Records of the Fichtenholz family in the All Galicia Database

There are currently 26 records for the surname Fichtenholz (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Chane, daughter of Kalmen B. FIECHTENHOLZ and Peril Risze
  1847 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Channe, daughter of Kalman FECHTENHOLZ and Perl
  1848 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Israel, son of Salamon FECHTENHOLZ and Rifka
  1848 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Israel Joseph, son of Dawid N. FECHTENHOLZ and Taube
  1849 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Schifre, daughter of Salamon FECHTONHOLZ and Rifka
  1853 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Leie FECHTENHOLZ, daughter of Salomon FECHTENHOLZ and Riwka
  1860 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Moses Tanchem, son of Dawid W. FECHTENHOLZ and Taube
  1860 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Chane, daughter of Mayer FECHTENHOLZ and Fradel
  1860 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Leie FECHTENHOLZ, daughter of David FECHTENHOLZ and Tauba ALLEFANS
  1863 birth record from Gródek Jagielloński Jewish Births (1847-1869)
 • Chana FECHTENHOLZ, daughter of Israel and Taube
  1866 birth record from Mościska Jewish Births (1827-1882)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 26 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fichtenholz family:

There are 2 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fichtenholz family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 75 search results for the surname Fichtenholz at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1926 Krakow Address and Business Directory + Miscellaneous Polish Directory, image 287 {d20}
  ... 9. Fiba Vudwik sierżant, Dekerta 15. Fic Feliks czeladnik Śłus., T. Kościuszki 37 (23). — Ludwik majster szewski. Wiśniowa 5- — Stanisław stolarz. Bernardyńska (3. Ficek Franciszek współwłaśc restauracji, Grodzka 2. — Franciszek ślusarz. Bernardyńska 8. — Juljan cieladn. stołarski, Kalwaryjska 3l. Fichner Stefan urzędn. wojsk.. Krowoderska 27. Fichtenbaum Józef doroikarz, Augustjańska 1&. Fichtenholz Salomon cukiernik, Brzosowa 20. Fichtenwald Eijasz pomocn. handlowy, .Wielopole U. Fidełus Jan, Tarłowska 10. * Fiderkiewicz Józefa, wd, po urz. koL, J. Kochanowskiego 10. — Julja prywatna. Garncarska &. Fidżi ński Feliks prof. gimn.. Traugutta 13. Fieher Wiktor dzierż, dóbr, Lenartowicza 5, TeŁ 431&, Flodłer Ferdynand naucz pryw.,. Bocheńska 6. — Rozalja prywatna. Zamkowa 18 (13K Fiedor ...
 • 1914 Lwow Address Directory, image 143 {d3374}
  ... , buch., Kleparowska 27 a. — Piotr, em. podpułk., Łąckiego 9. — Romuald, st. kond. kolej., Gró- decka 127. Fibich Anna, kapital., Nabielaka 29. — Władysław, wł. dóbr., Zielona 25. Ficak Andrzej, podurz. poczt., Fran- ciszkańska 9. Fichman Maurycy, dr., kand. adw., Rappaporta 1. — Salomon, ag. hand., Gołąba 4. Fichtel Józef, konduk. kolej., Gródec- ka 131. Fichtenholz Majer, kup., St. Rynek 8. Fick Edmund, ofict skarb., Szeptyc- ckich 68. Ficula Kazimierz, mai. dekorac., Ja- dwigi 8. Ficzek Franciszek, urzędn. „Wisły", Zielona 41. — Ksawery, manip., Gliniańska 3. Fida Adolf, radca sąd., Ochronek 12. Fiderer Edward, em. prof. gimn., Sa- kr amentek 3. — Stanisław, em. kontr, poczt., Ku- basiewicza 3. — Zalel, pośr ...
