Records of the Finkenthal family in the All Galicia Database

There are currently 4 records for the surname Finkenthal (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Abraham FINKENTHAL, son of Alter and Freide
  and Ester Dwojra BIRENBAUM, daughter of Biniamen and Dina
  1906 marriage record from Mielnica Jewish Marriage Banns (1901-1914)
 • Moses Chaim WALZER, son of Itzig WALZER and Nechame WALZER
  and Frima Zupa FINKENTHAL, daughter of Abraham and Ester Dwojra
  1906 marriage record from Mielnica Jewish Marriage Banns (1901-1914)
 • Selig FINKENTAL
  1936 tax record from Mielnica Jewish Taxpayers (1936)
 • Benjamin FINKENTAL
  1936 tax record from Mielnica Jewish Taxpayers (1936)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 4 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Finkenthal family:

There is one entry listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Finkenthal family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 38 search results for the surname Finkenthal at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 181 {d3353}
  ... 11-33 jelit, Gabrjelówka 5 11-34 Finkelstein Zygm., fabr. wędlin jelit, b. Gabrjelówka 3 19-29 Finkelstein Zygm., m. ul. Dą- browskiego 2 28-85 Finkenthal Maksymiijan, l Prof. gimn., m. Wolność 17 a 44-37 Finkler Dawid H., wł. dóbr, m. ' Legjonów 31 - 36-61 Finkler Ignacy, dentysta, J. Her- mana ...
 • 1931 Lwow Telephone and Business Directory, image 299 {d3353}
  ... '.'i - Chwalibogowski J. dr. Fiscbler M. Muszak J. ~ " . Fund. hr. Skarbka" ' Seidenfrau B. v'.'r’ Klaszt. OO. Reformatów Winter 0..7-,.- " Bank H. - 7V: :f Frischman M.; Somerslein S. dr. Związek Obr» Lwowa': l ’ Kormus A. Beckman i Schatten Federbusch E. .,i;.4'"„4 Delkiewicz J. ."V ' ' Schütz A. 4 .v , Bicnenwald L. Adler P. „Dnistrosian** Enis S. Zw. Naucz. Szkól Powsz. Kaiisch M. L. Finkenthal M. '' Fnhrman Ch. *\ J’ Knrja metrop. orm. Szkota ekon.-handl. Teliczek Z.- „Morskie Oko** Lnstig M. dr. - Podgórski F. R. Schlaf H. Piekarnia narodowa Singer G. W. ‹ - *' \ Krausown R. ; Dobrzański S. inż. Zeizer F. Mensch S. Blicharska S. J. K. Denlnl-Depot „Excelsior** Holel „Gcorgc'a’* Hotel „Gcorgc'a** „Gazolina** , . Sękowski ...
 • 1925 Krakow Address and Business Directory, image 125 {d695}
  ... — Herman, krawiec, Pl. Nowy 9. — Jakób, kupiec, Brodzińskiego 3. — Leon, wspołwł. młyna. św. Sebastjana 16. T. 4410. — Menasze. kupiec, Meiselsa 11. — Mendel, kupiec. Plac Zgody 2. — Mozes, kupiec. Rynek Główny 3. — Ozyasz, kupiec. Berka Joselowicza 12. — Schachne, szklarz. Mikołajska 12. — Wiktor, szewc, Dietla 63. — Wiliam, kupiec. Radziwillowska 15. — Wolf, kupiec, Skaleczna 7. Finkenthal Adolf, rygor, praw., Dietla 83. Finker Aleksander, wł. piekarni. Zwierzyniecka 18. T. 2043. — Chatm, kupiec. Bocheńska 6. — Izrael, krawiec. Miodowa 21. — Majer, złotnik. Dietla 38. — Maurycy, kupiec, Dietlowska 29. T. 1282. Finkiel Salo, przedsięb. budowl.. Zamojskiego 23. Finster Aleksander, wł. piek.. Zwierzyniecka 18. — Aron, wł. piekarni, Soltyka 4. — Beila, wł. piekarni. Zwierzyniecka 8. — Izrael ...
 • 1913 Krakow and Podgorze Address and Business Directory, image 105 {d693}
  ... Rakowicka 4 Finkcfstcin Berek, rzezmk. Miodowa 28. - Henryk, kupiec. Librowszczyzna 1 Herman, kupiec. XV, Kaznn Wielk 66. Jozef. pom. handlowy. Mikołajska 9 — Menasche. kupiec, Podbrzezie 4 Ozy asz. kupiec. Berka Josel. 12 — Salomon, właśc cegielni. Zwierzyniec 110. — samuel, szklarz. XIX. Chodkiewicza 7& Wiliam, kup.ee. Radziw iłłowska 15 Władysław, słuch. med. Sołtyka 15 Wolf. kupiec, św Wawrzyńca 20. Finkenthał Adolf, kand praw. Dietla 79 Finker Chaim. kupiec. Bocheńska 6 — lózef. subiekt handlowy, Dietlowska 38. — Majer, złotnik. Dietla 38. -• Maurycy, kupiec, ul. Dietlowska 23 lei 1282 Finkhng Chaim. czel piekarski. Orzeszkowej 3. Finster Aleksander, wł. piekarni. Zwierzyniecka 18. — Jetti, właśc. piekarni, Wolnica 10 Fiołek Jakób, nauczyciel. Starowiślna II — Mikołaj, woźny cłowy ...
 • 1910 Galicia Schematism, image 578 {d1237}
  ... . Prof. Watulewiez Aleksy, ks. katecheta rzym. kat. — Gmitryk Hilaryon, ks. katecheta gr. kat. — Eckhardt Zenon. — Lebiedzki Jan. — Ptaszyk Michał. — Skibiński Mieczysław. Naucz. Bartkiewicz Stanisław. — Magiera Wawrzyniec. — Unicki Zenobiusz, ks., gr. kat. Naucz. Szeffner Bronisław. — Borejko Józef. — Orzechowicz Jan. — Sternbach Herman. Nanke Czesław, dr. fil. — Bojcun Aleksander. — Witkowski Stanisław. — Auerbach Majer. Naucz, gimnast. Winogrodzki Alfred, dr. med. Zast. naucz. Bajer Józef. —- Bauer Karol. — Finkenthal Maksymilian.

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Finkenthal family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $50 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org