Records of the Engelheim family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Engelheim (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Engelheim family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Engelheim family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 22 search results for the surname Engelheim at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1908 Galicia Schematism, image 205 {d479}
  ... 63. Rada powiatowa w Tarnowie. Członkowie z grupy większych posiadłości. Zborowski Jan. hi-., wł. d. JKrzuczunowicz Włodzimierz, dr Meciński Józef, wł. d, _ [Dietl Leopold, wł. d. Członkowie z grupy najwyżej opodatkowanych kupców i przemysłowców. Schwanenfcld Leon. jMaschler Joachim. Członkowie z grupy gmin miejskich. Bernacki Jan, ks., dr. teol. Goldhamer Eliasz, dr. pr., adw. kraj, Leśniak Franciszek, ks. kan. Eingelheim Adolf, dr. pr., adw. kraj. FunkelsUirn Emil, dr. pr. Lcniek Jan, dyr. giuin. II. Rogoyski Witold, wł. d., burm. Wróblewski Piotr, wł. realn. Wójcicki Antoni,- Szatko Franciszek. Ry puszy liski Janusz, budown. * Zyguliński Miehał, ks. dr. 373 Członkowie z grupy gmin wiejskich. Bardo Józef. Michalik Stanisław. Boryczka Antoni. Wiśniowski Kasper. Zaucha Stanisław ...
 • 1907 Galicia Schematism, image 111 {d478}
  ... cesarskich. Brandstätter Markus Dawid. Frey Zygmunt. Kaempf Alojzy. Pisz Józef Silbiger Juliusz. Sokalski Józef. Paszcza Wincenty. Wierzyeki Hipolit. Zins Samuel. Kusz Józef. Monderer Herman. Styliriski Franciszek. W powiecie ropezyckim. Tłumacz sadowy. Samuel Daniel, dla języka hebrajskiego. Znawcy dla sprawdzenia własnoręczności pisma, dla ksiąg handlowych i rachun kowyeh. Świder Józef. Eingelheim Herman, dla ksiąg handlo wych i rachunkowych. Albrecht Karol. Dusza Jan. Zaprzysiężeni taksatorowie dóbr. W powiecie dąbrowskim. Groinan Leon. W powiecie mieleckim. Ulrich Ludwik. Artwiński Jan. Rydel Józef. Weiner Józef. Hetper Wilhelm. W powiecie dębickim. Kwieciński Apolinary. Bielański Stefan. Hruby Karol. Blażyński Józef. W powiecie pilzneńskim. Heisig Reinhold. Muszyński Walenty. Baar ...
 • 1894 Galicia Schematism, image 222 {d723}
  ... Friedl, zast. wyzn. mojż. — Michałowski Emil, j, w., repr. zaw, naucz, — Gliwa Marcjn, kier, naucz., repr. zaw. nauez, 1 miejsce opróżnione. !. W Tarnowie.1 Przew. Płaziński Leopold, star., j. w. Zast. Benon] Karol, dr., j. w., deL rady powiat Łisp. Lec-h Władysław, prof. szk. real. Człon, Bernaoki Jan, dr., ks. kan., zast. wyzn. rz. kat. — Vayhinger Adolf, del. rady pow. Gsłon. Eingelheim Adolf, dr., j. w„ zast. wyzn, mojż. — Parasiewiez Hipolit, j. w., repr. zaw. nauez,; — Euszczyński Jan, dyr. wydz, szk. żeńsk,, repn zaw. naucz. 64. W Tłumaczu. Przew. Salamon Józef, star., j. w. Zast. Sawa Franciszek, ks., j. w., zast. wyzn. rz. kat. Insp. Kostecki Stanizław, z siedzibą w Stanisławowie. Csłon. Partycki Jan, ks. prob., zast. wyzn. gr. kat, — Puzyna Julian, kniaź, j. w., del. rady ...
 • 1893 Galicia Schematism, image 161 {d1234}
  ... franc. i rossyjs. Chemik sądowy. Chodacki Leopold, aptekarz. Znawcy dla sprawdzenia własnoręczności pisma, dla ksią^ handlowych i rachunkowości. Gabryelski Edward. Schütz Jan. Świder Józef. Migdał Franbiszek. Jaworski Jan. Kühn Karol, dla ksiąg handl. i rach. Starzewski Miecz., „ „ „ Eingelheim Herman, „ „ Kaszka Karol, dla przedm. księgars. Zaprzysiężeni taksatorowie dóbr. W powiecie dąbrowskim. Jaworski Michał. Skrzy szewski Erazm. Kogaliński Mieczysławw. Zieliński Paweł. Sroczyński Bronisław. Wisłocki Erazm. Kogoyski Witold. Kisielewski Seweryn. W powiecie mieleckim. Brandt ...
 • 1892 Galicia Schematism, image 154 {d825} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... Członkowie z grupy gmin miejski cli. Bączkowski Szczęsny, zegarm. 'Rudolf Karol, dr. pr,, i. w. froldhammer Eliasz, dr. pr., adw. brai.lRogoyski Witold, wł. d., burin. Jarocki Feliks, dr. pr., adw. kraj. 'Tomaszek Ludwik, wł. reäln. Kalisz Alfred, dr. mc-d. Trzaskowski Bronisław, emer. dyr. gimn. März Hermann, wł. realn, 0*.-;.»... 1 . Eingelheim Adolf. dr. pr., adw. kraj Walczyński Stanisław, ks, kan. 1 miejsce opróżnione. Członkowie z grupy gmin wiejskich. Baryczka Michał, przeł. gm, Dobrzyński Adolf. wł. A Koeyan Józef, wł. gr. Kopyeiński Adam, ks.. dr. teol. iSzatko Antoni, nacz, gm. Leśniak Franciszek, ks. kan, Mężyk Józef, wł, gr. Mikneiński Jan, dr,, adw. kraj. Prezes. Dobrzyński ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Engelheim family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org