Records of the Ellend family in the All Galicia Database

There are currently 215 records for the surname Ellend (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Herman ELLEND, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • [no given name] TOMCZYCHA JLINOWA
  1787 property record from Zbaraż Josephine Survey (1787)
 • Zaywel ELIM
  1790 property record from Bohorodczany Josephine Survey (1790)
 • Bunem, son of Salam. ILEM and -
  1806 birth record from Lwów Jewish Births (1805-1872)
 • Bunem, son of Berel ILEM
  1806 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Leiser, son of Simche ELLEN
  1806 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Nechom. ILEM
  1811 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Ettie Rachel ILM [ILEM]?, daughter of Berl
  1813 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Löb ILLEM
  1813 death record from Lwów Jewish Deaths (1805-1880)
 • Nathan, son of Osias HELLIN
  1816 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 215 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Ellend family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Ellend family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 174 search results for the surname Ellend at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 447 {d696}
  ... Kraszewskiego 9. | — Wojciech, mistrz szewski. Murowana 8. | Eliasiewicz Aurelja, emer. naucz., Marjewskiego 13. —- Marceli, dr., lekarz. Szpitalna 18. Eliasowitz Dora, krawcowa, Józefa 27. Eljasz Wanda, em. dyr. szk.. Loretańska 18. Eljaszowicz Hirsch, krawiec, św. Gertrudy 21. — Rozalja, krawcowa, św. Gertrudy 21. Elkin Bernard, urz. pryw., Arjańska 8. — Schmerl, spedytor. Krakowska 31, teł. 126-24. Ellend Helena, modniarka, Dietlowska 44. — Herman, kupiec, Dietlowska 44, tel. 126-43. Ellnain Kazimierz, oficer W. P., Rynek Główny 44. Klowicz Beer, kupiec. Długosza 13. Elsner Abraham, technik dent.. Rękawka 41. — Adolf, urz. Rękawka 41. — Berta, wdowa, Lanckorońska 2. — Henryk, handlowiec, Skawińska-Boczna 12. — Jakób, kupiec. Lwowska 52. — Józef, przemysłowiec, Wolska 24, tel. 143-96 ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 450 {d20}
  ... Leroch, Zyblikiewicza 15. Aronsohn Irena, Rynek Dębnicki 7. Balińska Anna, Krakusa 18. Bartsch Zofja, Starowiślna 8- Berenkopf Helena, Rynek Podgórski 1. Betz Lola, Karmelicka 30. Biegańska Stefanja, Rynek Gł. 8. Bierer Tauba, pl. Matejki 6. Blaugrund Rozalja, św. Tomasza 11. Buch Fanny, Św. Sebastjana 17. Czekieruk Janina, Florjańska 35. Darzewska Karolina, Krzywa 6. Edelstein Chana, Rab. Meiselsa 18. Ellend Hendla (Helena), Dietłowska 44. Fachenbaut Sachs Regina, Św. Sebastjana 33. Figatner Małka Marja, św. Idziego 3. Gałdeńska Marja, Florjańska 1. Geiger Franciszka, Grodzka 35. Gelb Adolf Abraham, Rynek Gł. 17. Goldman Izrael, Stradomska 18. Goldstein Helena, Krakowska 7. Goldstein Róża, Florjańska 45. Grzywmska Helena, Szewska 7. Hackbeil Jadwiga, Rynek Gł. 43. Hamhurger Sara, Grodzka ...
 • 1914 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 95 {d694}
  ... 25. Eliasiewicz Lobel. 'pisarz, Dajwór 4. Eliasz Józef, rękawicznik. pl. Dominikański 1. --Radzikowska Tekla, wdowa po artyście malarzu. Karmelicka 23. —1 Wanda, dyrektorka szkoły. Loretańska 18. — Władysław, art. rzeźbiarz. Zakrzówek 61. Eliaszowicz Hirsch. krawiec. Dietla 73. Eliazer Dawid, kupiec, św. Sebastyana 36. Elkan Schmerl, handlarz. Krakowska 35. Elle Chaim. szklarz, Augustyańska 19. Ellend Helena, modniarka, Dietlowska 44. — Hermann, kupiec, Dietlowska 44. — Józef, woźny sąd, XII, Filarecka 17. Elhng Jakób, urzędn. bank, Pl. Dominikański 1. Ellinger Eleonora, wdowa po dyr. szkoły, Straszewskiego 12. — Wincenta, emer. nauczycielka, Dietla 107. Elsenberg Henryk, docent Un. Jag., Elsner Chaim, kuśnierz, Dajwór 4. — Kalman, handl. koni, pl. Groble 20. T. 2016. — Natan, malarz ...
 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 99 {d693}
  ... Fliasiewicz Lobel. pisarz, Dajwor 4. Fhasz lozef. rękaw iczmk, pl. Dominikański 1 — -Radzikowska Tekla, wdowa po artyście malarzu. Karmelicka 23 — Wanda, dyrek szkoły. Loretańska 18. Władysław, art rzezb'arz. Zakrzówek 61. Miaszowicz Hirsch. krawiec. Dietla 73. Pliazer Dawid, buchalter, skawińska 12 Plkan Schmerl. handlarz Krakowska 35. bile Ch«m. szklarz. Augusty ańska 19. Ellend Helena, modmarką. Dietlowska 44 — Hermann, kupiec. Dietlowska 44 — lózef, woźny sąd, XII, 1 ilarecka 17 I Flluig Jakób. urzędn bank. Pl Dominikański 1. Llhnger Flennora, wdowa po dyr szkoły, Straszewskiego 12. — Wincenta, emer nauczycielka, Dietla H»7 Flsenberg Henryk, docent Un Jag, Warszawskie238. flsner Chaim, kuśnierz, Dajwór 4. — Kalman. handlarz kom. pl. Groble 20. — Natan, malarz pokoi, Batorego ...
 • 1912 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 94 {d692}
  ... handl, ul. Estery 8. Elgiet Szabse, piekarz. Wolnica U. Eliazer Dawid, buchalter. Skawińska 12. Eliasiewicz Löbel, pisarz, Dajwór 4. Eliaszowa-Radzikowska Tekla, wdowa po artyście malarzu. Karmelicka 23. Eliaszówna Wanda, dyrektorka szkoły. Loretańska 18. Eliasz Józef, rękawicznik. pl. Dominkański 1. Eliarz Władysław, artysta rzeźbiarz, Zakrzówek 61. Elkan Schmerl. handlarz. Krakowska 35. Ellend Helena, modniarka, Dietlowska 44. — Herman, kupiec, Dietlowska 44. Ellinger Eleonora, yvdowa po dyr. szkoły, Straszewskiego 12. Elterlein Stanisław, magister farmacyi. Długa 60. — Marya. wł. realn, Floryańska 47. — Zdzisław, urzęd. Tow. wzaj. ub. Graniczna 4. — Zygmunt, yvłaśc. realn. Długa 60. Elters Beri, handlarz, Józefa 22. — Manes, zegarmistrz, Dietla 64 — Natan, pom. handl, ul. Bożego Ciała ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Ellend family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org