Records of the Erbstein family in the All Galicia Database

There are currently 5 records for the surname Erbstein (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Leib ERBSTEIN
  1840 death record from Zbaraż Jewish Deaths (1804-1858, 1894-1942)
 • Mendel ERBSTEIN
  1859 death record from Stryj Jewish Deaths (1847-1863)
 • Dawid Wolf ERBSTEIN
  1872 death record from Stryj Jewish Deaths (1864-1876)
 • Markus Juda EPSTEIN, son of Wolf EPSTEIN and Jente
  and Rifka SZKÓLNIK, daughter of Abraham ERBSTEIN and Wittie Golde SZKÓLNIK
  1924 marriage record from Budzanów Jewish Marriages (1853-1908, 1910-1939)
 • Simche ERBSTEIN
  1927 birth record from Sanok Jewish Births (index book) (1864-1939)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 5 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Erbstein family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Erbstein family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 10 search results for the surname Erbstein at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1914 Lwow Address Directory, image 137 {d3374}
  ... Izak, mai. dek., Gródecka 93. — Izrael, urzędnik, Berka 20. — Juda, kupiec, Jałowiec 14. — Samuel, ag. hand., Sykstuska 30. Erben Tekla, wd., pl. Benedyktyński 2. Erber Eugen, ag.. Łyczakowska 20. — Maks, ag. hand., Kotlarska 6. — Markus, kup., Korzeniowskiego 5. Erbes Jan, kancel. skar., Marcina 5. Erbsen Paula, wdowa po dzierż, dóbr., Kochanowskiego 22. Erbst Mendel, kup., Wojciecha 8. Erbstein Antoni, por., Paulinów 3 a. Erdmann Abraham, szczotkarz, Fur- mańska 1. Erdt Emma, wdowa po urzędn. kolei, Żółkiewska 62. — Fryderyka, naucz., Żółkiewska 62. — Ludwik, st. ofic. kol., Gródecka 78. Ergietowski Wawrzyniec, urzęd. zjed. przem. tkack., Wulecka 44. Erlacher Walery, likwid. Bku kraj., radca ces., Senatorska 4. Erlanger br. Ludwik, major, Tarnow- skiego 26. Erlbaum ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 118 {d13}
  ... Jałowiec 14. — Rachel, akusz. Alembeków 16. — Samuel, agent hand.Sykstuska30 Erben Tekla, wdowa, pl. Benedyktyński 2. Erber Eisig, aj. handl. Zamarstynowska 1. — Maks, aj. handl. Kotlarska 6. — Markus, kup. Korzeniowskiego 5 Erbes Jan, kancel. Prok. skarb. Marcina 5. Erbsen Maurycy, dzierż. Kochanowskiego 45. Paula, wdowa po dzierż, dóbr. Kochanowskiego 22. Erbst Mendel, kup. Wojciecha 8. Erbstein Antoni, porucz. Pohulanka5 Erd Ludwik, oficł. kol. Głęboka 14. Erdmann Abraham, szczotk, Fur-mańska 1. Ergietowski Aleksander, agent. Krupiarska 2." — Józef, porucz. Kleparowska 17. — Wawrzyniec, urz. zjedn. przem. tkackiego, Wuiecka 44. Erlacher Walery, likwid. Bku. kraj. radca cesars. Senatorska 4. Erlanger br. Ludwik, major. Tarnowskiego 26. Erlbaum Maks, restaur. Szpitalnal A — Manes, stoi ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 703 {d13}
  ... , maszyn, kolej. Jadwigi 30. Einschenk Józef, kufern. pl.Teodora2 Eisenberg Maks, kup. Boimów 7 — Ozyasz, kup. Grottgera 6. Eisengard Ryszard, porucz. Janowska 96. Eisenscher Izak, dr. kand. adw. Rapaporta 7. Ekhard Edmund, urzęd. Wydz. kr. Gaszyńskiego 69. Elbert Bernard, asyst medyc, Mączna 6. Engel Józef, urzęd. Dyr. kol. Leszczyńskiego 17. Enreich Chaskel, urz. pjyw. Hermana 28. Erbstein Antoni, porucz. KordyanalO f; Falk Herman, dr. lek.,weter. Zamarstynowska 21. Fatz Ludwig, kup. Ziemiałkowskiego 1. Feder Natan, kup. Gródecka 133 Fedyszczak Jan, emer. Boczna Dekerta 16a. Fedyszyn Grzegorz, magaz. kol. Janowska 75. Feig Antoni, szewc, Supińskiego 27 Fein Abraham, urzęd. Wied. Bnku, Gródecka 3. Feinglas Jakób, kup. Żółkiewska 41 Feitel Wal ery a, wd. po inźyn. Staszica 4. Feldblum ...
 • 1895 Lwow II Gymnasium Report (Karol Szajnocha), image 37 {s32}
  ... TatragesellschafŁ Zarys fauny stawów tatrzańskich v- Dr. A. Wierzejski, Rocznik Tow. Tatr. VIIL 1883 *s) Beiträge zur Insectenfauna Galiziens v. Dr M. Nowicki, Krakau 1863. enthält die Literatur v. 1859—1873. Catalogus coleopterorum Haliciae auctore M Łomnicki. Leopoli 1884. umfasst die Literatur vom 1874—1884. Die Jahrbücher der physiogr. Kommission in Krakau enthalten mehrere Arbsiten bis 1890. Materialien zur Verbreitung der Carabinen in Galizien. v. Jaroslaus Łomnicki in Verhandlungen der zool. bot. Gesellschaft in Wien. 1893. Als Coleopterologenthaten. sich Nowicki, M- Łomnicki, Jar. Łomnicki, Stobieski, Król, Kotoki, Miller, T. Weise, E Reiter u. a. hervor. **) In Böhmen kennt man 2898 Arten; aus Mähren und öst, Schlesien sind S105, aus West-Preussen 3256 Arten und preus. Schlesien ...
 • 1932/1933 Drohobycz Gymnasium Report (Wladislaw Jagiello), image 24 {s154}
  ... listopada uczestniczyła młodzież w uroczystym obchodzie. Po wysłuchaniu nabożeństw w świątyniach wzięła młodzież udział w pochodzie — 46 - i defiladzie. — Dnia 13. listopada, jako w dniu Patrona młodzieży, iw. Stanisława Kostki, nie było nauki szkolnej Młodzież katolicka wysłuchała nabożeństwa, odprawionego w kościele parafjałnym, a wieczorem wzięła udział w uroczystej Akademji [: fc›łp„ ALFRED ORrVSTEIM uczeń klasy VI. b. Młodzież zakładu wraz z przedstawicielami Grona Nauczycielskiego wzięła udział w obrzędzie pogrzebowym, który odbył się dnia 14. listopada 1932 r W dniu 14. listopada wzięła młodzież udział w przedstawieniu p. t. „Powrót posła", urządzonem staraniem młodzieży prywat, gimnazjum koeduk. w Borysławiu. Dnia 16. listopada wygłosił P. Sławoj z Wilna wykład, ilustrowany ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Erbstein family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org