Records of the Fediuk family in the All Galicia Database

There are currently 2 records for the surname Fediuk (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Dmytro HAŁABIN vel FEDIUK
  1826 census record from Korolówka Residents (1826)
 • Katarzyna BARANOWSKI
  1918 property record from Kałusz Houses Destroyed in WWI (1918)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 2 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fediuk family:

There are 4 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

Here are the 3 most recent records.

Family & Location Researcher Researcher's Location Date Added
FEDIUK in
Town Uncertain, Ukraine
GG Member Winnipeg, MB
CANADA
May 24, 2019
FITZIG in
Ivano-Frankivsk, Ukraine
GG Member West Lafayette, IN
USA
Apr 1, 2016
FITZIG in
Tysmenytsya, Ukraine
GG Member West Lafayette, IN
USA
Apr 1, 2016

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fediuk family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 178 search results for the surname Fediuk at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • Drohobycz Yizkor Book (1959), image 72 {y147}
  ... דרוהוביץ במתן פקדון בעד שחרורם של זלמן ובנו i sprawiedliw06ci Awi?tcj de super pomieniony Zelman Wolfowicz na smierd szubienicznq skazany, zaprzysi?tony i dla exekucyi do sqdu jurysdykcyi miasta IKMci Drohobyczy zostaw-szy oddany, po przeczytanym na ratuszu de-krccie do szubienicy byl prowadzony: ale kiedy my wylej wyraleni kahalni tydowscy i z pos-polstwcm swoim zydowskim z pewnych wediug rcligii naszej tydowskiej racyi i przyczyn, ja-kotet nad starosciq toties wspomniancgo Zel-mana Wolfowicza, lubo nicgodncj, jako nad oczywistym kryminalista kompassyi, wspom-nianych de super zacnie slawctnyeh plenipo-tentAw i pospAlstwo chrzescijanskic drohobyc-kie od exekucyi nad nim Smiertclnej upro-siwszy, z rqk prawie mistrza sprawiedliwoicl wyj?li4my i wyrenczylidmy. Tcdy za takq po-wolnojd zacnie ...
 • Czortkow Yizkor Book (1967), image 477 {y125}
  ... NA/I T'fR SfcrTios ji;nl i94v MAY THflR SOUIS HI 501! ND IN FTIRNAI r!Aff DM FRIEDMAN S0CHTV Of CZORTKOW 1 י י w % HPi ^מסןזייל v: API(* xl* u4. *StHKEVASF sa.hu.n iw fU‹ w 'י BERGMAN C1u-.» *יי bercman ״״י BIRKOW1CZ AlARAt T-vPA BEWCOmCZ f»*› ,Wj* BOLCHO'ER iah BRAXMaUR Ran. BP1CHIR m,»W'ka1 ,am ftUk WO MIaRO ha' StiMO-PVSUft flDER SKArt ־ MAAYAM FOILS »TAR f DEI STEIN mu I **»!*'י*-^ [DER UIBUNG Mono ara-nii EHPFNSDORF *anrii cm *am ERDPFICH RflSACH I AM FINKf I MAN 11R» \ PMA5UI ZAA1A Ht'DU FISCHER BAW1D JtPIS GELBTUCH naihan ...
 • 1939 Lwow City Directory and Province Gazetteer, image 34 {d141}
  ... Ziemilski B., Czerneckiego 3, tel. 216-38. Dr Ziff Zygmunt, Bernsteina 14, tel. 249-94. Dr Zier Dawid, Obrony Lwowa (Sykstuska 41 b), tel. 268-46. Laryngolodzy. Dr Aleksandrowicz Leopold, Piekarska 14- tel. 240-75. Dr Braun K., Szajnochy 3, tel. 270-43. Dr Ceipek Tadeusz, Pijarów 6. Dr Danielewicz Jan, Łyczakowska 37 a, tel. 267-44. Dr Dobrzański A., doc. U. J. K., Romanowicza 11, tel. 241-51. Dr Fedejko Hilary, Ziemialkowskiego 2, tel. 297-62. Dr Ferber M., Obrony Lwowa 6, (Sykstuska 42), teł. 217-20. Dr Jankowski A., Łqckiego 2, tel. 292-94. Dr Kędzierski Józef, L. Sapiehy 20, tel. 291-21. Dr Królikiewicz Kazimierz, Łozińskiego 9, tel. 271-21. Dr Krygowska Maria, Klonowicza 6, tel. 277-26. Dr Michna Władysław, Żyblikiewicza 15, tel. 115-50. Dr Marynowska Janina, Kochanowskiego 9. Dr Mryc ...
 • Borszczow Yizkor Book (1960), image 249 {y84}
  ... , זענען פארבליבן אין ווארשע. א זייער אינטערעסאנט מאטעריאל. ייוו״א האט דאם שטארק געוואלט האבן. אויף א ספעציעל קארטל (דריט) צוגעשריבן: W tj'ch zeszytach: dzionniki Leiba i Muli (Meszulema) Meiselsa. Pisala Idusia Meisels (z domu Blumenthal). Prosz? b. dobrych ludzi zachowac v/szystko: zeszyty i notatki, bo to jest cenny pedag.-psychol. material. Wszystko pisane przez rutynowanego pedagoga. Po wojnic oddac synowi Jej, Leibusiowi Meiselsowi albo braciom Blumenthal. J. Meisels. אויף דער אגדערער זייט פון דעם זעלבן קארטל: .8.VI.15)43. List do L. Meiselsa od ojca zalaczony די דאזיקע בריוו פון יעקב מ יי ז י ל ז״ל, וואם איז אומגעקומען א טאג נאכן אנשרייבן דעם לעצטן בריוו, האב איד געפונען ...
 • Brzezany Yizkor Book (1978), image 127 {y91}
  ... poeucxoneyo ladaaU. PoctVek tabatry dma IS 111. o 21* kooiec 16 III. o 9 ran 0. לייזר פיף Z g u b I v n 0 laproumce na ru-dut'Jad Charutim tnalatea trckca )* Uakawie twrdcid ta wyaokiem wynayro-dzrmein pod .nic-azct'iliwy* Bulet poleea petek^aki i na-poje po )Ogr. kurctt la dareao. V daiu IS marea br. w tab lyd Domu Narod. moina b‹-dtic otrrymad za 1 11. dwa bl'Xzki po SO yr. עיתון היתולי לנשף פורים שאורגן ע״י ״יו־חרוציס ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fediuk family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org