Records of the Fochtman family in the All Galicia Database

There are currently 97 records for the surname Fochtman (including soundalike names and spelling variants) in the All Galicia Database (the AGD), Gesher Galicia's free searchable collection of genealogical and historical records from the former Austro-Hungarian province of Galicia, which is now eastern Poland and western Ukraine. Here is a sampling of some of the results you can find there:

 • Ryszard FACTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Baschel FASTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Baschel FASTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Bernard FASTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Bernard FASTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Bernard FASTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Jakob FASTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Majer FASTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Sosia FASTMAN, grandchild of , , ,
  Holocaust record from Lwów Ghetto Residents (1941-1943)
 • Kisel Fochtman
  1780-1850 property record from Drohobycz Landowners (1780-1850)

Search the All Galicia Database to see the full information available for all 97 records. The AGD is updated with new records every few months, so check back often to see the latest results.

The Gesher Galicia Family Finder — connect with other people who are researching the Fochtman family:

There are 0 entries listed in the Gesher Galicia Family Finder for this surname.

To see all Family Finder records as well as contact information for matching researchers, please log in now. If you're not a member yet, join us today!

Records of the Fochtman family in Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website

There are 187 search results for the surname Fochtman at Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website, a few of which are listed below. Note that results listed below are limited to purely Galician sources, such as telephone and business directories from Galician cities, or school records, but they do not include the many other sources available on his website that span all of pre-war Poland. You may need the free .DjVu web browser plugin to view these files.

