Records of the Engelheim family in the All Galicia Database

Sorry, there are currently no records for the surname Engelheim (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Engelheim family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Engelheim family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 17 search results for the surname Engelheim at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1908 Galicia Schematism, image 205 {d479}
  ... 63. Rada powiatowa w Tarnowie. Członkowie z grupy większych posiadłości. Zborowski Jan. hi-., wł. d. JKrzuczunowicz Włodzimierz, dr Meciński Józef, wł. d, _ [Dietl Leopold, wł. d. Członkowie z grupy najwyżej opodatkowanych kupców i przemysłowców. Schwanenfcld Leon. jMaschler Joachim. Członkowie z grupy gmin miejskich. Bernacki Jan, ks., dr. teol. Goldhamer Eliasz, dr. pr., adw. kraj, Leśniak Franciszek, ks. kan. Eingelheim Adolf, dr. pr., adw. kraj. FunkelsUirn Emil, dr. pr. Lcniek Jan, dyr. giuin. II. Rogoyski Witold, wł. d., burm. Wróblewski Piotr, wł. realn. Wójcicki Antoni,- Szatko Franciszek. Ry puszy liski Janusz, budown. * Zyguliński Miehał, ks. dr. 373 Członkowie z grupy gmin wiejskich. Bardo Józef. Michalik Stanisław. Boryczka Antoni. Wiśniowski Kasper. Zaucha Stanisław ...
 • 1894 Galicia Schematism, image 222 {d723}
  ... Friedl, zast. wyzn. mojż. — Michałowski Emil, j, w., repr. zaw, naucz, — Gliwa Marcjn, kier, naucz., repr. zaw. nauez, 1 miejsce opróżnione. !. W Tarnowie.1 Przew. Płaziński Leopold, star., j. w. Zast. Benon] Karol, dr., j. w., deL rady powiat Łisp. Lec-h Władysław, prof. szk. real. Człon, Bernaoki Jan, dr., ks. kan., zast. wyzn. rz. kat. — Vayhinger Adolf, del. rady pow. Gsłon. Eingelheim Adolf, dr., j. w„ zast. wyzn, mojż. — Parasiewiez Hipolit, j. w., repr. zaw. nauez,; — Euszczyński Jan, dyr. wydz, szk. żeńsk,, repn zaw. naucz. 64. W Tłumaczu. Przew. Salamon Józef, star., j. w. Zast. Sawa Franciszek, ks., j. w., zast. wyzn. rz. kat. Insp. Kostecki Stanizław, z siedzibą w Stanisławowie. Csłon. Partycki Jan, ks. prob., zast. wyzn. gr. kat, — Puzyna Julian, kniaź, j. w., del. rady ...
 • 1893 Galicia Schematism, image 161 {d1234}
  ... franc. i rossyjs. Chemik sądowy. Chodacki Leopold, aptekarz. Znawcy dla sprawdzenia własnoręczności pisma, dla ksią^ handlowych i rachunkowości. Gabryelski Edward. Schütz Jan. Świder Józef. Migdał Franbiszek. Jaworski Jan. Kühn Karol, dla ksiąg handl. i rach. Starzewski Miecz., „ „ „ Eingelheim Herman, „ „ Kaszka Karol, dla przedm. księgars. Zaprzysiężeni taksatorowie dóbr. W powiecie dąbrowskim. Jaworski Michał. Skrzy szewski Erazm. Kogaliński Mieczysławw. Zieliński Paweł. Sroczyński Bronisław. Wisłocki Erazm. Kogoyski Witold. Kisielewski Seweryn. W powiecie mieleckim. Brandt ...
 • 1881 Galicia Schematism, image 149 {d819} [low accuracy OCR due to image quality]
  ... ]. Sadowski Kazimierz. 63. Ruda powiatową w Tarnowie. Członkowie z gTupyr większych posiadłości. Sanguszk- Eustachy, książę, wł d Wy ko wsk i Józef, wł d Potniicki Igna y hr.. wł. d Żelichowski Władysław, wł. d Członkowie z grupy najwyżej opodatkowanych, /. kategorj przemysłu i handlu. Schanzer Henryk, wł. młyna parów. Członkowie z grupy gmin miejskich. Durechowfki Franciszek, obyw miej. Eingelheim Adolf, dr. pr., adw. kraj. Foryst Piotr, dr. pr., ad« kraj. Rudolf Karol, dr. pr., j. w. Kowalski Henryk, dr med. SthiiUer Zygmunt, dr. med. Martnsiewicz J i/t-f. kr. kan. Sjdawiuski Jan, j. w. Marz Herman, kupiec. W dter Leopold, wł. realn. Piętrzy ki Ludwik, dr. pr., adw. kraj. Wisłocki Aleksander notärj. i hurm. Członkowie z grupy gmin wiejskich Gancarz Wojciech, wł. gr. Pieniążek Stanisław ...
 • 1879 Galicia Schematism, image 227 {d438}
  ... , ajent handl. w Tarnowie. John Juljusz August, j. w. Kaczkowski Karol, Dr. pr., naczelnik domu komis, banku galie, dla handl. i przem, wł. d., adw. kraiowy w Tarnowie. Maerz Wilhelm, wł. handl. produkt. w Tarnowie. Mendelsburg Albert, poeoł do rady pańBtwa, wł. weks. komis, i sped. kant., radca miasta, dyr. filii banku naród, wied., człon. Wydz. kasy oszczędn. w Krakowie. Eingelheim Herman, kupiec w Tarnowie. Salamon Jakób, kupiec w Tarnowie. Schönfeld Markus, wł. handl. komis. i spedyc. w Krakowie. WielogórBki W. T. A., wł. handlu galanter. i norym. w Tarnowie. Członkowie ze stanu przemysłowego. Baranowski Teodor, j. w. Baruch Emil, wł. d. i młyn. parów. w Podgórzu. Baruch Gustaw, wł. d. i piekarń, parów. w Podgórzu. Jesefsthal Pinkas, współw. fabryki wódek i likworów w Klaśnie. Maerz ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Engelheim family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org