 • 1913 Lwow Address Directory, image 124 {d13}
  ... Piotr, em. podpułk. Łąckiego 9 — Romuald, st. konduk., Gródecka 127: Pibich Anna, kapitl. Nabielaka 29. — Władysław, wł. dóbr. Zielona 25 Fic Edward, auskul. sądów. Murarska 15.' • Ficak Andrzej, urzęd. poczt, Inwalidów 7. Fichman Maurycy, ■ dr. kand. adw., Rapaporta l'. — Salomon, ajent handl. Gołąba 4 Eichtel Józef, sierżant wojsk., Wu- lecka 6. — |ózef, konduk. Gródecka 131. Fichtenholz Majer, kup. St. Rynek 8. Fick Edmund, oficł. Skar., Gródecka 95. * Ficula Kazimietz, mai. dekor., Jadwigi 8. Eiczek Franciszek, urzęd. „Wisły", Zielona 41. Fiderer Edward, em. prof. gimn. Sa- kramentek 3. — Stanisław, oficł. poczt. Kochanowskiego 60. — Zalel, pośredn., Zamarstynowska 52. Fiderkiewicz Franciszka wd. Mała 6 ^ — Paweł, szewc, Ochronek 5. Fiderkiewicz Władysław, inż., Zdrowia 16. — Zdzisław ...
 • 1912 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 98 {d692}
  ... , Grodzka 39. — Stanisław, maszynista kol, Lubomirskich 5. — Władysław, felczer. Szpitalna 32. — Zygmunt, kupiec. Grodzka 39. Fiałkowski Feliks, magaz. kolei, Dąbie. — Józef, stolarz, Dietla 80. — Stanisław, ślusarz, Floryańska 43. — Zygmunt, tapicer. Zwierzyniecka 10. — Zygmunt, fryzyer. Graniczna 14. Ficowski Gwidon, stolarz. Garbarska 14. Ficek Franciszek, kelner. Filipa 14. — Józef, palacz kol, Lubomirfskich 9. Fichtenholz Salomon, szewc. Kupa 3. Ficowski Romuald, urz. T. Wz. Ub, Szlak 57. Fiderkiewicz Józefa, wdowa. Krótka 5. — Julia, pryw. Garncarska 8. — Ludwik, emeryt, c. k. genera'. Garncarska 8. Fieber Chaim, handlarz. Ciemna 20. Fieber Rachela, handlarka. Krakowska 43. — Samuel, kelner, Podbrzezie 8. Fiedler Efroim, naucz, ludowy. Dębniki, Pocztowa 13. — Ludmiła, naucz. Szlak ...
 • 1910 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 41 {d10}
  ... Hipobt pom. magistr., Floryańska 27. — Władysław, felczer, Floryańska 8. — Zygmunt, pom. hand. Zwierzyniecka 16. Fiałkowski Antoni, kond. kol, Radziwiłłowska 25. — Józef, stolarz, Dietla 80. — Stanisław, ślusarz, Floryańska 43. — Zygmunt, tapicer, Zwierzyniecka 10. — Zygmunt, felczer, Rynek gl. 11. Fibirowski Józef, em. urz. kol, Smoleńska 1A Fibrig Jan, c. k. akcesista wojsk Ficek Józef, palacz koL, Topolowa 38. Fichtenholz Salomon, szewc, Kupa 3. Fick Edmund, c. k. kanc. skarbowy, Dębniki, Konopnickiej 143. Ficowski Gwidon, stolarz, Karmelicka 21. Ficzek Adam, emeryt, Szlak 57. — Romuald, urz. Tow. wzaj. ubezp., Szlak 57. Fidal Karol, c. i k. major, Rakowicka 17. Fiderkiewicz Józefa, wdowa, Krótka 6. — Julia, pryw. Garncarska 8. — Ludwik, emeryt, c. k. generał, Garncarska S. Fieber Chaim ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fichtenholz family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer. Gesher Galicia is also organized for the purpose of maintaining networking and online discussion groups and to promote and support Jewish heritage preservation work in the areas of the former Galicia.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org