 • 1913 Lwow Address Directory, image 511 {d13}
  ... „ „ Feli Jakób „ „ Frankel Marceli „ „ Friedmann Józef „ „ Gawlik Tomasz „ „ Haimberg Salomon „ „ Herschdorfer J. „ „ Kleinberg Zygmunt „ „ Knopf Jakób „ „ Kornhaber Jakób „ „ Kreisberg Zygmunt „ „ Kuziów Hryń „ „ Landes Ludwik „ , Langrok Izydor „ „ Lauterbach Izydor » „ Liebermann Leop. „ „ Liss Ignacy „ „ Liss Maksymilian „ Ochęduszko Franc. „ „ Pachtman Mojżesz „ „ Pomeranz S. „ „ Rappaport Maurycy „ „ Reiter Adolf „ „ Rosenberg Maryan „ » Rosenbusch Herm. „ „ Schuster Ezechiel Drohobycz. Dr. Segall Arnold „ „ Siokało Julian » „ Spitzmann Leon „ „ Szajna Władysław Drohobycz. Dr. Taub Markus „ „ Taubenfeld Izydor „ „ Tiegermann Marek „ „ Tiegermann Maurycy „ „' Tislowitz Ignacy „ „ Wachtel Izak . ■ ‹„ „ Wiesenberg ...
 • 1909 Krakow, Lwow, and Podgorze Address and Business Directory, image 488 {d691}
  ... — dr. Antoni, lekarz, Sykstuska Sb — Cyla, fryzeryka, Alembeków 10 — Etla, akuszerka, Szpitalna 11 — Ignacy, mai. szyld, Teatralna 7. — Jakob, krawiec, Bożnicza 19 — Mojżesz, kupiec, św, Anny 17 — Ulimpia, nauczycielko. Długosza 8 — Salomon, solpytator adwokacki. Żółkiewska 16. — Salomon, urząd prywatny, Zamarstynowska 4 — Wilhelm, artysta malarz, Grand Hotel. I Warhter dr Stefan, lekaiz wojsk, Hoffmana Op. 6. 1 Wachtman Wolf, pośred. zboża. Łyczakowska 134a Warkermann Franciszek, szewc. Krzyżowa 12 Wacławowicz Jozef, woźny sądu kraj., Zyblikiewicza 15. Wacnik Cypryan, inżynier poczt. Łyczakowska 22 | — Łukasz elew budownictwa, Łyczakowska 22. i Wacykowa Eufrozyna, wdowa, Szeptyckich 5b i Waczek Jakob, inżynier, Chodorowskiego 6 Wadel Salomon, krawiec. Stary Rynek 5 Wadiak Szczepan, woźny ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 1), image 102 {d170}
  ... i M. Karol Maciejowski; peln. Karol Medveczky we Lwowie ul. Szeptyckich 14. 65. Borysław. właśc, Majewski Uszek. Rosner Jakób. Mermelstein Majer i Sp.; pełn. Józei üebermann w Drohobyczu. 66. Boryslaw. właśc Mermelstein Majer, Rothmann M. J.,Kriegel J.; pełn. Dr. .W. Taub. Drohobycz. 67. Borvsław. wlaśc. Mikucki Leon, Periaz Karol, Dr. Segal Adolj i Sp.; kier Aleksander Zubr. 6S. Bo rysła w, wlaśc Dr Pachtman M.. Baumgarten stein Majer; kier. Paweł Pecka. 69. Boryslaw, właśc. Perutz Karol. .IłiJtocAi Leon. Taubenfeld I. dr., Landes L. dr. 70. B o r y s 1 a w. włnśc. Piwocki Jerzr we Lwowie, szyby „Aniela*. „Kamila"; pełn Majer Lifschütz. 71. Borysław. wIjśc Pomeran: Markus: kier. Tadeusz Tarasiewicz dr. 72. Borvsław. wlaśc. Ringiel Abraham, Halpern Mojżesz, Ncustein Wolf. Segal Adolf ...
 • 1906 Galicia Industry Directory (Copy 2), image 203 {d212} notes
  ... M. Karol Maciejowski; pełn. Karol Medveczky we Lwowie ul. Szeptyckich 14. 65. Borysław, właśc.; Majewski Leszek, Rosner Jakób, Mermelstein Majer i Sp.; pełn. Józef Liebermann w Drohobyczu. 66. Borysław, właśc. Mermelstein Majer, Rothmann M. J., Kriegel J.; pełn. Dr. M. Taub, Drohobycz. 67. Borysław, właśc. Mikucki Leon, Perutz Karol, Dr. Segal Adolj i Sp.; kier. Aleksander Żubr. 68. Bo rysła w, właść. Dr. Pachtman Al, Baumgarten Hersz, Mermelstein Majer; kier. Paweł Pecka. 69. Borysław, właśc. Perutz Karol, Mikucki Leon, Taubenfeld I. dr., Landes L. dr. 70. Borysław, właść. Piwocki Jerzy we Lwowie, szyby „Aniela", „Kamila" ; pełn. Majer Lifschütz. 71. Borysław, właśc. Pomeranz Markus; kier. Tadeusz Tarasiewicz dr. 72. Borysław, właśc. Ringiel Abraham, Halpern Mojżesz, Neustein Wolf, Segal ...
 • 1898 Galicia Schematism, image 366 {d827}
  ... , j. w Stadnicki Tomasz, hr, wł d Torosiewiez Emil wł J Dy rek cy a Lazarus Maurycy, dyr. oddz. handl. Rybicki Alojzy, dr. pr., dyr. oddz. liip- Zastępcy dyrektora Bielański BoJebław Fiuchtman Jakób, dr. pr Sekretarze. Lowakowski Aleksander-Feilstem Henntm. Prokuryśoi. Wininrz J.rn. naoz. buchali. i biura i aclmnk. Jędrzejowski Fraiieis/ek, naez. lik oddz. hi po t. Mi Liszewski Jnn, główny ...

Check out Logan Kleinwaks' Genealogy Indexer website for more search results.

Other ways to connect with people researching the Fochtman family:

 

Gesher Galicia is a non-profit organization carrying out Jewish genealogical and historical research on Galicia, formerly a province of Austria-Hungary and today divided between southeastern Poland and western Ukraine. The research work includes the indexing of archival vital records and census books, Holocaust-period records, Josephine and Franciscan cadastral surveys, lists of Jewish taxpayers, and records of Galician medical students and doctors - all added to our searchable online database. In addition, we reproduce regional and cadastral maps for our online Map Room. We conduct educational research and publish a quarterly research journal, the Galitzianer.

You can search our free All Galicia Database, Map Room, and archival inventories, and read about member benefits starting at $36 per year. You can also join online.

Our general contact address: info@geshergalicia.org