Records of the Fallmann family in the All Galicia Database

There are currently 29 records for the surname Fallmann (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • unnamed, son of Samul FOLMAN
  1840 birth record from Brody Jewish Births (1815-1861)
 • Markos Leib, son of Abram FOLMAN and Broche
  1858 birth record from Strusów Jewish Births (1837-1870)
 • Hirsz Lob STANDL, son of Jakob and Feige FOLLMAN
  1859 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Chaia STANDL, daughter of Jakob and Feige FOLLMAN
  1859 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • Schondl Lea STANDEL, daughter of Jakob and Feige FOLLMAN
  1862 birth record from Rzeszów Jewish Births (1842-1866)
 • [no given name]
  1893 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1896 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1898 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • [no given name]
  1899 school record from Gorlice Jewish School Records (1893-1925)
 • Aron FALLMANN
  1910 census record from Kraków (Kazimierz district) Jewish Residents (1910)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 29 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fallmann family:

There are 8 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
FLAM in
Yavoriv, Ukraine
GG Member Paris, France
FRANCE
May 9, 2018
FLAM in
Brody, Ukraine
GG Member Paris, France
FRANCE
May 9, 2018
FLAM in
Olesko, Ukraine
GG Member Paris, France
FRANCE
May 9, 2018

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fallmann family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 178 search results for the surname Fallmann at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1933/1934 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 472 {d3534}
  ... , kupiec, św. Marka 25. — Friedrich dr., urz, pryw., św. Marka 25. — Herman v. Naftali, właśc. biura ogło- szeń, Bonerowska 11. — Isaak, muzyk, Wita Stwosza 11. — Józef, inż. ehem., św. Marka 25. — Lazar, właśc. wytw. kartonaży, Bone- rowska 5. — Ryfka, urz. pryw., Szeroka 39. 1— Samuel, dr. aplik. adwok., Morsztynów- ska 4. Fallenbiichl Karol, em. dyr. Banku Polsk., Szlak 10. Fallmann Artur, kupiec, Dietlowska 27. Falter Bruno, dr. przemysł., Basztowa 23. Faltus Anna, naucz., Wjazd 6. Fałek Władysław, urz. prywu Różana 13. Fara Wacław, em. generał dyw., Warszaw- ska 1. Farbatnik Jadwiga, em. poczt., Józefa 9. Farbo wska Walerja, naucz., Pędzichów 17. Farbowski Eugenjusz, urz. poczt., Sławkow- ska 4. — Józef, emer. urz. kol., Pędzichów 17. Fargel Franciszka ...
 • 1932 Krakow City Address Directory + Miscellaneous Province Directory, image 449 {d696}
  ... Arnold v. Aron, kupiec, św. Marka 25. lei. 145-56. — Eljasz. ajent handl., Kołłątaja 8. — Friedrich dr., urz. pryw., św. Marka 25. — Herman v. Naftali, właśc. biura ogłoszeń, Bonerowska 11, teł. 118-38. — Isaak, muzyk, Wita Stwosza 11. — Józef, inż. chem., św. Marka 25. — Lazar, właśc. wytw. kartonaży, Bonerowska 4. tel. 106-94. — Norbert, agent handl., Filarecka 21. — Robert, krawiec. Rękawka 16. — Ryfka, urz. pływ.. Szeroka 39. Fallik Jakób, pryw., Krakowska 26. Fallmann Artur, kupiec, Dietlowska 27. Falter Adolf, przemysł., Basztowa 23, tel. 123-79. R R A L IM I A - FARBI ARNIA Kraków 10 KILU W KRAKOWIE, FIIJE W CALEM PAŃSTWIE.
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 286 {d20}
  ... Fallek Arnold kupiec, Lwowska 3. Tel. 4556. — Cbaim kupiec. Szeroka 39. — Eljasz handlowiec, Na Ustroniu 16. — Henryk wł. biura ogłoszeń, Bonerowska 11. — łzaak faktor, Bożego Gała 23. — Lazar introligator, Bonerowska 5. Falleobrül Marja żona dyr. banku, J. Kochanowskiego 30. Faller Ozjasz krawiec, Radziwiłłowska 27. Failik Jakób nauczyciel języka hebraj., Krakowska 26. Fallman Aron kupiec, Dietlowska 27. Fałłmann Artur kupiec, Dietlowska 27. — Lesar kupiec, Starowiślna 67, Falter Adołf przemysłowiec, Basztowa 23. Teł. 2379. Falterer Adołf blacharz, Izaaka 1. Faltns Felika maszyn, kolej, Wjazd 6. Fałek Władysław dyr. ski bandl. Różana 13 (14). Farbiasz Szloma Hirsch krawiec, Starowiślna 42. Farbotnik Jadwiga prywatna, Józefa 9. Farbowski Jan elektrotechnik, Dietlowska 79. Fargel Henryk ...
 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 441 {d20}
  ... , Grodzka 4. Braciejowski Chaim Selig, Krakowska 6. Braciejowski Leon, Grodzka 5—7. Tel. 2274. Anons 1. 364. Braw Izrael Izydor, Starowiślna 27. Braw Schmelke, Szeroka 32. Brnmmer Abraham, Kupa 24. Brummer W., Grodzka 38. Teł. 84. Anons I. 464. Car Aleksander Włodzimierz, Sławkowska 8. Diamand Süssla, Grodzka 32. Ehrlich Marja, Rynek Gł. 13. Emmer Józef, Rynek GL 11. Faber Adolf, Florjańska 6. Fallmann Aron, Stradomska 18. Feliks Tzydor, Florjańska 35. Filipkiewicz W. — Bętkowski T., Florjańska 57. Anos 1. 458 Fink Dawid, Rynek GL 12. Fraut Lazar, Grodzka 10. Friedman Józef, Krakowska 29. Gawlik Władysław, Mostowa 8. Geneudel Chana, Jakóba 31. Gihaszewski Władysław, Florjańska 35. Tel. 3388 i 398. Gintel Bronisława, Grodzka 15. Goldberg Abraham, Bożego Ciała 15. Gronner f. Goldstein Józef ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 119 {d695}
  ... — Arnold, wł. hurt. mebli. Lwowska 3. — Franciszek, pryw., Bonerowska 11. — Herman, wł. Biura Ogł. reki. kinow. i tramw, Bonerowska 11. — Ignacy, muzykant, Wita Stwosza 12. — Jakób. nauczyć. Krakowska 26. — Juliusz, student, Bonerowska 11. — Lazar, fabr. pudełek. Brzozowa 16. — Maurycy, czel. introl.. Augustiańska 19. — Riesel, wl. realn.. Szeroka 39. — Salomon, kupiec. Krakowska 52. Fallmann Aron. kupiec. Dietlowska 5. Falska Stanisława, oby w., Siemiradzkiego 19. Falter Adolf, przemysł.. Basztowa 23. T. 2379. — dr. Bruno, wl. tar. par., Basztowa 23 T.2U&I. Fałach Stanisław, funkc tramw.. Turecka 38 Faldziński Tomasz, introligator, Wielopole 7. Falek Stanisław, maszynista, św. Jana 3. Farau Wawrzyniec, slus. kolej., Sw. Marka 1S. Farbiarz Salomon, krawiec. Walgierza 101. — Szloma, krawiec ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fallmann family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org