c Przemyśl 'l«wani wice 15 Sambor !f n. Olszanik Olszanik Sambor Sambor Czerchaw "i Sambor 11 Sambor Czukiew r. Olszanka g. w. Raw‹. Ruska Potylicz Huta Zie- Niemirów Lwów Potylicz r. Ol^anka Potylicz lona 8 Przemyśl Przemyśl Olszany Przemyśl Krasiczyn Przemyśl 14 Krasiczyn r. Olszany Olszany Lubaczów Lwów Olszany g. Dzików Lubaczów Nowa Nowa Oleszyce r. Onyszki ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 112 {d141}
  ... Sanok Olchowiec Polana Przy' Jarocin Nisko Kuszyna Śr. Rudnik Ulanów Rzeszów Kurzyna Mała r. Oleksaki os. Jarocin p. Ulanów t Szkłc Jaworów Jaworów Cetula 2 Jaworów Przemyśl Jaworów r. Olszanica Olszanica Olszanica g. Lesko Hartfeld e. Olszanica Lesko Olszanica Olszanica 1 Sanok Uherce r. Olszanica Olszanica Stcfkowa g. Miżyiiec r.g. Mi y»iec Przemyśl Miżyniec Hermano- . • izankow c Pi zemyśl 'K/ani Mi vniec wice 15 Sambor lt n. Olszanik Olszanik Sambor Sambor Czerchaw i Sambor 11 Sambor Czukiew r. Olszanka g. w. RaWa Ruska Potylicz Huta Zie- Niemirów Lwów Potylicz r. Olszanka Potylicz lona 8 Przemyśl Przemyśl Olszany Przemyśl Krasiczyn Przemyśl 14 Krasiczyn r. Olszany Olszany Lubaczów Lwów Olszany g. Dzików Lubaczów Nowa Nowa ...
 • 1912 Galicia Schematism, image 303 {d855} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... Jus Ludwik. — Kipa Emil. — Nimysł Joachim. — Wójcik Franeiszek, ks, zast. ka- tech rz. kat ; — Eustachiewiez Stanisław. — kowalski Stanisław. — Freilich Arnold, dr. fil — Grochmalicki Jan dr fil. — Krischke Franciszek — Lewicki Stanisław. — Nowak Piotr, ks. zast kat rz kat. Nauczyciele przedmiotów nadobowiązk. Janczyk Franciszek, dla iysunkow Kipa Emil, dla dziejów ojczystych Eustachiewiez Stanisław I a dziej ojcz. .Krzyżanowski Szczęsny, dla jez. fninc. Skoiiiekski piotr, 0,*5› dlajęz ruskiego. Szumski Emil, dla jęz. angielskiego. Pisiewicz Julian dla stenogram. Kinalski Antoni, dla śpiewu. 1 sługa szkolny, 3 pomocnicy. 0. k. (iimuazynm ...
 • 1897 Galicia Schematism, image 123 {d440}
  ... . Marczyńska Aldona. Rudawa. Mach Matylda Ruska wieś. Kublin Stanisław. Rybotycze. Fasstnacht Paulina. Rychwałd. Łabędź Leon. Ryezów, dworzec. Posada nieobsadzona. jRytro. Fenz Jan. [Ryglice. Konopiński Jan. Rzegocina. Ellnain Karol. Rzepiennik strzyżewski. Fischer Józef. Rzuchowa. Zarzycka Ludwika. .Sichow. Smyezyński Franciszek. 'Siedlce. Dąbrowska Olga. Sierosławice. Halla Jan. iSienków k. Radziechowa. Miehniewicz { Marya. •Sinków. Schmidt Albert. jSkołyszyn. Stachiewiez Stanisław. Skoryki. Łaski Stanisław. :Skrzydlna. Białkowska Marya. jSkwarzawa. Majeranowski Tytus. [Siemień. Pilarz Franciszek. [Sławsko dworzec. Prochaska Józef. Sl'oboda. Wagner Zygmunt. Słobudka leśna. Sagueka Stefania. Słowita. Imrychowski Julian. Smorze. Jarosiewicz Mileeyusz. Śnietnica. Kraczmann Malwina. Słoboda ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Eisenkopf family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org